Mobitex - Domov pro dva

Datum: 20.07.2009
obrázek
Podobně jako v minulosti přišlo Design centrum České republiky v rámci doprovodného programu veletrhu Mobitex s nelehkým zadáním pro české architekty, které znělo: vyřešte prostor o rozměru 7,1 x 4,09, tedy 29,04 m2, pro mladou dvojici, tzv. startovací bydlení, pro mladý pár, který již disponuje finančními prostředky, a pro seniory.

Pod názvem Startovní bydlení se jednalo o řešení návrhu interiéru startovního bydlení pro mladé. Úkol to nebyl právě snadný. Členové realizačního týmu ing. Drahomír Nantl a ing. Jiří Tauber museli respektovat nejenom omezenou plochu 29,04 m2, ale také maximální finanční výši 15.000 Kč na nábytkové vybavení a 10 000 Kč na úpravu nábytku včetně nákupu nátěrových hmot. Přesto se po celkovém zhodnocení situace (dostupnost, cena, kvalita, design) pokusili najít nejkvalitnější, nejlevnější a přitom osobitou a designérsky čistou variantu řešení. Podporu při úpravách nábytku poskytla Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav základního zpracování dřeva-Ústav nábytku designu a bydlení.

Hledání v bazarech a na skládkách

„Z porovnání současných tržních cen s požadavky zadavatele a přihlédnutí k našim nárokům na kvalitu vyplynulo jediné řešení, které v sobě spojovalo veškeré kvalitativní i finanční požadavky: neuchýlili jsme se do běžných prodejen nábytku, ale do prodejen bazarového nábytku, starožitností a zastaváren. I zde však byl výběr potřebných kusů nábytku složitý a omezený, ceny poměrně vysoké. Dalším negativem byla převaha nábytku z nekvalitních materiálů, chabého designu a konstrukce, jako tomu často bývá i v prodejnách nábytku nového. Proto jsme se pokusili oslovit příbuzné a kamarády, kteří se za odvoz a poměrně nízké ceny zbavují starých nábytkových solitérů a sestav. Kombinací těchto dvou zdrojů jsme následně dali dohromady nábytkovou sestavu, jejíž kusy obsahují příbuzné estetické prvky," prozrazuje Drahomír Nantl. „Hlavní část sestavy tvoří ložnicový nábytek, jež jsme získali od rodiny a přátel (cca 7.000 Kč), další solitéry, které jsme hledali tak, aby sestavu vhodně doplnily (podobné vizuální prvky) jsme získali opět od přátel a z tzv. žlutých kontejnerů a skládek, které slouží k odkládání starého nepotřebného nábytku (cca 2.000 Kč). Z těchto kusů jsme využili především plošné dílce, které jsme ohoblovali a využili na vnitřní police. Původní představa získávání nábytku z bazarů byla postupně nahrazena výše uvedenými zdroji. Matrace na postel byla zvlášť objednána v ceně 6.000 Kč. V průběhu obchůzek po bazarech jsem potkávali „odborníky" na nákup v těchto prodejnách a získávali tak informace a cenné zkušenosti o možnostech získávání kvalitního nábytku, které jsou velmi omezené. Hlavní důvod je nutnost častých obchůzek, protože kvalitní a cenově dostupný nábytek se v bazarech zpravidla vyskytuje velmi krátkou dobu. Navíc jsme v tomto případě byli limitováni časovým omezením z důvodu realizace výstavy. V průběhu MOBITEXU se podle reakcí návštěvníků ukázalo, že námi využitý nábytek je běžnou součástí většiny půd a sklepních prostor rodinných domů, proto nemusí být příliš těžké jej získat."

Cíl byl jasný

Cílem obou mladých inženýrů nebylo pouze shromáždit interiérovou sestavu, ale pomocí aplikace nových materiálů ji povýšit na úroveň hodnou kvalitního bydlení nového století. Takový produkt není jen pouhým spojením dřeva a moderních materiálů, ale zároveň spojením z hlediska prostoru časového a kulturního. „Celistvého vzhledu interiéru jsme docílili novými nátěry, nahrazením jednotlivých výplní moderními materiály vysoké vizuální kvality a zároveň nízké ceny (cca 7.000 Kč). Mezi jednotlivými solitéry tak vzniklo barevné i materiálové propojení, které plně respektovalo požadavky kladené na ergonomické parametry, dispoziční řešení, průchodnost, zachování funkčních zón a samozřejmě také na kvalitní osvětlení (cca 1.000 Kč). Těmito jednoduchými technologickými způsoby si každý může s trochou invence svůj nábytek upravit a zrekonstruovat sám, což bylo i důležitou součástí námi předloženého návrhu," dodává Jiří Tauber.

Zájem vzbudila knihovna a bar

„Využitý nábytek je většinou vyroben ze smrkového dřeva, případně zadýhován. V první fázi rekonstrukce nábytku jsme odstranili staré nátěry a přebrousili veškeré plochy. Z důvodu vizuálního propojení a moderního vzhledu uměle vytvořené sestavy jsme odstranili některé části jednotlivých solitérů (výplně dveří atd.) a nahradili je cenově dostupným a vizuálně čistým polykarbonátem. Vnitřní prostory skříní zůstaly pouze obroušené, na vnější části jsme použili syntetický lazurovací lak firmy Bori, který je schopen přilnout i k nedokonale opracovanému a nečistému materiálu. Druhým spojovacím prvkem celého interiéru byly barevné hrany nábytku natřené červenou barvou Futura 40." Za zmínku stojí také přepracování klasické kredence na kuchyňskou linku, která splňuje všechny předpoklady moderního bydlení (zabudovaná lednice, dřez, varná deska). Velký zájem vzbudila knihovna a bar, které jsou zhotoveny ze dveří staré skříně a čel staré postele. Také nově potažená křesla, jež i po rekonstrukci jasně odkazovala na svůj původ, přitom vyvolávala pocit důvěry a nekomerčního designu.

Snahou projektu bylo oprostit se od běžně prezentovaných, chladných a nezabydlených prostor. Toho se podařilo dosáhnout jak kombinacemi barevnosti, tak i jednotlivých interiérových doplňků. Největší odměnou za tento přístup bylo to, že návštěvníci Mobitexu se několikrát vraceli do mladými projektanty vytvořeného prostoru a přitom tvrdili, že neví jak se tam zpátky ocitli. Celkové filozofii napomohl také design starého nábytku, vyvolávající vzpomínky na šťastné doby dětství.

Text: Jan Chára

Foto: archiv autorů projektu

  • Mám z této zkušenosti dobrý pocit, byla to pro mne inspirace, odpověděl Jiří Tauber na otázku, co mu neobvyklé zadání přineslo. „Architekt by měl být schopen navrhnout jak drahé, tak i levné bydlení, aby bylo plně funkční a zákazník byl spokojený." Přiznal také, že k nábytku díky úpravám získali v autorské dvojici natolik osobní vztah, že si jej chtějí po skončení veletrhu nechat. Původní nápad nábytek vydražit, aby se architektům vrátily vynaložené prostředky, se tak sice změnil, ale potvrzuje jednu z myšlenek, o kterých se na Mobitexu také hodně diskutovalo: nábytek s příběhem má duši.

Představujeme autory projektu:

Ing. Drahomír Nantl

narozen 1977 ve Šternberku, dřevařský inženýr, návrhář nábytku a interiérů

Studoval na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (magisterský program Dřevařské inženýrství, studijní obor Design nábytku). Nyní druhým rokem působí jako student doktorandského programu v Ústavu nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně. Od roku 2006 vyučuje na Středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně. Pracovní zkušenosti: návrh a instalace výstavní plochy Ústavu nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně pro MOBITEX 2006, cena za druhé místo - Čajový stolek v kategorii progresivní technologie, materiál - Mobitex designstory, návrh a realizace vinárny (Náklo u Olomouce, 2006), návrh a instalace výstavy Cena Prof. Jindřicha Habaly (2006), cena za druhé místo v kategorii mimo statut - Cena Prof. Jindřicha Halabaly návrh a instalace kolekce prací Ústavu nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně (Stavotech Olomouc, 2006), návrh restaurace pro společnost S.O.K. Group, spol. s.r.o. (2006), grafická úprava - Česká technická norma - NÁBYTEK - BEZPEČNOSTNÍ NORMY, ČSN 910100, (spoluřešitel).

Ing. Jiří Tauber

narozen 1980 v Ústí nad Labem, dřevařský inženýr, návrhář nábytku a interiérů

Studoval na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (magisterský program Dřevařské inženýrství, studijní obor Design nábytku). Nyní druhým rokem působí jako student doktorandského programu v Ústavu nábytku, designu a bydlení na MZLU v Brně. Pracovní zkušenosti: návrh a realizace Entomologické laboratoře pro Ústav ochrany lesa MZLU v Brně (2004), návrh a instalace kolekce prací Ústavu nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně na výstavách WOOD-TEC 2005 a MOBITEX 2006, návrh a instalace výstavy Cena Prof. Jindřicha Habaly (2006), návrh a realizace zasedací místnosti děkanátu Provozně-ekonomické fakulty MZLU v Brně pod vedením akad. architekta Františka Vrány (2006), vypracování vizualizací pro výkresovou dokumentaci mobiliáře vily Tugendhat v rámci projektu její rekonstrukce (2006).

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne