Vybíráme nábytek

Datum: 24.08.2009
obrázek
Každý jsme jiný a totéž platí i o našem domově. Zařizujeme jej podle našeho individuálního vkusu a, pochopitelně, podle finančních možností. Do rozhodování také vstupují dispozice bytu. Stále nemůžete najít to pravé řešení? A přemýšleli jste již o nábytku na zakázku?

S nábytkem je to do jisté míry jako s šaty člověka. Někomu sedne konfekce, jiný to příliš neřeší. Většinou ale chceme být oblečeni dobře, tak aby nám vše padlo, často navzdory postavě, jako ulité. Také máme svůj vkus, který se v mnoha případech s velkosériovou výrobou rozchází. Necháme si tedy oblečení ušít. Že to je zbytečně drahé? Divili byste se, ale v mnoha případech to neplatí. A s nábytkem to bývá podobné... Pomocí zakázkové výroby nábytku je možné maximálně využít prostor bytu. Jinými slovy, zakázková výroba nabízí interiér, jak často s oblibou říkáme, ušitý na míru. To platí nejen o rozměrech, nebo tvarech, ale také o barvách a materiálech. Velké množství potenciálních zákazníků je ale od tohoto řešení z mnoha důvodů odrazováno a to zejména díky zdánlivě vysoké ceně zakázkové výroby. Tím však podléhají reklamním kampaním velkých nábytkářských firem, které vytvářejí iluzi, že právě jejich produkce je ideálním poměrem ceny a kvality. Při porovnání cen kvalitativně srovnatelné sériové a individuální výroby ale vyjde najevo, že onen rozdíl je minimální a nebo dokonce není vůbec.

Kvalita a životní prostředí

Interiér, čili obytný prostor, je v tom pravém slova smyslu životním prostředím, ve kterém se realizují v podstatě všechny základní potřeby člověka a které také svého uživatele výrazně ovlivňuje. Příliš expresivní barevnost, nebo například špatná výška umístění ovládacích prvků a jiné nedostatky, mohou znepříjemnit užívání bytu, který tak zůstane jen místem na přespání a vykonání základní hygieny. Bude to vlastně trvale provizorní řešení, podobně jako ubytovna, nebo levný hotel. Rozhodně tedy stojí zato věnovat svému obytnému prostoru mnohem větší pozornost, než jen takovou, která představuje návštěvu obchodu a nakoupení „nějakého" nábytku ve jménu ceny, nebo ve smyslu jinak snadného, bezproblémového pořízení.

Obavy a vysoká cena

Zakázková výroba nábytku odrazuje potenciální zákazníky ze dvou hlavních důvodů. Ten první se týká zejména starší generace, která má s bydlením své zkušenosti z dob ČSSR, kdy vedle myšlení byla normalizována i bytová kultura. Být jiný než většina, znamenalo poutat na sebe pozornost, navíc nebylo z čeho vybírat a služby dnešního typu nikdo nenabízel. Lidé si tedy zvykli. Dvacet let žili spokojeně v interiéru vybaveném z DBK (Dům bytové kultury) a dnes jako by nebyl důvod to měnit. K architektům, nebo do interiérových studií, navíc přece chodí jen bohatí. S tím souvisí druhý důvod, který odrazuje případné zájemce od využití zakázkové výroby, a sice očekávaná tak zvaná vysoká cena. Faktem zůstává, že zakázková výroba bude vždy dražší než sériová, ale je potřeba si říct, co se v ten okamžik sériovou výrobou myslí. Pokud budeme srovnávat zakázkovou výrobu s cenami prodejců orientovaných výhradně na cenu, pak se bude zakázková výroba jevit neúměrně drahá. Pokud ale navštívíme prodejnu s nábytkem, který má i jinou přednost než jen tu, že je levný, a bude tedy možné hovořit o nějaké užitné hodnotě, pak zjistíme, že je na podobné, či stejné cenové úrovni, jako nábytek vyrobený tak zvaně na míru. Konec konců, reálnou cenovou hladinu ilustruje atypický nábytek na doprovodných fotografiích.

Zakázková výroba šetří prostor

Atypická výroba, výroba nábytku „na míru", má několik nesporných výhod. V prvé řadě je možné vyrobit nábytek, který svými rozměry bude přesně zapadat do jinak nevyužitelného rohu či zákoutí v místnosti. V místě "slepého prostoru", kam by se jinak nic nevešlo, tak může vzniknout například úložný prostor. Atypickou výrobu tedy ocení mimo jiné uživatelé malometrážních bytů, kde je nutné účelně hospodařit s každým centimetrem místa. Stejně tak ocení její výhody majitelé atypických bytů, například půdních vestaveb, kde zkosený strop - střecha, vytváří mnohdy těžko zabydlitelná místa a tak podobně.

Individuální barva, materiál, nebo tvar

Stejně jako v případě rozměrů i v případě tvarů, barev či použitelných materiálů umí atypická výroba nabídnout přesně to, co od svého obytného prostoru jeho uživatel očekává. Není problém sladit barvu uvažovaného, na míru vyráběného nábytku s již existujícím zařízením bytu, například s podlahou, jak ilustruje jeden z obrázků. Možnosti jsou v rámci dostupných výrobních technologií prakticky neomezené. Stejně tak může zakázková výroba vyřešit například problémy se snášenlivostí toho či onoho materiálu a přitom zůstat u oblíbených barev či tvarů, které v požadovaném materiálu běžný trh nenabízí. Tuto vlastnost přirozeně ocení například alergici.

Kde hledat?

Vedle známých interiérových studií, které mají v nabídce také zakázkovou výrobu, existuje na trhu množství truhlářských či jiných firem, které se na výrobu nesériového nábytku přímo specializují. Nejsou to tedy „jen" truhláři zabývající se „hrubou truhlářskou" prací. Postačí do vyhledávače na Internetu zadat klíčová slova, jako např. "zakázková výroba nábytku" a nebo prolistovat Zlaté stránky. Jak se připravit? Před první návštěvou je dobré mít jasně připravené své požadavky, což neznamená vědět přesně, jak by měl nábytek vypadat, ale je nutné mít zmapovaná svá očekávání a sami umět jasně formulovat zadání, tedy např.: „potřebuji vyřešit tento roh, chci sem dát botník, ale potřebuji malou hloubku", nebo: "tady bychom rádi měli knihovnu, ale strop v podkroví je zkosený a nic se nám sem nevejde" a podobně. Nutno upozornit, že ve firmách tohoto typu může zákazník získat vysoce jakostní řemeslné odvedení práce, ale design vyrobeného nábytku bude v prvé řadě praktický - vytvořený řemeslníkem, zpravidla ne však člověkem s výtvarným citem.

Realizace u truhláře

V truhlářství jsou ve většině případů v prvé řadě prakticky orientovaní řemeslníci a je dobré zakázku zadat s předem připraveným návrhem nábytku včetně rozměrů, barev atd. Není nutné nosit přímo výrobní výkres, ale je potřeba definovat co nejpřesněji své požadavky. Takové řešení je vhodné pro kreativního zákazníka, který si umí ideově s věcí poradit, umí si nakreslit co a jak chce, potřebuje tedy jen poradit s řemeslnou stránkou realizace a nechat si pak vše vyrobit. Pokud je truhlářství mimo centra, což se týká zejména Prahy, může být cena až překvapivě nízká a u jednoduchého konstrukčního řešení nemusí výrazně přesáhnout ceny, za které se běžně nakupuje např. v supermarketech s bytovým zařízením. Zcela ideální je výrobce, který má přímý smluvní vztah s dřevařským závodem, tedy s dodavatelem materiálu. Pak je cena nižší, protože se do ní nepromítne marže obchodníka s materiálem. I zde ovšem existují výjimky, často také truhlářská výroba probíhá podle návrhu architekta, který se podílel na rekonstrukci bytu. Pokud jste se pro zakázkovou výrobu rozhodli sami, je vhodné s sebou na první schůzku přinést například fotografii nějakého kusu nábytku, který je podobný tomu, který byste si představovali. Na takovém základě je také možné podstatně reálněji a přesněji stanovit budoucí cenu.

Zadání výroby u architekta

Pokud se zakázka bude realizovat prostřednictvím nějaké architektonické či interiérové kanceláře, bývá obvykle předmětem první schůzky definování a popsání potřeb klienta. Výroba nábytku a doplňků na zakázku často bývá součástí celkové rekonstrukce bytu, na které se architekt již od počátečních návrhů podílí. Takové řešení je nejvhodnější, protože architekt může již ve svých návrzích některé požadavky budoucího nábytku a vybavení bytu zohlednit. K architektovi je ovšem také možné přijít individuálně, bez předchozí spolupráce, s tím, že „tuším co chci, ale naprosto nevím, jak toho dosáhnout". Architekt tedy prostuduje prostor, navrhne několik řešení včetně konkrétního designu nábytku a případně nabídne výrobu takového nábytku. Pak je tedy možné podepsat smlouvu, jejíž přílohou budou výkresy, cena a popis materiálu a barevného řešení. Jinými slovy, o klienta je postaráno kompletně. Zákazník se bude jen dívat a vybírat si. V tomto případě se k ceně nábytku připočítává také cena za návrh a je přirozeně výhodnější, nechat si navrhnout a vyrobit větší množství nábytku než jen jeden kus. Cena se pak rozloží a ve výsledku bude cena za jeden kus nižší. Častá je sazba (honorář architekta) okolo 12 % z ceny realizace.

Ideální kombinace

V řadě architektonických, interiérových či designových kanceláří a firem je možné po dohodě nechat vytvořit pouze návrh řešení. S tímto výstupem pak může zákazník navštívit výrobce - například zmiňovaného truhláře mimo centra velkých měst, který si jako řemeslník již tak zvaně vyhoví a podle vlastních zkušeností a schopností dořeší konkrétní konstrukční detaily, které nevyplývali z architektova návrhu - tedy pokud neovlivní vzhled a funkci.

Dodací lhůty a záruky

Běžným standardem bývá výrobní lhůta v rozmezí šesti až osmi týdnů. Stejně tak je běžné zanesení "smluvních pokut", do smlouvy, čímž se ošetřuje vzájemné nedodržení podmínek. Ze strany výrobce se to týká zejména nedodržení termínu dodání a ze strany klienta pak neposkytnutí záloh a doplatků k dohodnutému datu. Vždy je ale lepší věc řešit dohodou, řemeslníkovi se mohou zpozdit dodávky materiálů a nebo peníze mohou získat zpoždění přesunem mezi finančními institucemi. Samozřejmostí je také povinnost řemeslníka poskytnout na své zboží, za které platíte, odpovídající záruky. Nižším standardem je jeden rok, výjimkou není 24 měsíců a skutečně kvalitní firmy poskytují 36 měsíců.

Text: Petr Haas

Foto a obrázky: Petr Haas a archiv firmy Tek Interior

Zakázková, čili atypická výroba nábytku má několik výhod

  • Zakázkový nábytek má právě takové rozměry, tvary a barvy, jaké zákazník vyžaduje. Atypický nábytek se na 100 % přizpůsobuje dispozici daného bytu.
  • Nábytek vyrobený na míru využije prostor bytu tím nejefektivnějším způsobem a tím tedy také prostor šetří. Zakázkovou výrobu ocení majitelé malometrážních, nebo nestandardně řešených bytů.
  • Zákazník si může zvolit také materiál, ze kterého bude nábytek vyroben. Tím má jistotu, že mu bude ladit s ostatním vybavením bytu.
  • Zakázková výroba nábytku je stejná jako zakázkové krejčovství. Interiér bytu je ale na rozdíl od šatů investicí často na celý život a vřádech desítek a stovek tisíc. Stojí tedy za to trochu se jí věnovat.

Výrobu nábytku je možné zadat různým způsobem

  • Necháte si vytvořit návrh nábytku od architekta, který také nabídne výrobu odtruhláře, s kterým má zkušenosti. Honorář architekta bude cca 12 % zceny nábytku.
  • Navštívíte přímo zakázkové truhlářství nebo firmu, která se na takovou výrobu specializuje. Je dobré mít předem jasnou představu včetně rozměrů a vzhledu (stačí orientační fotografie).
  • Můžete také zadat návrh u architekta a pak si nechat vyrobit nábytek u vámi zvoleného truhláře, který vám bude kvalitou a cenou vyhovovat.

Cena zakázkové výroby není neúměrně vysoká

  • Při porovnání cen zakázkové a sériové výroby je potřeba srovnávat srovnatelné. Jinými slovy a obrazně řečeno, zakázkové šaty od krejčího není možné srovnávat sšaty zblešího trhu. Ty zblešího trhu budou skutečně levnější. 
 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne