Vyměňujete okna - informujte se u odborníků

Datum: 10.10.2009
obrázek
Obnovy panelových domů, neboli dnes častěji používaný výraz REVITALIZACE panelových domů, jsou v tomto roce opět velmi aktuální, především díky obnovenému dotačnímu programu PANEL. Pustit se do revitalizace neznamená jen řešit rozsah samotné obnovy, ale také samotné financování takového projektu. Obojí je velmi individuální záležitost, která se odvíjí od mnoha aspektů, jako jsou např. vlastnická práva nebo v neposlední řadě také schopnost se domluvit a případně najít kompromis mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek.

Není žádná novinka, že důvodem revitalizací je úspora, resp. snížení nákladů na provoz bytových jednotek. Jednou z hlavních možností, jak tohoto docílit, je zateplení fasády samotné budovy spojené s výměnou oken a vstupních dveří. Všechny vytápěné budovy jsou zdrojem tepelných ztrát. Základním požadavkem při zateplování tedy je, zajistit co nejlépe vnější tepelně izolační plášť budovy s vyloučením slabých inkriminovaných míst.

Požadujte profily typu A

Jedním z těchto slabých míst jsou okna. Nejčastěji se nyní provádí výměna starých nevyhovujících oken za okna plastová. Plast (PVC) je jako materiál pro okna velmi vhodný, ale to samotné nestačí. Tento materiál má dobrou barevnostálost a snadno se udržuje. Velmi důležité však je, jak je vyroben samotný plastový profil oken a jak je samotné okno instalováno do skeletu stavby.

Velmi důležitým parametrem je tloušťka vnějších stěn plastového profilu. Že se jedná o velmi důležitý parametr, dokazuje i to, že se k tomuto problému vztahuje ČSN EN 12608. Dle uvedené normy profily třídy A musí mít přesně definované vnější stěny tloušťky 3 mm, dle třídy B pouze 2,5 mm. V obou případech s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. S výjimkou firmy VEKA AG téměř všichni výrobci profilů vyrábějí a nabízejí i úsporné varianty svých systémů ve třídě B. Protože zákazníci v naprosté většině o tom nemají ani tušení, je nutné se zde o tomto zmínit. Asi není třeba dlouze vysvětlovat, že profily třídy „A" mají daleko lepší technické vlastnosti.

Investujte do vstupních dveří

Dalším slabým místem jsou vstupní vchodové dveře. Vchodové dveře panelového domu musí splňovat celou řadu požadavků. Spolehlivost a dlouhá životnost je samozřejmostí a proto je dobré si uvést „vychytávky", které stojí za pozornost. Určitě zapomeňme na plastové vstupní dveře, u kterých nelze dlouhou životnost a spolehlivost zodpovědně garantovat. Tyto požadavky splní výhradně vstupní dveře vyrobené z hliníkových profilů. Cena hliníkových vstupních dveří je plně srovnatelná, pokud k plastovým připočítáte i následné náklady na časté návštěvy servisního technika. Naopak u hliníkových dveří lze šetřit náklady již před samotnou realizací a to aplikací rozdílných hliníkových profilů pro hlavní a boční dveře. Masivnější profil hlavních dveří je nejen překážkou v případě násilného vniknutí, ale je i dostatečným tepelným mostem vstupu do domu. Na boční dveře, oddělující prostor zádveří a dalších prostor domu, jsou kladeny zcela jiné nároky. Aplikace rozdílných typů profilů splňuje i velmi náročné požadavky kladené na estetiku vstupních dveří.

Poznejte výhody generálního klíče

Nezanedbatelná je možnost montáže dopisních vhozů (chcete-li dopisních schránek). V této souvislosti se také nabízí otázka umožnění přístupu do domu nebo jeho částí. Nabídka aplikace tzv. generálního klíče řeší velké množství kombinací pro přístup do domu, jeho částí nebo i více objektů najednou. Je dnes zcela běžné, že se pomocí jednoho klíče dostanete do domu, do společných prostor domu (sklepy, půda atd.) a přitom je možné mít rozdílné přístupy na jednotlivá patra. Naopak správce může pomocí jednoho klíče obsáhnout všechny prostory domu při zachování vysoké úrovně zabezpečení objektu a majetku obyvatel.

Zvolte spolehlivého dodavatele

Jak vyplývá z předešlého textu, výběr vhodného profilového systému a především spolehlivého dodavatele oken a dveří je klíčový moment v procesu rozhodování o revitalizaci. Významnou českou společností, která toto vše garantuje, je OKNOSERVIS s.r.o. Spolupráce s největším evropským výrobcem plastových profilů německou společností VEKA AG, je garancí kvalitních plastových profilů.

Značka VEKA je považována za vlajkovou loď ve vývoji a výrobě okenních profilů. OKNOSERVIS k nejmodernějším profilům „přidává" kvalitní výrobu realizovanou na nejmodernějších CNC strojích, bohaté příslušenství a bezvadnou odbornou montáž, kdy výsledkem jsou tisíce spokojených uživatelů a stovky realizovaných projektů. Cílem je udržet si jednu z předních pozic mezi výrobci plastových a hliníkových oken a dveří.

A jak získat finance?

S financováním revitalizace panelového domu vám může velmi významně pomoci obnovený dotační program PANEL. Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů postavených panelovou technologií. K získání takovéto podpory je nutné splnit několik podmínek. Přesné znění programu panel najdete na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).

Zateplení budov a výměna oken a vstupních dveří nabývá na důležitosti především v dnešní v době, kdy se neustále zvyšují ceny energií.

Hlavní ekonomické přínosy jsou:

  • sníží se energetická náročnost budovy a tím každoroční výdaje za vytápění,
  • přínosy mají trvalý charakter a jsou návratnou investicí a  snížená spotřeba energie na vytápění umožňuje instalovat menší a investičně výhodnější zdroj tepla.

Samotné revitalizace se není třeba obávat, pokud si zvolíte správného partnera, který vám nejprve dokáže odborně poradit a následně pro vás celý projekt zrealizuje. S kompletní revitalizací vašeho panelového domu vám může pomoci společnost OKNOSERVIS s.r.o. Společnost působí na trhu jedenáctým rokem a má za sebou celou řadu úspěšných realizací. Například v loňském roce úspěšně realizovali obnovu dvou největších panelových domů v Brně na Halasově náměstí. Další realizace a reference najdete na webových stránkách společnosti www.oknoservis.cz. Najdete zde i další informace vztahující se k plastovým a hliníkovým profilům a okennímu příslušenství. Současně jsou vám na vaše dotazy připraveni odpovědět a řešit tak vaše starosti spojené s revitalizací panelového domu.

Text: David Humenčák

Foto: Oknoservis 

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne