Dejte pozor při výběru firmy

Datum: 14.08.2008
obrázek
Bydlíte-li například v panelovém domě, takových lidí je u nás skutečně mnoho, dobře víte, jaké problémy to s sebou přináší. Opravy nejrůznějšího druhu, rekonstrukce, potíže s řadou rozmanitých vad. Jako příklad lze uvést příběh obyvatele jednoho pražského sídliště, kterému příslušná správcovská firma zrekonstruovala balkon. Výsledek? Prostě hrůza. Logicky by se dalo říci, že vše vyřeší reklamace a následné rychlé odstranění závady. V jiných případech jistě ano, zde nikoliv.

Patálie se táhla neuvěřitelně dlouho, celého půldruhého roku. Po tu dobu i dodavatelská firma uvedenou záležitost naprosto ignorovala a její ředitel si hrál na mrtvého brouka. Nakonec k opravě došlo, ale provedl ji někdo jiný. Dalo by se tedy říci, že konec dobrý, všechno dobré, nabízí se však ještě jedna otázka - jak vůbec těmto problémům, které se netýkají jen obyvatel panelových domů, předejít? Jak se zkontaktovat s kvalitní firmou a jak ji vůbec rozpoznat?

Na toto téma jsme hovořili s autorizovaným technikem České komory autorizovaných inženýrů a techniků, jednatelem a provozně-technickým ředitelem Vltavín Holding Stavební podnik, s.r.o., Viktorem Dvořákem, který hned v úvodu shrnul nejdůležitější poznatky:

„Možností je několik. Napovědět mohou například webové stránky, odborné články nebo inzerce v časopisech. Pak je tu Cech pro zateplování budov, který sdružuje tři typy subjektů. Tam můžeme vždy získat spolehlivé informace, které se opírají o profesní znalosti a zkušenosti odborníků. Jsou to v podstatě výrobci kontaktních zateplovacích systémů, dále jejich zpracovatelé a v neposlední řadě projektanti, kteří se zabývají tímto oborem profesně. Cech dává záruku, že subjekty, které v něm jsou sdruženy, se zavazují k tzv. desateru, což je KODEX KVALITY A PROFESNÍ ETIKY ČLENŮ CZB. Rád bych zdůraznil, že tady opravdu určitá profesní hrdost, zodpovědnost, morálka a čest fungují. Navíc, CZB má svůj vlastní kontrolní aparát. Jsou to vyškolení lidé, kteří chodí nahodile, bez avíza na zakázky. Kontrolují kvalitu provedení, dbají na dodržování technologických postupů a sledují veškerou činnost, která souvisí s provedením díla.
Další zdroj informací, řekl bych ten nejlepší, je doporučení lidí, kteří mají osobní zkušenost s konkrétní firmou. Myslím, tohle platí nejvíc. Samozřejmě pak i vlastní reference, které firma může při provádění konkrétních prací sama o sobě poskytnout: pořádek na stavbě, systém práce, kvalitu - to hodně napoví."

Jak zájemci poznají přímo na stavbě, že zde pracuje skutečně kvalitní firma?

„Nejsem sice funkcionářem Cechu, ale pracuji jako provozně - technický ředitel v jedné stavební firmě a realizujeme nyní dvě zakázky na Jižním Městě. Lidé, když vidí, jak stavba postupuje, jak na ní děláme, sami přijdou a ptají se, co jsme za firmu, chtějí kontakt a dostanou ho. Samozřejmě je to pro nás ještě víc zavazující, protože to bývají lidé z okolí, vedlejších ulic, mají možnost nás sledovat dlouhodobě a věřte, žádný nedostatek jim neuteče. Dojít ale k přesvědčení, že firma je kvalitní, schopná nabídnout i splnit očekávané sliby, může investor - soukromník, družstvo, také však družstvo vlastníků, městská část pouze osobním jednáním, prohlídkou referenčních staveb nebo kontaktem bývalých investorů, kteří jsou uvedeni v referenčních seznamech. A velmi důležitý, spolehlivě vypovídající zdroj informací, je pak vlastní zkušenost i poznatek z průběhu jednání o konkrétní zakázce.
Ta se nevytvoří během jednoho jednání. Většinou to je systematická práce, která trvá měsíce, často i dva roky. Zde se dá opravdu hodně poznat. Firma by dnes neměla nabízet jen konkrétní práce, ale i know – how. To znamená zpracování technických posudků, návrh technických opatření a řešení. Už toto jsou informace, které se mohou stát seriozním podkladem pro zadání třeba nezávazných nabídek.“

Pokud jde o projekt nebo financování stavby?

„Je to většinou tak. Když investor přijde, řekne: já bych potřeboval něco s tím objektem. Zprivatizovali jsme ho, ale jsme jen malé družstvo, nemáme zkušenosti a neznáme postupy. A skutečně. Tito družstevníci neznají priority, návaznost, ani chronologii postupů. Většinou mají problém i s financováním. Je třeba jim poradit, říci: Udělejte nejdřív střechu, pak vyměňte okna, věnujte se sanaci statiky. Je to individuální u různých typů konstrukčních soustav, také u objektů, které se liší stářím. Poškození tam vykazuje typické vady - prostě je třeba poskytnout celý soubor informací. A já sám mám takovou zkušenost, že je třeba vstoupit do jednání, jednat s několika subjekty najednou. I laik pozná velmi snadno, jaká ta firma je. Když družstvo nemá na tyto záležitosti odborníka, je nutné, aby si nějakého nestranného odborného konzultanta přizvalo. Není dobré jen poslouchat, co potencionální dodavatelská firma říká, každá své zákazníky logicky bude směřovat tam, kde je chce mít.“

Může Cech pomoci při již zmíněných reklamacích nekvalitní práce?

„Odpověď rozdělím na dvě části. Za prvé, je dobrá prevence - to znamená, že je třeba kontrolovat již při samotném provádění oprav, zda zhotovitel dodržuje řádný technologický postup - pravidla, technické zásady, standardy a projektovou dokumentaci. To je bezpodmínečně nutné. A v rámci firem začleněných do Cechu to tato instituce také dělá.
Za druhé, jsou zde samozřejmě i záruční nebo pozáruční opravy a reklamační vady, které stanovuje dikce smlouvy. Je proto důležité, jak je smlouva postavena. Záruční doby jsou různé, je třeba, aby smlouvu dělal skutečný odborník. Tedy zase prevence.
Stavba může vykazovat chybu již v průběhu své realizace. Jestliže investor přijde a na místě zjistí jakékoli vady, okamžitě musí udělat o zjištěných poznatcích zápis do stavebního deníku, neboť je to jediný právní doklad o průběhu realizace díla. I z tohoto důvodu je víc než žádoucí, aby investoři měli svůj technický dozor, který v průběhu realizace stavbu hlídá. Musí to být nezávislý člověk, někdo jiný než investor - např. družstvo, a už vůbec nesmí být tato osoba dodaná nebo spojená se zhotovitelem stavby. Pak má investor skutečnou záruku nestranného technického dozoru.“

Byl někdo v minulosti vyloučen z Cechu pro nekvalitní práci?

„Ještě se to nestalo. Spíš je to o tom, že firmy, které nestaví kvalitně - a my to o nich víme - do cechu zkrátka přijaty nejsou. I takové se najdou. Existuje několik firem, které o členství v cechu žádají již několik let a neúspěšně. Nebo o jiných firmách se obecně ví, že například zaměňují používané materiály a podobně, jinými slovy, kodex kvality a profesní etiky v tomto případě nepadá na úrodnou půdu. To je těžké. Žádný výrobce nechce být kompromitován takovým zhotovitelem - pro takové firmy není morálním ani profesním problémem používat výše naznačené praktiky.“

(jvch)
Foto: archiv redakce

  • Vždy vybírejte z více firem – optimální je řádné výběrové řízení
  • Zajímejte se o referenční stavby
  • Pomoci při výběru mohou také informace z Cechu pro zateplování budov
  • Zárukou kvalitní práce je kontrola nestranného technického dozoru
  • Při výběru firmy se zajímejte o garance, které jsou na odvedenou práci poskytovány
  • Smlouvu o vykonání práce nechte zpracovat nebo alespoň zkontrolovat odborníkovi – vždy by měla zahrnovat termín ukončení a případné postihy za jeho nedodržení
  • Nikdy neplaťte plnou částku před ukončením realizace
  • Požadujte podrobný rozpis použitých materiálů – jejich uplatnění průběžně ohlídá stavební dozor
  • Vyvarujte se nápadně levných nabídek – nízká cena bude znamenat buď méně kvalitní materiál, nebo nedodržení technologických postupů
 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne