Bezpečnost na prvním místě

Datum: 8.4.2020
obrázek
Výběr balkonového zábradlí se často řídí kritérii jako je estetika nebo cena. Splnění požadavků na bezpečnost se předpokládá automaticky. Praxe ale ukazuje, že ne každé zábradlí je skutečně bezpečné ve smyslu předepsaných norem. Investoři někdy nevědí, co všechno by měli od dodavatelů zábradlí požadovat a následně ověřovat.

Předepsaná výška nestačí

Zábradlí je definováno jako stavební výrobek, jehož hlavní funkcí je zajistit bezpečnost na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví člověka. Už z této definice vyplývá, že bezpečnostní funkce je tou nejdůležitější. Technické požadavky kladené na zábradlí, samozřejmě včetně rozměrů, pevnosti, výroby i montáže, přesně stanovuje norma ČSN 74 3305 ochranná zábradlí.

Za základní výšku zábradlí na volném okraji pochůzné plochy norma považuje 1000 mm (v závislosti na výšce volného pádu to může být 900, 1000, 1100 i 1200 mm). Důležitý ovšem je i použitý materiál, jeho pevnost, způsob kotvení a další náležitosti, které určují schopnost zábradlí odolat nárazu například lidského těla. Statika výrobku musí vyhovovat stanovenému zatížení a prohybu, přičemž v případě horního zasklení se posuzuje i schopnost odolat zatížení celé uzavřené plochy větrem.

Co hrozí při špatném výběru

Při výběru zábradlí lidé zpravidla zvažují hlavně estetickou stránku a cenu. Platí to i pro některé architekty, kteří navrhnou jen vzhled zábradlí bez ohledu na bezpečnost. Projektanti se zase často omezí na pokyn „dodat certifikované zábradlí“, ale dodání všech podkladů do projektu už nechají na výrobci. Investor nebo stavební dozor neví, jaké doklady má ke stavebnímu výrobku požadovat. Bezpečnostní hledisko, které by při výběru zábradlí mělo být prvořadé, tak může být úplně opomenuto.

Protože zábradlí musí plnit hlavně bezpečnostní funkci, měla by být cena při výběru až na posledním místě. Přesto se stává, že dodavatel chce právě na zábradlí ušetřit. Například ho osadí výplní z materiálu, který není vyzkoušený podle dané normy, což musí potvrzovat protokol o provedené zkoušce. Nebo nejsou výplně uloženy v rámu. Výsledkem pak může být zábradlí, které se chvěje, když se s ním uprostřed zatřese. Nebo se výplň prohýbá tak, že je možné ji vytlačit rukou. Obyvatelé vyšších pater pak mají strach na takový balkon vstoupit.

Raději počítejte se zasklením

Další problémy mohou nastat při dodatečném zasklení balkonů. Často se stává, že lidé zpočátku zasklení odmítnou, takže dodané zábradlí není dimenzované na další zátěž. Při dodatečném zasklení pak mohou praskat skleněné výplně zábradlí. Navíc může být technicky obtížné namontovat a ukotvit horní zasklení tak, aby výsledek působil esteticky, a všechno se zbytečně prodraží. Proto je vždy lepší předem počítat se zasklením. Při výběru zábradlí se doporučuje rovnou zvolit takové, které zátěž zasklení unese a je předem technicky připravené na jeho ukotvení.

Budoucí zasklení je důležité také pro výběr výplně. Obecně platí, že společná montáž nového zábradlí a zasklení bude vždy jednodušší, levnější a rychlejší.

Důležité je nepodcenit kontrolu

Investoři rekonstrukcí balkonů, tj. hlavně bytová družstva a společenství vlastníků, si mohou splnění všech bezpečnostních požadavků snadno ověřit. Certifikáty o rázových zkouškách je potřeba požadovat i s přílohami, aby bylo možné zkontrolovat, že bylo dodané skutečně to, co se v dokumentech tvrdí. Statika by měla zohledňovat i případné zasklení. A cenová nabídka nestačí rámcová, ale musí obsahovat položkový rozpočet, aby bylo zřejmé, co všechno zahrnuje.

Protože se na trhu vyskytují plagiáty originálních výrobků, doporučuje se ověřit také pravost dodávaného zboží. Pouze originály totiž zaručují vysokou kvalitu, plnou funkčnost a bezpečnost. Pro kontrolu, že bude skutečně dodán naceněný kvalitní materiál, je možné kontaktovat jeho výrobce, aby potvrdil objednávku od realizátora stavební zakázky.

Text: (pr)

Foto: Alumistr

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne