Paneland - Příběh unikátního fenoménu

Datum: 11.4.2018
obrázek
Pro více než dva a půl milionu lidí jsou domovem. Žijí v nich rodiny s dětmi i samotáři, všechny věkové kategorie, chudí i bohatí. Řeč je o panelácích, neobyčejném fenoménu někdejšího Československa, který je dodnes živý a stále se vyvíjí.

S odstupem padesáti let od masové výstavby panelových sídlišť nabídla Moravská galerie v Brně neobvyklý pohled na relikt komunistického režimu. Kromě typického panelového bytu, „Husákova 3+1“, představila výstava také fotografie, design, módu z doby normalizace, i projekty současných umělců. Ukázala tak i proměnu vnímání sídlišť v průběhu posledního půlstoletí.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že se Československo v 70. a 80. letech minulého století změnilo na Paneland. I proto autoři výstavy, která se fenoménem tohoto způsobu bydlení zaobírala, zvolili do názvu výstavy tuto slovní hříčku. Odkázali tak na masivní výstavbu panelových sídlišť, jež byla spojena s potřebou přesunu lidí do průmyslových center.

Jak prostředí panelových sídlišť uchopit

Toto přesídlení můžeme považovat za největší československý experiment, který ovlivnil životy nejen samotných obyvatel. „Najít klíč k tomu, jak prostředí panelových sídlišť uchopit, jak je zabydlet, byl úkol nejen pro samotné obyvatele, ale i pro vědecké týmy, které se tímto problém zabývaly z pohledu architektury, urbanismu, sociologie nebo psychologie,“ upřesnil kurátor výstavy Rostislav Koryčánek.

Dobový nábytek, design, móda

Souběžně s panelovým sídlištěm se navíc zrodil zcela nový životní styl – „panelákovou kulturu“ přibližila výstava díky archivním videozáznamům, nechyběly fotografie, dobový nábytek, design nebo móda. Typický panelový byt pak na výstavě připomínal Husákovo 3+1. Rekonstrukce dobového bytu vznikla v rámci semináře Lady Hubatové-Vackové na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 2007. S normalizačním bydlením je těsně spjat i nejpoužívanější sektorový nábytek navržený Jindřichem Halabalou – U101, který na výstavě plnil roli stěn a vitrín.

Kultura bydlení v daném období

Panelovými sídlišti se začala Moravská galerie zabývat z popudu šéfkurátora Ondřeje Chrobáka, který se zajímal o období komunismu a s tím spojenou kulturu bydlení, výstavě předcházel Bulletin s názvem Normalizace. Aktuálnost tohoto tématu dokazuje také činnost Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Proměny bytové kultury

„Dosud nejrozsáhlejší výzkum architektury a urbanismu panelových sídlišť České republiky dokončilo v loňském roce Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, které v rámci grantového projektu NAKI Ministerstva kultury realizovalo ve všech krajích ČR exteriérové výstavy na toto téma. Soubornou výstavu, která detailně přibližuje vývojové etapy i osobnosti tvůrců českých sídlišť, stejně jako dispozice bytů a proměny dobové bytové kultury, otevřelo pražské UPM pro veřejnost 18. 1. 2018. K projektu jsou vydány dvě obsažné publikace Paneláci I. a II.“, dodává Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Nechybí ani interaktivní prvky

Na Panelandu se podílel i přední český designér Maxim Velčovský, který zde prezentoval prostorovou instalaci z lisovaného skla, jež měla evokovat brněnské panelové sídliště. Nechyběly ani interaktivní prvky, které zaujaly především dětské návštěvníky – funkční telefonní linky, prolézačky či zmenšené modely nábytku Univerzal, ze kterých bylo možné si poskládat vlastní byt. Ve svém ateliéru si děti mohly pohrát s retro hračkami nebo se zapojit do projektu umělce Jiřího Černického, který zde z použitého materiálu vytvořil panelákové pokoje.

Mezinárodní projekt Made in Czechoslovakia

Výstavou Paneland Moravská galerie zahájila i mezinárodní projekt Made in Czechoslovakia organizovaný ve spolupráci se Slovenskou národní galerií. V době konání výstavy obě instituce využily příležitosti nadcházejícího roku 2018 a chtěly tak připomenout, že v období mezi lety 1918 a 1993 tvořily naše vlasti společný stát, Československo. „Made in Czechoslovakia není ani tak projektem, jako spíše manifestací, spontánním přihlášením se k tématu, partnerství a spolupráci.

Co všechno zmizelo v čase

Slovenská národní galerie s Moravskou galerií v Brně intenzivně spolupracovala již v roce 2016, kdy partnerské instituci nejen po technické stránce pomáhala s uvedením sbírek online. Důležitým impulzem pro uspořádání společného projektu bylo uvažování o první republice. Mladý stát byl zbudován na moderních základech a jeho součástí byla silná marketingová kampaň. „Přestože Československo dnes již neexistuje, v mnoha kontextech tato ‚značka‘ stále funguje. Projekt je přiznáním si společného a potvrzuje přirozenou potřebu něco spolu zkusit, začít, nebo si jen připomenout, co všechno zmizelo v čase“, doplňuje Alexandra Kusá, ředitelka Slovenské národní galerie.

Text: Martin Chára

Foto: Moravská galerie Brno

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne