Řím - věčné město

Datum: 29.5.2019
obrázek
Italská metropole Řím je jedním z nejstarších měst v Evropě, je totiž nepřetržitě obydlena více než 2700 let. Řecký spisovatel Lukiános o Římu řekl, že je „kouskem ráje“, toskánský učenec Gian Francesco Poggio Bracciolini o něm zase napsal, že je „nejkrásnějším a nejvelkolepějším městem, která kdy byla či budou.“ Oba měli pravdu.

Při návštěvě hlavního města Itálie jako bychom cestovali časem. Ne nadarmo se Římu říká věčné město.

Uspokojí nejen milovníky historie

Po staletí byl totiž hlavním městem Římské říše a právní řád, zde používaný, se stal vzorem pro mnoho dalších států. Dnešní Řím uspokojí nejen milovníky historie, ale také módní nadšence a gurmány. Řím je jednou z významných světových metropolí. Rozkládá se na obou březích řeky Tibery. Podle historických pramenů vznikl mezi 10. a 8. stoletím př. n. l. a podle legendy byl založen bratry Romulem a Remem, které odkojila a vychovala vlčice.

Historické spojnice

Navštívit Řím je jako putovat napříč historií lidstva. Stihnout všechno prostě nelze – zrovna tak jako není v silách Italů to neuvěřitelné množství památek udržovat. Určitá zchátralost prostě k městu patří a spoluvytváří jeho atmosféru. Jak město rostlo, vstřebávalo jednotlivé stavební slohy, takže není výjimkou, že ve fasádě barokního paláce ční antický sloup či gotické nebo renesanční ostění. Řím má také leccos společného s Prahou; pomineme-li impozantní antické památky, italská metropole patří především baroku – a právě to je onou spojnicí do Čech. Konečně i Tibera opisuje v Římě podobný meandr jako Vltava v Praze a Isola Tiberina je o trochu větší Žofín.

V Římě najdete bezpočet překrásných historických památek. Mezi ty nejznámější patří Koloseum, Bazilika sv. Petra, Španělské schody, Villa Borghese, Pantheon, Forum Romanum, Fontána di Trevi, Piazza Navona a mnoho mnoho dalších.

Koloseum - nejimpozantnější památka starého Říma

V samotném centru Říma se nachází Koloseum, které je považováno za symbol věčného Říma a nejimpozantnější památku starého Říma. Dnešní název Koloseum pochází až z 8. století. Název je pravděpodobně odvozen od kolosální sochy císaře Nera, kterou císař Vespasián nechtěl nechat strhnout a vyměnil pouze hlavu a sochu pojmenoval po Apollónovi. Koloseum sloužilo pro pobavení obyvatel Říma. Konaly se zde gladiátorské hry i zápasy otroků se zvířaty. Díky možnosti zaplavit téměř okamžitě arénu vodou se zde mohly odehrávat i námořní bitvy. Na stavbu Kolosea bylo použito několik materiálů – travertin, vápenec, tuf na sloupy a stěny, dlaždice a cihly na podlahu a zdi horních pater a nakonec beton na klenby.

Piazza del Campidoglio

Několik minut pěšky od Kolosea se nachází renesanční náměstí Piazza del Campidoglio, které je situováno na nejmenší ze sedmi římských pahorků – Kapitol, jenž byl v dobách starého Říma náboženským centrem. Na tomto místě kdysi stával chrám Jupitera kapitolského – nejposvátnější místo v celém antickém Římě. Na náměstí Piazza del Campidoglio se dostanete po schodech, které jsou stejně jako celé náměstí dílem Michelangela Buonarrotiho. Nad schodištěm se tyčí kopie antické bronzové jezdecké sochy císaře Marca Aurelia.

Na Piazza del Campidoglio najdete kapitolská muzea, kde se nacházejí sbírky sochařství antického Říma a sídlo římského starosty a městské rady. Z terasy tak zvaného Paláce senátorů se vám naskytne nádherný pohled na úchvatné panorama.

Pantheon - chrám všech bohů

Na náměstí Piazza della Rotunda se nachází nejlépe zachovalá památka antického Říma – Pantheon nebo-li chrám všech bohů. Původní Pantheon nechal postavit v roce 27 př. n. l. Marcus Agrippa. Jeho zásluhu na stavbě připomíná nápis nad průčelím, který by se dal přeložit jako „Marcus Agrippa, syn Luciův.“ Tato stavba byla však zničena požárem a znovu ji nechal v roce 125 n. l. vystavět císař Hadrián. Za doby vlády papeže Bonifáce IV. se stal Pantheon křesťanským chrámem, což jej zachránilo před vypálením a zničením. Během renesance se stal Pantheon i hrobkou, jsou zde pohřbeny význané osobnosti – např. Raffael Santi nebo italští králové Vittorio Emanuele II. a Umberto I.

Monumentální doklad římského stavitelství

Kruhová budova Pantheonu s typickým římským portikem je zakryta mohutnou kopulí o průměru 43,22 m, kterou zpevňuje okrouhlý otvor o průměru 9 m, jímž do vnitřku budovy proniká světlo. Celý hlavní dóm je vystavěn z římského betonu bez výztuží, jehož výrobní postup není nikomu znám a dodnes nad touto stavbou kroutí mnoho inženýrů nevěřícně hlavou.

Piazza Navona

Nejslavnější barokní římské náměstí Piazza Navona se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. n. l. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar. Atletický stadion byl místem klání, která se zde konala i ve středověku. V 17. – 19. století se na dnešním náměstí Piazza Navona konaly velkolepé letní vodní slavnosti, kdy z fontány přitékala voda na náměstí tak dlouho, dokud nebylo celé zaplavené. Dnes je náměstí dokonalým jevištěm a úchvatná představení se zde konají stále.

Náměstí fontán

Námětí Piazza Navona je oblíbeným místem pouličních malířů, umělců a hudebníků. Ve večerních hodinách náměstí ožívá nočním životem a vy tak máte možnost zažít typické italské veselí. Náměstí Piazza Navona je známé především Fontánou Čtyř řek, jejímž autorem je slavný Gian Lorenzo Bernini. V severní části se nachází menší fontána nazvaná Neptunova kašna. V jižní části náměstí se pak nachází Maurova fontána. V západní části stojí kostel sv. Anežky, který byl vystavěn na místě, kde Anežka přišla o život mučednickou smrtí, protože se nechtěla vdát za pohana.

Nejmenší stát světa

Na pravém břehu řeky Tibery leží nejmenší stát světa Vatikán, který je od roku 1378 hlavním sídlem papežů. Od podpisu tzv. Lateránské smlouvy mezi Svatou stolicí a italskou vládou, zastoupenou Benitem Mussolinim, je od roku 1929 Vatikán svrchovaným státem, který je nezávislý na Itálii. Nejvyšší hlavou státu je papež, kterého chrání elitní jednotky švýcarské gardy.

Vatikán má své vlastní noviny a rozhlasovou stanici. Na území tohoto státu se nacházejí obchody, banky, malá železniční stanice a poštovní úřad, vatikánská pošta je prý dokonce rychlejší než ta italská.

Bazilika a náměstí svatého Petra

Bazilika svatého Petra stojí na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr. Tato bazilika je dílem významných architektů zvučných jmen jako jsou například Michelangelo Buonarroti, Raffael Santi, Antonio de Sangallo, Donato Bramante, Carlo Maderno, Giacomo della Porta a mnozí další.

Svatopetrské náměstí, jedno z nejkrásnějších děl světové architektury, je největším dílem Giana Lorenza Berniniho. Náměstí bylo postaveno v letech 1656 – 1667 pod patronací papeže Alexandra VII. Na toto náměstí se vejde až 400 tisíc lidí. Má oválný půdorys a je orámováno kolonádou, jejíž ramena symbolizují otevřenou náruč.

Andělský hrad

Pár minut chůze od Vatikánu se nachází Andělský hrad, který nechal po vzoru etruských náhrobků postavit v letech 76 – 138 římský císař Hadrián jako své mausoleum. Dokončení stavby se však nedožil a je pochován v Pozzuoli blízko Neapole. Stavbu dokončil rok po jeho smrti Antonius Pius.

Kruhová stavba spočívá na čtvercové základně, 89 m dlouhé a 15 m vysoké, a její součástí je Aureliánská zeď, která byla vystavěna století po dokončení mausolea. Své jméno získal hrad v roce 590, když se papeži Řehořovi zjevil archanděl Michael a sdělil mu konec morové epidemie. Připomínkou tohoto zjevení je bronzová socha archanděla Michaela. Andělský hrad byl po staletí využíván jako římská vojenská bašta, byl také útočištěm papežů v dobách nepokojů a církev jej rovněž využívala jako vězení a mučírnu. Vězněn tu byl například Giordano Bruno.

Fontána di Trevi

Pamatujete na blonďatou Anitu Ekberg, jak ve filmu Sladký život odhodila šaty a neváhala se ve slavné fontáně vykoupat? Jeden z hlavních symbolů věčného města podstupuje rekonstrukci. Oprava rokokového monumentu není jen tak ledajaká, ale záměrně poslouží jako atrakce. Stavební práce obklopují světla a průhledné panely, aby mohli všichni sledovat postup obnovy. Nově nad vodní nádrží vede chodník, kterým se zvědaví turisté mohou podívat přímo do srdce restaurátorských prací a do fontány vhodit nějakou tu minci.

Říká se, že pokud do Fontány di Trevi člověk hodí minci, určitě není v Římě naposled. A pokud vhodí mince dvě nebo tři, zvýší se mu naděje, že nalezne lásku a brzo mu zazní svatební zvony. A kolik mincí byste vhodili vy?

Text: Štěpán Chára

Foto: autor

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne