K lepšímu bydlení s Programem pro mladé

Datum: 13.3.2019
obrázek
Až 1,2 mil Kč na koupi bytu nebo 300 tis. na jeho rekonstrukci. Nový Program pro mladé od Státního fondu rozvoje bydlení nabízí pomoc mladým párům za výhodných podmínek.

Kdo může žádat?

Program pro mladé se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb. Nařízení stanovuje základní podmínky pro získání půjčky a je důležité připomenout, že SFRB je nemůže nijak měnit nebo z nich udělovat výjimky. Prvním pravidlem je, že žadatel musí být mladší 36 let. Na první pohled jasná definice, která nicméně zvládá vyvolat řadu dotazů a polemik. Formulace znamená, že zájemce o půjčku může podat žádost nejpozději den před svými 36. narozeninami.

Další podmínka spadá do kategorie „rodinná situace.“ O úvěr mohou žádat manželé a registrovaní partneři, nesezdané páry či samoživitelé. Mezi těmito skupinami jsou ale určité rozdíly. Zatímco manželé a registrovaní partneři dodají k žádosti kopii oddacího listu nebo registrace, u nesezdaných párů či samoživitelů je podmínkou mít v péči dítě do 15 let. Tuto skutečnost doloží kopií rodného listu dítěte. Jinými slovy: manželé nebo registrovaní partneři dítě mít nemusejí, nesezdané páry ano.

Co může žadatel vlastnit?

V tomto bodě záleží na tom, o jaký typ úvěru máte zájem. Začneme tím jednodušším – úvěrem na modernizaci. Pokud máte zájem rekonstruovat byt, musíte ho vlastnit. Nelze tedy vylepšovat podkroví v domě u rodičů nebo předělávat koupelnu v družstevním bytě. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je možné žádat pouze o poměrnou část celkových nákladů na její modernizaci.

U půjčky na pořízení bytu je naopak podmínka, že žadatel nesmí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti určené k trvalému bydlení. O co přesně jde? Velmi jednoduše řečeno o nemovitosti, které mají číslo popisné. Žadatel tedy může mít v majetku třeba chatu, garáž nebo stavební parcelu, ale už nemůže být nájemcem družstevního bytu nebo mít podíl na babiččině vilce.

Jako poslední bod si připomeneme, že majetkové poměry manželů a registrovaných partnerů jsou posuzovány společně. Pokud jeden z manželů vlastní byt, nedostanou od SFRB půjčku na nový. A nezáleží na tom, že dotyčnou nemovitost získal ještě před svatbou.

Podlahová plocha

Pokud chcete kupovat byt, musíte si vybrat takovou nemovitost, která splňuje podmínku pro maximální velikost podlahové plochy, která u bytu činí 75 m2. Jak se počítá podlahová plocha a co do ní patří, nebo nepatří? Informace na toto téma najdou potenciální žadatelé v Metodice k výpočtu podlahové plochy, která je zveřejněna na stránkách SFRB u Programu pro mladé.

V zásadě lze říct, že u místností se šikmými stropy se nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, například v podkroví nebo pod schodištěm. Nezapočítávají se ani plochy okenních a dveřních ústupků, půdy bez účelového využití, garáže nebo sklepních prostor. Do podlahové plochy nepatří ani balkony, lodžie či terasy. Podlahová plocha není zastavěná plocha, a tak se v případě patrových domů nebo mezonetových bytů plochy jednotlivých podlaží sčítají.

Oprávněná osoba

K žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti z Programu pro mladé je třeba doložit sdělení oprávněné osoby o velikosti podlahové plochy. K tomuto sdělení neexistuje žádný formulář, stačí napsat jednoduchý krátký text na samostatný list papíru. Autorem sdělení musí být oprávněná osoba, tj. autorizovaná osoba ve stavebnictví, což je například projektant nebo jiný stavař, který disponuje kulatým razítkem. Nevíte-li si rady, na koho se obrátit, seznam autorizovaných osob najdete na webových stránkách ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Modernizace a rekonstrukce

Pokud máte své bydlení vyřešené, ale potřebujete peníze na jeho rekonstrukci, máte šanci získat od SFRB až 300 000 Kč. Z úvěru můžete financovat novou kuchyň nebo koupelnu, výměnu dveří, podlah, případně rozšířit váš byt o další místnosti. Čerpání úvěru probíhá na základě doložených faktur za práce a dodávky.

Dokumenty, které budete potřebovat

Seznam všech dokumentů, které je třeba k žádosti přiložit, najdete ve formuláři žádosti. Ten si stáhnete z webových stránek SFRB, najdete ho zde u informací o programu. K pořízení obydlí koupí budete mimo jiné potřebovat výpis z katastru nemovitostí zobrazující aktuální stav nemovitosti a vlastnictví prodávajících. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Doložit musíte také vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že se obydlí nenachází v záplavovém území. Toto vyjádření je možné získat i na odboru životního prostředí na městském nebo obecním úřadě. O podlahové ploše kupované nemovitosti už jsme mluvili, a tak zbývá ještě k žádosti o úvěr doložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a doklad o ceně zjištěné dle zákona o oceňování majetku. Budete potřebovat originál nebo úředně ověřenou kopii. Odhadce si musí zajistit každý zájemce o úvěr sám, SFRB odhad nezajišťuje ani nemá předepsaný seznam odhadců, na které je možno se obrátit.

Program pro mladé v bodech

Výše úvěru:

  • nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí
  • nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané

Úroková sazba:

  • podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let

Splatnost úvěru:

  • maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci
  • maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí

Další informace www.sfrb.cz.

Text: Karolína Smetanová

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne