Zabezpečte svůj majetek správně zvoleným pojištěním

Datum: 11.12.2009
obrázek
I v 21. století existuje stále ještě velké množství domácností, které pojištění majetku záměrně podceňují, neboť jsou přesvědčeni o dostatečném zabezpečení svého majetku, které zabrání vzniku škod. Svědčí o tom výstupy ankety, kterou v letošním roce v rámci informační kampaně „Únor měsíc pojištění“ zpracovala Česká asociace pojišťoven.

Jako hlavní problém se ukázala neznalost produktů nabízených současným trhem a přesvědčení respondentů, že se jim smůla většinou vyhýbá. Přijít o část majetku, ne-li rovnou o střechu nad hlavou kvůli zlodějům, velké vodě, případně požáru, je však vždy dílem okamžiku a může potkat každého z nás. Dobře sjednané pojištění nezabrání vzniku škody, ale výrazně zmírní její finanční dopad a pomůže nám vzniklou událost řešit. Jde jen o to, zohlednit ta správná rizika a pojistit se dobře.

Jaké máme možnosti?

Pojišťovny dnes nabízejí celou řadu pojistných produktů určených k zabezpečení majetku svých klientů. V nabídce figuruje pojištění pro budovy, domácnosti, ale i rekreační objekty. Předmětem pojištění mohou být také nebytové a další prostory. Pokud chceme pojistit tzv. movitý majetek, sáhneme po pojištění domácnosti. U nemovitostí volíme pojištění budovy nebo stavby.

V rámci pojištění domácnosti lze pojistit veškeré vybavení jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, šperky, atd. Jde zde o věci ve vlastnictví členů domácnosti nebo o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně používají.

V rámci pojištění nemovitosti si můžete sjednat pojistnou ochranu pro byt, rodinný dům, chatu, chalupu a další budovy, dále pak pro bytový dům, nebytovou jednotku či stavbu.

Jako doplněk k pojištění majetku je vhodné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu. Takové pojištění ocení každý v případě nechtěně vytopené koupelny souseda nebo v situaci, kdy okenní tabulku souseda rozbije nepodařená přihrávka na branku jeho ratolestí.

Při sjednání pojištění bychom neměli podceňovat žádná rizika. Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplavy, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalismu a odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží předmětů.

Vyvarujme se chyb

Mezi nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí, patří tzv. podpojištění. K tomuto velice často dochází při sjednání pojištěn,í respektive stanovení správné pojistné částky. Za účelem sjednání pojištění za co nejnižší cenu lidé často přesvědčují pojišťovací zprostředkovatele, že jejich majetek má nižší hodnotu. V případě pojistné události jsou pak nemile zaskočeni, že z úhrady škody nejsou schopni domácnost obnovit k jejímu původnímu stavu.

Lidé neaktualizují své smlouvy. Zapomínají na to, že aktualizaci je třeba provést nejen při navýšení hodnoty majetku, ale i při změnách v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo dokonce změny související s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy, kdy pojištění většinou zaniká. Přesná definice zániku pojištění je vždy uvedena v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Aby bylo pojištění v případě nevítané události opravdovou pomocí, je třeba pojistné podmínky důkladně prostudovat již před podpisem smlouvy. Jsou zde uvedena nejen veškerá rizika, na která se pojištění vztahuje, ale i např. podmínky obou smluvních stran nebo výluky z pojištění. Právě nedostatečné seznámení se s pojistnými podmínkami vede velice často k situacím, kdy např. lidé v zátopové oblasti nejsou z nevědomosti pojištěni proti povodním. Výsledný efekt „neznalosti“ se pak projeví až při likvidaci škodní události, když už je bohužel pozdě.

Málokterý z klientů je při likvidaci svých pojistných událostí schopen předložit dokumentaci k pojištěným předmětům, kterou pojišťovny zpravidla vyžadují. V případě nedostatečné dokumentace má přitom pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo škodu vůbec neproplatit. I této chyby se dopouští nejedna domácnost.

Na co se při uzavírání smlouvy soustředit?

Před uzavřením pojistné smlouvy je nutné věnovat zvýšenou pozornost rozsahu pojistného krytí. V pojistných podmínkách si ověřit, zda rozsah nabízeného pojištění vyhovuje našim požadavkům. Současně je důležité seznámit se i s případnými výlukami z pojištění. Správné stanovení pojistné částky je jedním ze základních parametrů, které mohou ovlivnit výši vyplaceného pojistného plnění při likvidaci škody. Měla by být sjednána v takové výši, aby pokryla celkovou hodnotu majetku. Pojišťovny nabízejí pojištění i na tzv. novou hodnotu, což znamená, že klient obdrží od pojišťovny takové pojistné plnění, aby si mohl majetek obnovit na úrovni současných pořizovacích cen. Má-li být zachována reálná hodnota pojištění s ohledem na inflaci, lze se rozhodnout pro každoroční navýšení pojistné částky ve výši, kterou navrhne pojišťovna (tzv. indexaci). Výše % indexace je většinou neměnná a její výše je vždy uvedena v pojistných podmínkách. Od výše pojistné částky se odvíjí i požadavky na zabezpečení. Speciální zabezpečení může pojišťovna vyžadovat u předmětů zvláštní umělecké nebo historické hodnoty.

Pojištění lze uzavřít standardně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. V současné době již pojišťovny nabízejí možnost pojištění majetku sjednat on-line přes internet. V případě nejasností je lepší informovat se u zástupce pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, než uzavřít pojištění za nejasných podmínek.

Kolik stojí pojištění majetku?

Kromě výše pojistné částky a rozsahu pojištěných rizik ovlivňuje cenu i zabezpečení objektu, výše stanovené spoluúčasti a lokalita pojištěného objektu.

Průměrná platba na pojištění majetku je 2 - 3 tisíce korun ročně (cca 7 Kč/denně). Tato hodnota odpovídá zhruba pojistné částce 500 - 700 tisíc Kč při pojištění domácnosti a zhruba 1 mil. u pojištění nemovitosti.

Vyplatí se v tomto případě šetřit?

(příklad) Matouškovi – velká rodina pod jednou střechou

Domek Matouškových měl nejdříve jen přízemí. Pak se k rodičům přistěhovala dcera s rodinou, přistavili patro, postavili garáž a na zahradě bazén. Jen na pojištění zapomněli. Platili stále stejně jako za původní dům. Pak přišla vichřice. Došlo  k poškození střechy. Škoda vznikla i na bazénu a garáži. Likvidátor v souladu s pojistnou smlouvou vypočítal pojistné plnění, které pokrývalo z celkové škody jen přibližně třetinu. Zbytek si rodina musí doplatit ze svého.

Vyčíslená škoda – poškozená střecha, okna, interiér horního patra     460 000 Kč

Vyčíslená škoda – poškozená garáž a bazén                                         90 000 Kč

Náhrada vyplacená pojišťovnou za poškozenou střechu

(sníženo o podpojištění)                                                                   190 000 Kč

Náhrada vyplacená pojišťovnou za garáž a bazén

(nebylo pojištěno)                                                                                       0 Kč

Škoda, která vznikla majitelům domu

(musí si hradit z vlastních zdrojů)                                                       360 000 Kč

Pojištění rodinného domu by ročně stálo                                             2 400 Kč

 

Bližší informace k pojištění majetku: www.pojistimajetek.cz

Text: Redakce ČAP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne