Pojištění pro bytové domy

Datum: 4.3.2020
obrázek
ČSOB Pojišťovna nabízí produktem NÁŠ DŮM určeným pro pojištění bytových domů jeden z nejširších rozsahů pojištění, které může klient na trhu získat.

Co konkrétně přináší produkt NÁŠ DŮM od ČSOB Pojišťovny?

Základní rozsah pojištění bytového domu se vztahuje na škody vzniklé v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu. Právě tyto škody jsou největší hrozbou pro bytový dům a jeho obyvatele. Po těchto katastrofických škodách se stává dům neobyvatelný na několik měsíců. Z tohoto důvodu pojištění také garantuje úhradu nákladů spojených s náhradním ubytováním obyvatel poškozených bytů.

Navíc je v základním pojištění obsaženo pojištění skleněných částí domu pro případ jakkoli vzniklé škody a pojištění pro případ škod způsobených zkratem, přepětím či podpětím, což klient ocení zejména v období letních bouřek. Ne vždy je totiž případná škoda způsobená přímým úderem blesku do pojištěné stavby. Pro movité věci společenství/družstva apod. je v základu obsaženo pojištění odcizení.

Dále si klient kromě klasických doplňkových rozsahů pojištění (vichřice, krupobití, zemětřesení apod.) může v době populárních pronájmů bytových i nebytových prostor sjednat i pojištění ušlého nájemného z pronájmu nebytových prostor, ale i bytů pronajímaných vlastníkem bytového domu. Důvodem nepoužitelnosti takových pronajímaných prostor musí být vznik majetkové škody (požár, vytopení při povodni apod.) nebo tzv. zásah úřední moci (zamezení přístupu z rozličných důvodů). ČSOB Pojišťovna pak pojištěnému uhradí ušlé nájemné.

Produkt NÁŠ DŮM nabízí také možnost sjednání pojištění právní ochrany. Při správě a údržbě bytového domu jste se jistě setkali s potřebou řešit různé nastalé situace ve spolupráci s právníkem, což znamená nemalé výdaje, s kterými např. rozpočet společenství vlastníků většinou nepočítá. Navíc právník také nebývá ihned po ruce. Na tuto potřebu reaguje naše pojištění, které poskytuje právní asistenční služby a uhradí náklady, které musí pojištěný vynaložit, aby se domohl svých oprávněných práv (např. náklady na zastupování před soudem, obhajobu, řešení sporů ohledně dlužného nájemného právní cestou, řešení sporů ze smluv o dílo, atd.). Pojištění se vztahuje na konkrétní vyjmenované spory.

Samozřejmostí je také nabídka pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v důsledku vlastnictví a správy bytového domu, včetně pojištění odpovědnosti představitelů společenství vlastníků a nebo bytového družstva, které je součástí základního rozsahu pojištění odpovědnosti.

Co je pojištěno?

Pojištění se nevztahuje jen na obvodové zdi a plášť celého domu, střechu a společné prostory. Pojištěny jsou i jednotlivé byty, bez ohledu na to, kdo je vlastní, protože i tito vlastníci jsou pojištěnými osobami. Dále jsou pojištěny i součásti a příslušenství (okna, výtahy, rozvody elektřiny, vody, ÚT, kuchyňské linky atd.), vedlejší stavby patřící svým charakterem k bytovému domu (garáže, oplocení, dětská hřiště), ale i zahradní úpravy a prvky zahrady a také movité věci ve vlastnictví SV nebo BD (např. sekačka, vybavení kanceláře).

A to je vše?

V žádném případě, novější bytové domy jsou vybaveny moderními technologiemi a proto pro ně může být zajímavé pojištění pro případ technických poruch na strojních a elektronických zařízeních, které jsou součástí pojištěného bytového domu, např. kotelny, tepelná čerpadla, rekuperační systémy, výtahy, automatické ovládání garážových vrat a všechny dalších technologie, které se v bytovém domě nacházejí.

Asistenční služby, k čemu je využít?

ČSOB Pojišťovna zařídí odstranění havarijního stavu ve společných prostorech domu i jednotlivých bytech a uhrazení nákladů s tím spojených až do výše limitu uvedeného v pojistných podmínkách. V praxi se může jednat o elektrikářské, pokrývačské, topenářské, zámečnické práce, práce instalatéra při prasklém vodovodním potrubí, ale i náklady na deratizaci, dezinsekci, čištění kanalizace.

Kde získat další informace?

Chcete vědět, co dalšího nabízí pro bytové domy produkt NÁŠ DŮM? Kontaktujte obchodní místa ČSOB Pojišťovny a ptejte se vašich pojišťovacích zprostředkovatelů. Další podrobné informace získáte také na našem webu www.csobpoj.cz, nebo na informační lince 466 100 777.

Text: Jan Klapal

Foto: ČSOB pojišťovna

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne