Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

Datum: 8.5.2020
obrázek
Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno se v letošním roce konaly v termínu 26.–29. února. Souběžně s těmito veletrhy se na brněnském výstavišti uskutečnil také veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX.

Pro návštěvníky byl připraven kromě novinek a praktických ukázek z oboru stavebnictví široký rozsah poradenství a zajímavý doprovodný program určený odborné i laické veřejnosti. Novinkou na veletrhu byl Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí.

Hlavní téma

Hlavním tématem Stavebního veletrhu 2020 bylo Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se prolínalo všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrnovalo oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti.

Dílčí témata

Veletrh upozornil na čtyři dílčí témata. První a největší z nich zahrnovalo Zelené střechy a zelené fasády. Toto téma obsahovalo vše od projektu až po údržbu a zaměřilo se nejen na jejich funkce, benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Dále se veletrh zaměřil na Topení a chlazení, kde vyzdvihl realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo zaujímalo také Větrání a stínění jako jeden ze zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se téma zabývalo eliminací rizikových faktorů bydlení jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Zvýrazněným tématem bylo i Osvětlení a akustika, které se věnovalo typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Festival architektury

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Na tyto klíčové otázky odpovídal Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nový doprovodný program Stavebního veletrhu přinesl nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou a představil inovace stavitelství, které umožňují stavět udržitelně a s minimálními dopady na životní prostředí.

Bezplatná poradenská centra

Na Stavebním veletrhu byl pro návštěvníky k dispozici i v letošním roce široký rozsah bezplatných poradenských center odborných organizací – Stavební poradenské centrum (ČKAIT), poradenství Asociace dodavatelů montovaných domů, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Státního fondu životního prostředí, Komínové asociace APOKS nebo třeba České agentury pro standardizaci. Poradenství poskytoval také Klastr českých nábytkářů a Cech čalouníků a dekoratérů. Součástí veletrhu se staly i studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádané na podporu řemesel. Konala se také tradiční soutěž Zlatá medaile o nejlepší exponáty veletrhu.

Více informací na www.stavebniveletrhbrno.cz.

Text: Iva Hilbertová

Foto: BVV

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne