Dlouhodobě jsou nejčastějšími škůdci v domácnosti voda a zloději

Datum: 20.7.2018
obrázek
Příčiny kalamit v domácnosti, které se vám mohou podívat hluboko do peněženky, jsou různé. Nejničivější jsou živelní škody, jako povodně, vichřice nebo krupobití. Ty ale vaši domácnost nezasáhnou tak často jako např. prasklé potrubí či zloději. Nejlepší ochranou je proto pojištění domácnosti.

Na to, jak se dobře pojistit, jsme se zeptali Lucie Žulavské, specialistky na neživotní pojištění České asociace pojišťoven.

Kolik pojišťovny řeší pojistných událostí, které souvisejí s pojištěním majetku?

V roce 2017 členské pojišťovny řešily celkem 284 000 pojistných událostí z pojištění majetku, což představuje oproti situaci v roce 2016 nárůst o 31 %. Toto výrazné navýšení jde na vrub orkánu Herwart. Svou roli ale sehrály i vodovodní škody, kdy v roce 2017, podobně jako v roce 2016, došlo k 46 000 pojistným událostem v úhrnném objemu 1 mld. Kč. Třetí nejčastější hrozbou byly krádeže, kde pojistitelé řešili celkem téměř 16 000 pojistných událostí v celkové hodnotě 323 mil. Kč. Průměrná škoda z jedné krádeže dosahuje částky přes 20 000 Kč a oproti roku 2016 se navýšila o 21 %. Podle celkové výše škody jsou ale nejvýznamnější škody z požáru, které v roce 2017 dosáhly hodnoty 2,5 mld. Kč, o rok dříve dokonce 3 mld. Kč, a průměrná škoda činí cca 500 000 Kč.

Jaké škody na majetku jsou podle Vás dlouhodobě nejčastější?

Uplynulý rok se nesl ve znamení vichřice. Orkán Herwart se územím České republiky prohnal 29. října 2017. V žebříčku pojištěných následků větrných smrští se umístil na 2. místě, hned po nejničivějším orkánu Kyrill z roku 2007. V létě jsme si zároveň připomínali dvě výročí výskytu katastrofických povodní. Jednalo se o povodně na Moravě z července roku 1997 a také o povodně, jež se v srpnu 2002 dotkly dominantně oblastí Čech včetně hlavního města Prahy. Pomineme-li škody, které jsou způsobeny živly, stálicemi v našem žebříčku zůstávají vodovodní škody, jako je např. prasklé potrubí. Dalšími častými příčinami škod jsou pak vandalové a zloději.

Jak vysoké pojistné plnění vzniká v případě vodovodních škod?

Průměrná výše takové škody dosahuje částky cca 23 000 Kč, ale může se vyšplhat i na stovky tisíc korun. Stačí prasklá vodovodní hadička – a nenávratně jsou zničeny podlahové krytiny, obklady, malby či veškerá elektronika. Z pojištění domácnosti je možné krýt např. nábytek, koberce a elektroniku. Pojištění nemovitosti je vhodné na zajištění plovoucí podlahy, vestavěných skříní, obkladů, ale třeba i kuchyňské linky. Proto je dobré mít oba druhy pojištění.

Kryje toto pojištění také škody, které způsobím vytopením bytu někomu jinému?

K pojištění majetku je dobré si sjednat i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. To vás ochrání před zmíněnou situací, ale řeší také to, kdy někoho srazíte na chodníku při jízdě na kole, nebo když vaše dítě ve škole rozbije okno či váš pes uteče a způsobí autonehodu. Případů, které mohou nastat, je hodně a toto pojištění se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vy sami, ale také další členové vaší domácnosti. Další variantou je pojištění odpovědnosti v souvislosti s držbou nemovitosti, které je dobrým doplňkem v okamžiku, kdy je pojistník zároveň vlastníkem oné nemovitosti nebo bytové jednotky. V případě tohoto pojištění dokonce nemusí být sjednán tak vysoký limit pojistného plnění jako u odpovědnostní varianty, neboť zde prakticky nehrozí riziko škody na zdraví.

Jak podle Vás nejlépe předcházet vyloupení bytu?

Počet těchto pojistných událostí narůstá zejména s příchodem dovolených, kdy lidé nejsou doma. Na sociálních sítích často ohlašují svoji nepřítomnost v bytě tím, že zveřejňují fotografie z dovolené. Pro lupiče je to jako pozvánka, protože tím říkáte, že jste daleko od domova. Pomoci může kvalitní zabezpečení domácnosti, jako bezpečnostní zámek a dveře či alarm. Ačkoliv riziko vloupání nevyloučíte zcela, výrazně ho tím snížíte.

Jak se k zabezpečení staví pojišťovny?

V případě vykradení bytu bude pojišťovna zkoumat, zda zabezpečení odpovídalo požadavkům pojistné smlouvy. V případě, že zloděj nemusel překonávat překážky, může být pojistné plnění kráceno či zamítnuto zcela.

Jsou i další případy, kdy může pojišťovna krátit pojistné plnění?

Řada občanů mnohdy pravidelně nekontroluje smlouvy u pojištění domácností a pojistné částky v nich nastavené, které již nemusí pro krytí vzniklé škody postačovat. Pokud je pojistná částka výrazně nižší než hodnota pojištěného majetku, klienti nemohou od své pojišťovny očekávat adekvátní náhradu.

Někteří klienti pojišťoven svou domácnost ve snaze platit co nejnižší pojistné podhodnotí. Jestliže pak za stavu podpojištění dojde ke škodní události a klient od pojišťovny očekává úhradu vzniklé škody, která by mu měla pomoci situaci finančně vyřešit, bude zklamán, neboť pojistné plnění je kráceno ve stejném poměru, v jakém je snížena pojistná částka oproti skutečné pojistné hodnotě.

Jak se tedy co nejlépe pojistit?

Pro kvalitní pojištění je nutné dodržovat tři základní pravidla: zaprvé adekvátně zvolit pojistnou částku, zadruhé správně nastavit pojistná rizika a zatřetí správně nastavit a pravidelně aktualizovat smlouvu.

Kolik činí průměrná cena pojištění domácnosti?

Průměrná cena pojištění domácnosti v roce 2016 vycházela na 1 368 Kč. U pojištění nemovitosti to bylo zhruba o tisíc korun více – 2 360 Kč.

Pojišťovny uchránily před podvodníky více než miliardu korun

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2017 celkem 18 141 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v úhrnné hodnotě 1,23 mld. Kč. V roce 2017 převládly odhalené pojistné podvody v oblasti pojištění vozidel, o rok dříve dominovaly podvody u pojištění osob. Největší objem podvodně nárokovaných škod, přesahující částku 663 mil. Kč, pak byl odhalen v pojištění majetku a odpovědnosti, kde navíc v roce 2017 došlo meziročně k 9% růstu počtu prověřovaných událostí, a to na 2 831 případů.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.

Text: Monika Bártlová

Foto: ČAP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne