ČSOB nabízí úvěr s dotací již 10 let

Datum: 9.3.2020
obrázek
V loňském roce uplynulo právě 10 let od okamžiku, kdy se ČSOB podařilo získat zdroje na podporu oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. V návaznosti na to byl bankou vyhlášen „ČSOB Program energetických úspor“, který umožnil úvěrovaným bytovým družstvům a společenstvím vlastníků podpořit realizaci investic, jejichž provedení přineslo určitou úsporu energií, formou dotace.

Pokud bytová družstva a společenství vlastníků takové dotace využila, mohla ušetřit až 500 000 korun. ČSOB je i dnes stále jediným peněžním ústavem v ČR, který takovou dotaci svým klientům nabízí. Za uplynulých deset let tímto způsobem banka již podpořila více než 5 500 úvěrů v celkovém objemu přesahujícím 17 miliard korun.

Jaké jsou podmínky Programu

Cílem předmětného dotačního programu je podpořit zájem vlastníků bytových domů o realizaci investic, které přinesou určitou úsporu energií. ČSOB takové investice podporuje formou dotace ze svého programu, která činí 1 % ze skutečně vyčerpané výše úvěru. V modelovém případě úvěru ve výši 10 miliónů korun tak je družstvu či společenství vyplacena dotace ve výši 100 tisíc korun. Podmínka pro získání této dotace je jediná – úvěrovaná investice přinese, oproti stávajícímu stavu, určitou úsporu energií. Dotaci lze tedy poskytnout zejména v případech, kdy úvěrem jsou kryty náklady spojené se zateplením domu, výměnou oken nebo výstavbou vlastních zdrojů tepla či teplé vody. Úsporu energie přináší tedy např. i pořízení nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody nebo i jen pouhá výměna stávajícího výtahu za výtah nový - samozřejmě s úspornějším pohonem. Dotace není nároková, o jejím poskytnutí rozhodne ČSOB a je vyplácena vždy po skončení kalendářního roku, ve kterém byl úvěr dočerpán. Důležité je, že žádost o dotaci není nikterak administrativně náročná! Stačí na pobočce ČSOB vyplnit jednostránkovou žádost, přičemž klient nemusí bance dokládat žádné další podklady – není tedy potřeba ani energetický audit, projektová dokumentace či další expertní posudky. Navíc dotací je možné podpořit úvěr na rekonstrukci jak panelových, tak i nepanelových domů. Žádost o dotaci se ČSOB předkládá současně se žádostí o úvěr – naopak o dotaci nelze požádat v případech, kdy již s bankou byla úvěrová smlouva uzavřena. Pokud klient před návštěvou pobočky ČSOB neví, že banka takový dotační program nabízí, nemusí se bát, že by o dotaci přišel – pracovníci poboček, po té co od klienta zjistí, na jaký účel klient úvěr požaduje, jej sami s možností získání takové dotace seznámí – a to v rámci celé škály benefitů, které ČSOB klientům z řad bytových družstev a společenství vlastníků při jejich úvěrování nabízí.

Jen dotace bance úspěch nezaručí

Přes to, že zmíněný dotační program je klienty určitě pozitivně vnímán, je trvale vysoký zájem o úvěry právě od ČSOB způsoben celým souborem dalších faktorů. Z pohledu rozhodování klienta zcela jistě hrají rozhodující úlohu při výběru úvěrující banky i další skutečnosti, které přímo ovlivňují cenu úvěru – úroková sazba a poplatky. Analýzou trhu bylo potvrzeno, že ČSOB v druhé půlce letošního roku nabízí úrokové sazby na velice atraktivní úrovni, a to okolo 2 %. U pevných sazeb na 3 až 5 let taková úroveň až tak nepřekvapí, ale nyní lze u banky zafixovat obdobnou sazbu i na období 10 až 15 let. Kromě konkurenceschopných sazeb však ČSOB v loňském roce, klientům z řad bytových družstev a společenství vlastníků, nabídla i řadu dalších benefitů. Družstva a společenství tak mohla získat výhodu nulového poplatku za vedení úvěrového a běžného účtu nebo až dvacet procent úvěru čerpat neúčelově bez dokládání faktur. ČSOB navíc od loňského roku, jako jedna z mála finančních institucí, nepožaduje zablokování určité částky na účtu klienta. Pokud nabízené výhody klienta zaujmou, pak se dotace z ČSOB Programu energetických úspor stává už jen určitou třešničkou na dortu, která celkové náklady, s čerpáním úvěru spojené, ještě dál sníží.

Chytrý klient využije všechny nabízené dotační programy

V současné době stále více družstev a společenství využívá dotace, které na podporu revitalizací bytových domů nabízí stát. Zatímco v Praze je využívána podpora nabízená z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), tak mimopražští vlastníci domů mohou čerpat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V obou případech lze získat dotaci, která může pokrýt cca 30 – 40 % uznatelných nákladů investice. Častou otázkou klientů banky proto je, zda je možné dotaci z ČSOB Programu energetických úspor kombinovat s dalšími dotacemi, např. z programu NZÚ či IROP. Minulé roky prokázaly, že čerpání obou dotací současně je možné. Zatímco dotace z ČSOB Programu jsou poskytovány v režimu de minimis, tak státní dotace jsou nyní ve většině případů poskytovány v režimu jiném – proto je možný jejich souběh. Pokud by však státní dotace byla poskytnuta rovněž v režimu de minimis, pak by bylo nutné obě dotace sečíst. Jejich součet, dle opatření Evropské unie, v takovém případě nesmí překročit částku 200 tisíc euro (cca 5 milionů korun). ČSOB ze svých zkušeností může potvrdit, že takové případy, kdy součet dotací převýšil tuto částku, se v minulosti vyskytly opravdu jen zcela výjimečně.

Text: Martin Chára

Foto: archiv redakce Bydlení mezi panely

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne