Časté nešvary výtahů – trápí i ten váš?

Datum: 28.8.2017
obrázek
Minimálně desítky tisíc výtahů jsou stále v provozu, přestože jejich životnost je na samé hranici. Stáří přitom není jediným, leckdy ani rozhodujícím, faktorem pro stav, v jakém se výtah nachází. Důležitější bývá kvalita servisu a celková dobrá péče. S jakými, nezřídka přehlíženými či podceňovanými, nedostatky se můžete poměrně často setkat a proč se vyplatí věnovat jim pozornost?

Za stav výtahu odpovídá podle platných norem jeho provozovatel, tedy zpravidla majitel budovy. Pro všechny obyvatele je ale důležité cítit se ve výtahu bezpečně a využívat ho co nejdéle. Pojďme se tedy na často dlouho neřešené situace podívat spolu s odborníkem Václavem Bubeníčkem, technickým ředitelem společnosti Schindler CZ, a.s.

Šero na nástupišti či v kabině

Možná se vám zdá zbytečné řešit dostatečné osvětlení na nástupišti, přesněji řečeno na prahu šachetních dveří. Ale jen do chvíle, než kvůli tomu někdo zakopne a stane se úraz. Podle nové normy je minimální intenzita osvětlení na nástupišti 50 luxů, v kabině pak 100 luxů. „Tato norma je však povinná pouze pro výtahy uvedené do provozu od 1. září 2017. Neřeší tak spoustu výtahů uvedených do provozu podle starších norem. V zájmu bezpečnosti je ale určitě lepší věnovat dostatečnému osvětlení pozornost,“ vysvětluje Václav Bubeníček ze společnosti Schindler CZ, a.s.

Chybějící či špatně seřízené dveře

Zjednodušeně řečeno je pro cestující důležité rozlišovat dva typy dveří: šachetní, na které se díváte z chodby, a kabinové, které se pohybují s výtahem. Přestože moderní výtahy disponují automatickými dveřmi, v provozu je řada výtahů s ručními dveřmi, které za sebou dovírá sám cestující. Ruční šachetní dveře mají často jediný kontakt, který ověřuje, že jsou zavřené a výtah se může bezpečně rozjet. V praxi se může stát, že když starší dveře špatně těsní, výtah se nerozjede a cestující se zdrží tím, že se snaží dveře „domáčknout“.

Pro některé cestující je v takové situaci výzvou zjistit, jak bezpečnostní systém obejít. O zásahu vandalů ani nemluvě. Jde o velmi nebezpečnou aktivitu, protože pokud se jim podaří uvést tento kontakt mimo provoz, může se ve výjimečných případech stát i to, že otevřete šachetní dveře a za nimi nebude výtah. Proto je třeba dohlédnout na to, aby nebyly dveře porušené a byly správně seřízené.

Mluvíme-li o dveřích kabinových, můžete se stále setkat s výtahy, které jimi vůbec nedisponují. Kabinové dveře se totiž začaly v našich zemích běžně používat až v 90. letech minulého století. „Jsou ale velmi důležité, protože chrání pasažéry a náklad před kontaktem s čelní stěnou šachty při jízdě. V praxi jde například o to, aby do volného prostoru, ať už je velký jakkoliv, nezapadly například některé drobné přepravované věci,“ říká Václav Bubeníček. Kabinové dveře přitom většinou není problém do výtahu doplnit.

Zvonek možná zvoní, ale kde?

Oči těch, kteří se ve stísněném prostoru výtahu necítí pohodlně, se často upínají k symbolu zvonečku. Možná si říkáte, že je v době mobilů překonaný, ale není to pravda. Jen si vzpomeňte, jak často zjistíte, že máte vybitou baterii ve chvíli, kdy si zrovna potřebujete zavolat. Nehledě na to, že ve výtahu nemusí být vždy signál.

Od roku 2006 vyvstala povinnost vybavit každý výtah pro přepravu osob dorozumívacím zařízením propojeným s neustálou vyprošťovací službou. Do té doby bylo na vůli vlastníka nemovitosti, zda tuto funkci zprovozní, nebo ne. „U výtahů vybavených dorozumívacím zařízením, které jsou servisovány společností Schindler CZ, je tlačítko se symbolem zvonku spojeno s centrálním dispečinkem, který je nepřetržitě v provozu. Dispečerovi zároveň poskytne základní informace o výtahu (adresa, rozsah poskytovaných služeb, jméno servisního technika). Výrazně se tak zkrátí doba, kdy se k vám dostane pomoc,“ popisuje možnosti moderních výtahů Václav Bubeníček. V současné době je v platnosti evropská směrnice, podle které musí každé dorozumívací zařízení ve výtahu samo ověřovat, zda funguje. V cyklu 72 hodin tak výtah sám volá na dispečink.

Očím pasažéra skrytá…

… zůstává celá řada těch nejdůležitějších faktorů, na které musí dohlédnout profesionálové. U starých strojů ze 70. a 80. let jde například o převodovky, které mají dobře těsnit, a nemá z nich téci olej. Moderní výtahy bývají bezpřevodové a nemají ani olejové náplně, údržba je tedy o něco snazší. Asi nikdo nepochybuje o významu údržby bezvadného stavu omezovače rychlosti a zachycovačů, které zabraňují nekontrolovanému pohybu kabiny, a dalších bezpečnostních prvků, k nimž patří například i zařízení pro kontrolu přetížení. U starších výtahů se při přetížení ozývá zvuk, který se při špatném stavu podlahy může ozývat i ve chvíli, kdy je váha v pořádku. Právě v takových případech chtějí někdy majitelé nechat toto zařízení vypnout. Je přitom zřejmé, že je třeba spravit podlahu, a nikoliv riskovat bezpečí cestujících. Poměrně banální se může zdát i nepořádek v prohlubních výtahových šachet, v nichž se často ocitají například nechtěné letáky a drobné odpadky. Ty se mohou stát zdrojem požáru. Za pořádek je v tomto případě zodpovědný majitelem domu pověřený servisní technik, protože žádný laik nemá do prohlubně přístup.

Opomenuté kontroly a zkoušky

Výtah potřebuje souvislý odborný dohled, a to jak kvůli tomu, aby majitel domu dostál svým legislativou daným povinnostem řádného hospodáře, tak pro zajištění bezpečného provozu výtahu. Bezpečnostní předpisy pro provoz a servis výtahu se stejně jako tzv. prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu řídí normami. Samozřejmě není nutné, aby byl majitel odborníkem na výtahy, stačí si zvolit profesionální servisní organizaci.

Text: Linda Mauerová

Foto: Schindler

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne