Pozor na odpovědnost u bytových domů

Datum: 20.11.2020
obrázek
Každý, kdo vlastní bytový dům, má určité povinnosti a zejména s tím spojenou odpovědnost. Následující text vás proto seznámí s odpovědností vlastníka bytového domu, ať už je jím soukromá osoba, nebo třeba družstvo.

Pokud vlastníte bytový dům, máte určité povinnosti a hlavně odpovědnost. Vlastníci bytového domu nebo právnické osoby, které dům spravují, by proto měli myslet na pojištění odpovědnosti za újmu.

„V Direct pojišťovně umíme pojistit všechny situace, které se odpovědnosti týkají. Kromě toho u bytových domů pojišťujeme stavbu a její strojní a elektronické vybavení. Hodit se mohou i asistenční služby, které pomohou v případě havárií,“ říká David Kubát z Direct pojišťovny, která od září 2020 pojištění bytových domů upravila, aby bylo ještě jednodušší a výhodnější pro klienty.

Odpovědnost za zranění nebo smrt člověka

Vlastníci bytových domů odpovídají za to, když se kvůli bytovému domu někdo zraní nebo zemře. Například se může stát, že z bytového domu odpadne na kolemjdoucího kus omítky nebo okapu. V případech stanovených zákonem můžete být jako vlastník domu za zranění nebo smrt odpovědný. Zdravotní pojišťovna pak po vás může chtít proplatit náklady na léčbu. „I na toto se pojištění odpovědnosti vztahuje. Kromě toho zaplatíme i možné nároky na proplacení vyplacených sociálních dávek,“ dodává Kubát.

Bolestné a ušlý zisk

V souvislosti se zraněním po vás může poškozený chtít nahradit také ztížené společenské uplatnění nebo bolestné, na které bude mít ze zákona nárok. V případě smrti nebo závažného ublížení na zdraví pak mohou osoby blízké požadovat peníze za duševní útrapy. „Kromě toho vám hrozí i proplacení ztráty výdělku nebo ušlého zisku. I na to se ale pojištění vztahuje,“ dodává Kubát.

Odpovědnost za zvíře

Stejnou odpovědnost máte, i pokud jde o zvířata. V případě zranění, nebo usmrcení zvířete, po vás může jeho majitel chtít zaplatit například veterinární péči.

Poškození věci

Pokud jde o poškození majetku druhé osoby, například z domu spadne kus omítky na zaparkované auto, budete muset tuto škodu poškozenému uhradit. „V těchto případech pojištění zaplatí opravu věci do původního stavu, ve kterém se nacházela v době poškození, nebo náklady na nákup srovnatelné věci v případě úplného zničení. Pokud věc sloužila k výdělečné činnosti, zaplatíme i případný ušlý zisk po dobu opravy věci,“ vysvětluje Kubát.

Když si něco půjčíte

Pojištění vám pomůže i v případech, kdy si něco na základě smlouvy půjčíte a poškodíte to. Může to být například sekačka na trávu nebo jiný dražší stroj.

Když člen orgánu způsobí škodu

Specifickým příkladem odpovědnosti, na kterou se také pojištění vztahuje, je odpovědnost za újmu způsobenou členy orgánů. Pokud totiž člen orgánů, například družstva, způsobí v souvislosti se správou, provozem a opravami bytového domu nějakou škodu, je za ni odpovědný.

Společenství vlastníků jednotek má například povinnost pravidelně kontrolovat hasicí přístroje. Když tuto povinnost nesplní a přístroje nebudou při požáru fungovat, vznikne větší škoda, než kdyby byly funkční. A za tuto škodu odpovídá právě statutární orgán společenství vlastníků jednotek.

Dalším příkladem může být zateplení domu, kdy členové společenství vlastníků jednotek vybírají dodavatele fasády. Vyberou nejlevnějšího, ale nevšimnou si, že je v exekuci. Zaplatí zálohu, ale práce se už nerealizují. „Řekněme, že záloha byla 1 000 000 korun. Z vybrané dodavatelské firmy soudně vymůžou např. 700 000 Kč. Tím ale pro společenství vlastníku jednotek vzniklo manko 300 000 Kč,“ uvádí možný scénář Kubát.

Text a foto: Direct pojišťovna, a. s.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne