Pojištění majetku nemusí být věda

Datum: 28.2.2019
obrázek
Mít pojištěnou svou nemovitost a domácnost by mělo být pro každého naprostou samozřejmostí. Lidé mají ale často pojištěnou stavbu jako takovou, na domácnost ale spíše zapomínají.

Jak říká Lucie Žulavská, odbornice v oblasti neživotního pojištění České asociace pojišťoven, může to být způsobeno i tím, že si lidé často zaměňují pojmy pojištění budov a pojištění domácnosti a považují je za jeden a ten samý produkt. „Doporučuji určitě si sjednat obě tato pojištění a nezapomenout také na provádění aktualizace smlouvy například v okamžiku zhodnocení stavby nebo domácnosti,“ upozorňuje také na úvod.

Stačí prasklá vodovodní hadička

Příčiny kalamit v domácnosti, které se člověku mohou podívat hluboko do peněženky, jsou různé. Nejničivější jsou živelní škody jako povodně, vichřice nebo krupobití. Ty ale domácnost nezasáhnou tak často, jako například prasklé potrubí, či zloději. Nejlepší ochranou je proto pojištění domácnosti. Průměrná výše vodovodních škod dosahuje částky cca 23 tisíc Kč, ale může se vyšplhat i na stovky tisíc korun. „Stačí prasklá vodovodní hadička a nenávratně jsou zničeny podlahové krytiny, obklady, malby či veškerá elektronika. Z pojištění domácnosti je možné krýt například nábytek, koberce a elektroniku. Pojištění nemovitosti je vhodné na zajištění plovoucí podlahy, vestavěných skříní, obkladů, ale třeba i kuchyňské linky a kryje také škody na garáži, plotě, kůlně nebo bazénu. Proto je dobré mít oba druhy pojištění,“ vysvětluje Lucie Žulavská. Dále připomíná fakt, že pojištění domácnosti se vztahuje nejen na vybavení domácnosti, ale v některých případech i na věci ve sklepě, kůlně či garáži.

Není to zbytečný luxus

Lucie Žulavská vysvětluje, co si ještě může klient v pojištění majetku zvolit: „Součástí majetkového pojištění mohou být i asistenční služby. To může být vnímáno jako zbytečný luxus, ale v nepříznivé situaci je to užitečný pomocník.“ Základem je asistence pro případ stavu nouze, jako je například prasklý vodovod, zabouchnuté dveře, zkratovaná elektřina aj. Nadstandardní asistenční služba pak může zahrnovat i právní asistenci nebo IT asistenci, která může pomoci při úniku či ztrátě dat.

Pojistka majetku přímo úměrná hodnotě majetku

„Lidé mají často uzavřené smlouvy o pojištění majetku před mnoha lety. Mezitím ale jejich majetek a jeho hodnota rostou, mění se. Pojištění může být funkční, jen když se s ním průběžně pracuje,“ doplňuje důležitý fakt Lucie Žulavská a dále uvádí: „Nejčastějším momentem pro úpravu a aktualizaci pojistné smlouvy bývá rekonstrukce, zásadní výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky, což všechno přirozeně navyšuje hodnotu majetku a nemovitosti. I taková situace, kdy si jeden ze členů rodiny například pořídí drahý hudební nástroj, je důvodem pro úpravu pojištění majetku.“ Zkrátka uzavřením smlouvy nic nekončí. Současné smlouvy o pojištění majetku jsou flexibilní a dají se v nich provádět změny, proto se nejedná ani o nic složitého a relevantní aktualizace nastavení pojištění může zabránit nepříjemným překvapením při řešení pojistné události.

Vichřice nebo povodeň udělá často čáru přes rozpočet

V období nastupujícího podzimu se často stává, že přijdou i do České republiky vichřice a orkány. V předchozím jarním a letním období zase povodně. Živelné pohromy jsou i u nás bohužel součástí našich životů a je potřeba s tím počítat i v rámci pojištění majetku nebo budovy. Často se stává, že při vichřici popadají na pozemcích stromy a poničí auta, střechy garáží nebo domu, mohou způsobit například i úhyn hospodářských nebo domácích zvířat. Někteří lidé mají představu, že například škodu způsobenou spadlým stromem ze sousedova pozemku během vichřice pokryje sousedovo pojištění odpovědnosti. Nicméně pokud se neprokáže, že sousedův strom byl například ztrouchnivělý nebo jinak poničený již před událostí, tak se nejedná o škodu z nedbalosti a z jeho pojištění odpovědnosti to uhradit nepůjde. Naopak je v tuto chvíli nutné mít pojištění majetku.

Jak dobře je pojištění nastavené?

Lucie Žulavská povídání o pojištění majetku uzavírá slovy: „Jak dobře je pojištění nastavené se často prověří až s příchodem škodní události. A to už může být i pozdě na to litovat, že člověk pojištění buď vůbec neměl, nebo ho měl nedostatečně uzpůsobené svým potřebám. V lepším případě nastavená pojistná částka nepokryje celou škodu na majetku, v horším se může stát, že situace, která klienta postihla, není v rámci jeho pojistné smlouvy vůbec zahrnutá.“

Text: Veronika Exnerová

Foto: archiv redakceTipy, jak si zajistit kvalitní pojistnou ochranu

1. dobře zvolit pojistný produkt

Nejdříve je nutné rozlišit, zda se jedná o domácnost či dům. Do domácnosti se počítá veškeré vybavení, které není pevně spojeno s nemovitostí. Například obrazy, elektronika i osobní věci. Novou kuchyňskou linku, nebo podlahové krytiny byste si ale z tohoto pojištění nepořídili, na to se vztahuje pojištění nemovitosti.

2. adekvátně zvolit pojistnou částku

Někteří klienti pojišťoven ve snaze platit co nejnižší pojistné podhodnotí svou domácnost. Jestliže pak za stavu podpojištění dojde ke škodní události a klient očekává od pojišťovny úhradu vzniklé škody, která by mu měla pomoci situaci finančně vyřešit, bude zklamán, neboť pojistné plnění je kráceno ve stejném poměru, v jakém je snížena pojistná částka oproti skutečné pojistné hodnotě.

3. správně nastavit pojistná rizika

Lidé se nejvíce obávají živlů. Těchto pojistných událostí ale pojišťovny řeší z dlouhodobého hlediska nejméně. Některá živelná rizika z důvodu neznalosti podceňují, jiná naopak přeceňují. Je dobré se proto pojistit i proti častějším rizikům jako jsou vodovodní škody, nebo zloději.

4. pravidelně aktualizovat smlouvu

Řada občanů mnohdy pravidelně nekontroluje smlouvy u pojištění domácností a pojistné částky v nich nastavené, které již nemusejí pro krytí vzniklé škody postačovat. Pokud je pojistná částka výrazně nižší než hodnota pojištěného majetku, klienti nemohou od své pojišťovny očekávat adekvátní náhradu.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne