Období nízkých úroků skončilo...

Datum: 18.2.2019
obrázek
V časopisech, určených pro bytová družstva a společenství vlastníků, publikovala ČSOB v roce 2015 článek s názvem „Období nízkých úroků trvá“. V něm upozorňovala na skutečnost, že úrokové sazby u úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví družstev či správě společenství, jsou na historickém minimu a že je nejen nejvhodnější doba k jejich využití při financování revitalizace bytových domů, ale současně i radila, že je výhodné si úrokovou sazbu zafixovat na co nejdelší období.

Dnes se bohužel nacházíme v době, kdy můžeme konstatovat, že „období nízkých úroků skončilo“, nicméně úrokové sazby se nacházejí stále na ještě velice přijatelné úrovni. Na to, jaký je očekáván další vývoj v této oblasti, jsme se zeptali Ing. Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z ČSOB.

Proč úrokové sazby u úvěrů rostou?

Prvním signálem pro růst úrokových sazeb bylo rozhodnutí České národní banky, kterým v srpnu 2017 zvýšila své základní vyhlašované sazby – zejména tzv. 2T REPO sazbu. ČNB tímto krokem reagovala na vývoj české ekonomiky, stav kurzu koruny a zejména na výši inflace. Zatímco první krok ČNB se ještě nijak výrazně neprojevil ve výši úrokových sazeb, uplatňovaných komerčními bankami při poskytování úvěrů, tak po té, co během následujících 12 měsíců došlo ke zvýšení předmětné základní úrokové sazby ještě čtyřikrát, se tato skutečnost už zákonitě v cenové politice bank projevit musela.

Nutno poznamenat, že stále ale není důvod k panice. Zatímco až do nedávna bylo možné získat dlouhodobý úvěr s fixací sazby na celou dobu splatnosti za cenu hluboce pod 2 %, dnes se úrokové sazby u srovnatelných úvěrů pohybují stále pod 3 %. Dle vyjádření uznávaných makroekonomů však bylo možné očekávat, že ČNB do konce loňského roku své základní úrokové sazby možná ještě dvakrát zvýší, přičemž ve výhledu na rok 2019 by měla úroveň 2T REPO sazby poskočit ze současných 1,25 % až na cca 2 %. Že se takový krok musí v tomto roce odrazit i na komerčními bankami uplatňovaných sazbách, je více než jasné.

Jak je to s úročením depozit?

Je pravdou, že stávající stav na bankovním trhu pro normálního pozorovatele trochu postrádá logiku. Zatímco v návaznosti na opatření ČNB úrokové sazby u úvěrů postupně rostou, pak v oblasti depozit se daný trend ještě neprojevil. Když se dnes podíváte na nabídku úročení spořicích účtů či termínovaných vkladů, tak oproti stavu před pár měsíci se jejich zhodnocení nikterak výrazně nezměnilo. Příčinou je skutečnost, že díky inflaci je více peněz v oběhu a tím více jich je uloženo na účtech u bank. Banky, zejména ty velké, mají nyní tedy velký přebytek depozit a nic je tak nenutí k tomu, aby musely využít zvýšení úrokových sazeb z depozit k nalákání dalších depozitních klientů. Toto je sice stávající stav, který je ale z hlediska základních ekonomických zákonitostí dlouhodobě neudržitelný. Pokud bychom měli opět citovat známé makroekonomy, tak ti očekávají, že minimálně od roku 2019 se růst úrokových sazeb musí projevit i v oblasti depozit.

Co nyní ČSOB doporučuje svým úvěrovaným klientům?

Jak už bylo řečeno, tak ČSOB v posledních čtyřech letech doporučovala svým klientům z řad bytových družstev a SVJ, aby si u úvěru zvolili pevnou úrokovou sazbu, zafixovanou na co nejdelší období – nejlépe po celou dobu splatnosti úvěru. Kromě toho, že si takoví klienti svou úrokovou sazbu zafixovali v období, kdy jejich úroveň byla na historickém minimu, tak jim takový krok přinesl ještě jednu výraznou výhodu. Pokud věděli, že úroková sazba se jim po celou dobu splácení úvěru nezmění, měli jistotu, že současně se jim nezmění ani výše měsíční anuitní splátky úvěru a z titulu splácení úvěru v dalších letech jim tak nehrozí riziko, že by kvůli možnému zvýšení úrokové sazby museli zvýšit i příspěvky družstevníků či vlastníků do „fondu oprav“.

Od roku 2015 ČSOB takové rozhodnutí svým klientům nejen doporučovala, ale současně je k tomu i motivovala. Kdo si úrokovou sazbu zafixoval na deset a více let, tomu banka automaticky odpustila měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby u nových úvěrů jsou stále na velice solidní úrovni, přičemž je jasné, že v příštím roce určitě sazby ještě porostou, zachovává ČSOB tuto nabídku i pro klienty, kteří s bankou uzavřou úvěrovou smlouvu v roce letošním. Z toho tedy vyplývá obecné doporučení banky pro klienty, kteří se letos chystají k uzavření úvěrové smlouvy – jednak je nutno upřednostnit pevnou sazbu (pohyblivá úroková sazba, která se odvíjí od ČNB vyhlašované sazby PRIBOR, bude i nadále průběžně narůstat) a tu si zafixovat na co možná nejdelší období. Co se týká stávajících klientů, kteří již nějaký úvěr na revitalizaci svého domu splácejí, tam je rada rovněž jednoduchá – pokud splácíte nějaký starší úvěr, který má pevnou úrokovou sazbu nad 4 %, máte poslední možnost se pokusit takový úvěr refinancovat úvěrem s nižší úrokovou sazbou, abyste něco ušetřili na úrokových nákladech z úvěru.

Pokud splácíte úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou (s vazbou na PRIBOR), bude vhodné svou banku požádat o změnu této sazby na sazbu pevnou, byť se může stát, že v okamžiku změny bude pevná úroková sazba o pár desetinek procenta vyšší než stávající sazba pohyblivá – určitě na tom v dalších letech splácení neproděláte.

A rada na závěr

Pokud si nejste v problematice úrokových sazeb jistí, nebojte se přijít poradit s odborníky v bance. Jak je patrné z výše uvedených řádků, tak vývoj na bankovním trhu pouze potvrdil to, co ČSOB predikovala již před čtyřmi lety a ti funkcionáři bytových družstev a SVJ, kteří se při sjednávání úvěru radami banky řídili, ušetřili (díky vhodně zvolené variantě úrokové sazby) svým družstevníků a vlastníkům nemalé finanční prostředky. No a ty se při správě bytového domu vždy hodí.

Děkujeme za rozhovor.

Ptal se: Martin Chára, foto: ČSOB

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne