Pražská teplárenská za čistější vzduch

Datum: 7.2.2020
obrázek
„V průběhu května loňského roku byl v Praze 7 vyhlášen stav klimatické nouze. Protože nám na vašem zdraví a zdraví naší planety záleží, rozhodli jsme se vás seznámit s kroky, kterými dlouhodobě směřujeme k ekologizaci dodávek tepla pro obyvatele Prahy.“ Víc prozradil Tomáš Sluka, obchodní ředitel společnosti.

Jakým způsobem Pražská teplárenská přispívá ke zlepšování klimatické situace v Praze?

Naše společnost provozuje vysoce ekologický systém centralizovaného zásobování teplem – Pražskou teplárenskou soustavu, zkráceně PTS, kterou v současné době mimo jiné proudí i teplo pro více než 230 tis. domácností a řady dalších objektů zejména na pražském pravém břehu Vltavy. PTS patří k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Jen jejím zprovozněním se nám tak například podařilo nahradit více než 200 lokálních kotelen, tedy 200 potenciálních znečišťovatelů ovzduší. Počínaje rokem 2012 se nám povedlo PTS dovést pod Vltavou i na levý břeh do oblasti Holešovic, Bubnů a Letné. Díky tomu jsme zde postupně přepojili dalších cca 6300 domácností a dalších objektů ze zastaralých parních rozvodů na moderní horkovodní.

Má pražské centralizované vytápění i jiné environmentální přínosy?

PTS je klasifikována jako takzvaná účinná soustava – více než 75 % tepla je do ní dodáváno prostřednictvím kogenerace - tedy současné výroby elektřiny a tepla. Tím je možné dosahovat mnohem vyšší účinnosti využití energie používaných paliv. Ekologičnost dodávek prostřednictvím PTS koneckonců odrážejí i legislativní principy ochrany ovzduší, které definují veřejný zájem, aby obyvatelé pro vytápění využívali primárně teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo nestacionárních zdrojů.

Vzpomenete si na nějaký stěžejní projekt v oblasti ekologizace provozu?

Před dvěma lety se nám podařilo úspěšně dokončit mnohaletý a svým rozsahem v ČR zcela ojedinělý projekt modernizace teplovodní sítě v oblasti Holešovic, o kterém jsem se již zmínil dříve. Původní parovodní vytápění jsme úspěšně převedli na horkovodní síť. Součástí modernizace bylo i odstavení místní teplárny a její náhrada špičkovým moderním zdrojem. A ačkoli právě pražské Holešovice se se zhoršenou kvalitou ovzduší potýkají o něco častěji, v důsledku našich úprav v oblasti dochází k významnému snížení emisí. U emisí CO2 se jedná o pokles  96 %, u NOx o 98 % a u CO dokonce o celých 99 %! Taková modernizace si musela vyžádat velkou investici.

Velmi intenzivně si uvědomujeme nutnost ochrany životního prostředí a naše kroky se této prioritě snažíme přizpůsobovat právě prostřednictvím vhodně zvolených investic. Jen do zmíněného projektu modernizace teplovodů v Holešovicích jsme investovali více než jednu miliardu korun, a to zcela bez čerpání jakýchkoliv dotací.

Plánuje společnost v ekologizaci provozu v Holešovicích pokračovat i nadále?

Důslednější ochrana ovzduší a klimatu obecně je naším cílem. Na potřebě jejího prosazování se shodujeme s vedením Městské části Praha 7. Ve spolupráci s městskou částí jsme připraveni hledat a nalézat taková řešení, která povedou k trvalé udržitelnosti rozvoje Prahy 7 s ohledem na environmentální aspekty. Věříme, že i díky těmto krokům bude naše společnost nadále v pozici tradičního a stabilního partnera nabízet ekologické řešení dodávek tepla pro obyvatele této městské části.

Text: Radek Jeneš

Foto: Pražská Teplárenská

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne