Po vichřici zůstane nejen díra ve střeše

Datum: 8.7.2019
obrázek
Po vichřici zůstane nejen díra ve střeše nebo zničené auto, ale i velké faktury za škody. Proto nepodceňujte pojištění.

Když se přežene přes krajinu vichřice, nejčastější škody bývají na majetku obyvatel, ať už jsou to rozbitá okna, poničené nebo zcela ulétlé střechy, poškozená fasáda nebo zahrada domu. Lidé mají v mnoha případech pojištěnou buď jen nemovitost, nebo jen domácnost a problémy při řešení škodních událostí jsou pak způsobeny právě tím, že si tyto dvě pojištění pletou a myslí si, že jsou adekvátně zajištění jedním z nich, zaznívá od odborníků z České asociace pojišťoven.

„Doporučujeme si sjednat obě tato pojištění a nezapomenout také na provádění aktualizace smlouvy například v okamžiku zhodnocení stavby nebo domácnosti,“ upozorňují a dále dodávají „Aktualizovat smlouvu je nutné například po rozsáhlejší rekonstrukci, ať už to je po poškození střechy vichřicí nebo po povodních či po modernizaci jednotlivých místností, například koupelny, kuchyně. Rekonstrukce může hodnotu majetku totiž výrazně změnit a poškozený by se při další pojistné události mohl divit, že nedosahuje na dostatečné pojistné plnění.“

Nejčastější běžné škody, které domácnosti zasáhnou, bývají požáry, prasklá potrubí nebo škody způsobené vloupáním. Nicméně mnohem ničivější následky mají živelní škody, jako jsou povodně, vichřice, krupobití nebo škody následkem těžkého sněhu. Tyto události se pak mohou výrazně podepsat na rodinných financích, pokud poškození nemají pojištění nebo je-li jejich pojištění nedostatečné. Průměrná výše škody z vichřice se pohybuje okolo 28 tisíc korun, ale může se vyšplhat i na mnohonásobně vyšší částky.

„Je důležité věnovat zvýšenou pozornost pojistným podmínkám při sjednávání pojistné smlouvy. Ohlídat si, zda je ve smlouvě zahrnuto krytí škody způsobené přírodními živly a zda jsou sjednané adekvátní limity,“ upozorňuje Česká asociace pojišťoven.

Pojištění nemovitosti pokryje poničenou střechu, pojištění domácnosti elektroniku nebo nábytek

Když odnese vítr střechu domu, poničí okna a dveře nebo například fasádu, škodu majiteli objektu pokryje dobře sjednané pojištění nemovitosti.

A nejlepší ochranou majetku v domácnosti (elektroniky, nábytku, vybavení bytu, ale i třeba jídla v ledničce zkaženého v důsledku výpadku proudu) je tzv. pojištění domácnosti. Důležité je při sjednávání pojištění nejen konzultovat výši limitů, ale ověřit si například i to, že když dojde k přerušení dodávek elektrické energie během nějaké živelní události, lidem se zkazí potraviny v lednici a mrazáku, často ve výši několika tisíc korun, je u většiny pojišťoven i toto možné mít kryté. Dále je důležité připomenout fakt, že pojištění domácnosti se vztahuje nejen na vybavení domácnosti, ale v některých případech i na věci ve sklepě, kůlně či garáži.

Česká asociace pojišťoven vysvětluje, co si ještě může klient v pojištění majetku zvolit: „Součástí majetkového pojištění mohou být i asistenční služby. To může být vnímáno jako zbytečný luxus, ale v nepříznivé situaci je to užitečný pomocník.“

Pozor na podpojištění

Lidé mají často uzavřené smlouvy o pojištění majetku před mnoha lety. Mezitím ale jejich majetek a jeho hodnota rostou. Pojištění může být funkční, jen když se s ním průběžně pracuje. Nejčastějším momentem pro úpravu a aktualizaci pojistné smlouvy bývá rekonstrukce, zásadní výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky, což všechno přirozeně navyšuje hodnotu majetku a nemovitosti. I taková situace, kdy si jeden ze členů rodiny například pořídí drahý hudební nástroj, je důvodem pro úpravu pojištění majetku. Zkrátka uzavřením smlouvy to nekončí. Současné smlouvy o pojištění majetku jsou flexibilní a dají se v nich provádět změny, proto se nejedná ani o nic složitého a relevantní aktualizace nastavení pojištění může zabránit nepříjemným překvapením při řešení pojistné události.

Je důležité nezapomenout na to, že jak dobře je pojištění nastavené, se často prověří až s příchodem škodní události. A to už může být i pozdě na to litovat, že člověk pojištění buď vůbec neměl, nebo ho měl nedostatečně uzpůsobené svým potřebám. V lepším případě nastavená pojistná částka nepokryje celou škodu na majetku, v horším se může stát, že situace, která klienta postihla, není v rámci jeho pojistné smlouvy vůbec zahrnutá. Doporučení znějí sjednat si pojištění nemovitosti i domácnosti v co největším rozsahu a předejít tak nepříjemným překvapením.

Jaký je postup při škodní události způsobené přírodním živlem?

  1. Po zjištění škody je nutné ji pečlivě zdokumentovat. Pořídit fotografie, případně videozáznam, zajistit si třeba i svědecké výpovědi a ideální je i mít k dispozici faktury od poškozeného majetku.
  2. Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně. Lze to udělat písemně, telefonicky nebo například přes webovou aplikaci, kterou má k dispozici už většina pojišťoven.
  3. Zajistit majetek tak, aby nedošlo k sekundárním škodám (např. alespoň provizorně zakrýt poničenou střechu, aby do domu nenatekla voda).
  4. Podle zákona má pojišťovna 3 měsíce na vyřízení pojistné události po dodání kompletní dokumentace. Pojišťovny ale standardně vyplatí pojistné už do jednoho pracovního týdne.
  5. Se sporem o neživotní pojištění pomůže ombudsmanka.


Neuznala vám pojišťovna škodní událost?

Na pomoc přichází Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, konkrétně její první ombudsmanka, zkušená právnička a expertka na mimosoudní řešení sporů, doc. Alena Macková. Ta pomáhá klientům řešit spory s pojišťovnami v oblasti neživotního pojištění. Zdarma a mimosoudní cestou.

A jak to funguje?

Na ombudsmanku se může obrátit spotřebitel, který se svým nárokem neuspěl u pojišťovny, za návrh k ombudsmance se neplatí žádný poplatek a toto mimosoudní řešení trvá maximálně 90 dnů (déle jen výjimečně, je-li případ složitý). Probíhá-li mimosoudní řešení a spotřebitel v něm řádně pokračuje, neběží promlčecí lhůta. Spotřebitel má možnost kdykoli toto řešení ukončit a obrátit se na soud. Ombudsmanka se snaží docílit smírného vyřešení, tj. oboustranně přijatelné dohody, a soudnímu řízení tak předejít. Nejprve si vyžádá stanovisko druhé strany, pak případ posoudí a navrhne stranám podobu dohody (případně zpracování odborného posudku). Cílem mimosoudního řešení sporu u ombudsmanky je však nalézt oboustranně přijatelné východisko a soudnímu řízení předejít.

Více informací, podrobnosti o postupech a odpovědi na nejčastější otázky a další potřebné informace najdete na webu www.ombudsmancap.cz.

Text: redakce ČAP

Foto: ČAP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne