ISOVER TWINNER – zateplení fasády, které předběhlo svoji dobu

Datum: 24.10.2018
obrázek
Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v některé oblasti takovým způsobem, že nová nalezená cesta dokáže prorazit rozsáhlým normalizačním labyrintem plným protichůdných zájmů i odborných názorů a je zařazena do systému státních norem.

Jedním z takových konkrétních případů je unikátní výrobek Isover TWINNER.

V dnešní době bývá nejpoužívanějším materiálem pro zateplení fasád pěnový polystyren nebo kamenná izolace z čedičových vláken. Zateplení polystyrenem je ekonomicky výhodnější, ale zateplovaný objekt má ve srovnání se zateplením nehořlavou minerální vlnou nevýhodu z hlediska požární bezpečnosti. Z aktualizované normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb, která je platná od 1. srpna 2016 vyplývá, že při zateplení bytových domů s požární výškou v rozmezí 12-22,5 m je nutné v každém podlaží dělit polystyrenové zateplení vodorovnými a někdy i svislými požárními pruhy. Doposud rozšířenou možností, jak plnit požadavky normy, bylo kombinovat zateplení polystyrenem s požárně dělícími pásy z minerální vlny. To ale značně komplikovalo a prodlužovalo zateplovací práce, protože bylo nutné dbát na správné provedení pásů, jejich umístění, napojení na izolant z pěnového polystyrenu a komplikované provádění různých detailů.

Aktualizovaná norma navíc nově přikazuje rozšíření těchto pásů až na minimální šířku 900 mm a dále ochránit fasádu v místě únikových cest, tj. schodiště, v okolí hromosvodů a různých prostupů, jako je například ventilace apod. To znamená, že těchto pásů z minerální vlny je na budově více, což dále způsobuje nárůst možných komplikací při montáži. Problémová místa jsou zejména u napojení těchto dvou odlišných materiálů, kde mohou vznikat i trhliny.

Aby se předešlo výše uvedeným problémům, norma umožňuje, že lze použít na celou fasádu zateplení třídy reakce na oheň B s krycí nehořlavou vrstvou A1 nebo A2 minimální tloušťky 25 mm. Tyto parametry byly do normy zařazeny na základě nejnovějších velkorozměrových požárních zkoušek zateplovacích systémů s izolantem Isover TWINNER, které prokázaly vynikající požární bezpečnost zateplení.

Tento nejnovější izolant kombinuje výhody šedého pěnového polystyrenu s vylepšenou tepelnou izolací a čedičové vlny s nejlepší požární odolností. Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena šedým fasádním polystyrenem Isover EPS GreyWall a 3 cm silnou vrstvou z nehořlavé minerální vlny Isover TF PROFI. Tento produkt byl vyvinut s cílem využití předností obou izolantů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi. Vyrábí se v tloušťkách až 300 mm, takže desky mohou být bez problémů použity i pro zateplení nízkoenergetických a pasivních domů. Zateplení materiálem Isover TWINNER tak splňuje veškeré požární požadavky i pro vyšší objekty, a to v efektivním a jednoduchém provedení bez komplikací s požárními pruhy apod.

Další výhody při použití materiálu Isover TWINNER jsou například sjednocený povrch pro aplikaci vrstvy fasádního lepidla, absence přechodu dvou materiálů, odstranění problémů s napojením desek různého rozměru (výrobní rozměry polystyrenových desek a desek z minerální vlny jsou různé), zlepšení akustiky oproti použití samotného polystyrenu. Izolační desky Isover TWINNER mají pro své fasádní systémy ETICS certifikovány přední výrobci na českém trhu, jako jsou například společnosti Baumit nebo Weber.

Text: Milada Staňková

Foto: ISOVER

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne