Sen nebo realita?

Datum: 14.8.2017
obrázek
Představte si, že jdete žádat o úvěr na opravu vašeho bytového domu a banka nejen že netrvá na zapojení vlastních zdrojů vašeho družstva či SVJ do financování investice, ale úvěr poskytne za úrokovou sazbu pod 2 % a ani nepožaduje platit měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu.

A co víc – banka vám ještě jedno procento z výše vyčerpaného úvěru vrátí na váš účet! Zdá se vám to v dnešních podmínkách jako nesplnitelný sen? Pak se rychle probuďte - v ČSOB je to nyní realita.

Státní dotační programy

Od loňského roku mohou vlastníci bytových domů opět plně využít státních dotačních programů, které výslednou cenu provedené investice výrazně sníží. Bytová družstva a společenství vlastníků (SVJ) na území Prahy tak mohou požádat o dotaci z programu Nová Zelená úsporám (NZÚ), ve zbytku republiky pak jsou připraveny zdroje z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V průběhu roku 2016 se navíc poměrně sjednotily jak požadavky obou programů, tak i výše možné podpory. Řadě žadatelů se tak jimi realizovanou investici, právě díky této dotační podpoře, podařilo zlevnit v průměru až o 30 %. Pozitivní zprávou je, že v obou programech je dostatek prostředků i pro rok letošní. Společným znakem NZÚ i IROP je ale skutečnost, že k výplatě dotace dojde po té, co je investice realizována a současně je doloženo splnění projektovaných parametrů. Je proto logické, že většina bytových družstev a SVJ tedy potřebuje minimálně úvěrem překrýt období do vyplacení dotace. Od bank se očekává, že úvěrem nejen pokryjí náklady rekonstrukce, ale současně umožní provedení mimořádné splátky úvěru z dotace. Pokud např. klient před podpisem úvěrové smlouvy ČSOB sdělí, že má zájem požádat o dotaci, kterou bude chtít použít na mimořádnou splátku úvěru, bude mít již v úvěrové smlouvě zakotveno, že takovou splátku může provést i při fixní sazbě bez hrozby jakékoliv sankce.

ČSOB se rozhodla vyjít vstříc požadavkům bytových družstev a SVJ

V době, kdy je reálné získat státní dotace a kdy se úrokové sazby z úvěrů stále drží na rekordně nízké úrovni, se ČSOB rozhodla vyjít vstříc požadavkům bytových družstev a SVJ v oblasti financování oprav a modernizací a nyní přichází s nabídkou úvěrování, která má nejen napomoci ještě více snížit náklady spojené s takovou investicí, ale zejména potencionální klienty opravdu zaujmout. To, že ČSOB je připravena profinancovat i 100 % rozpočtových nákladů investiční akce, je již samozřejmostí.

Program energetických úspor

Banka jde se svou nabídkou ještě dále – pokud si její klienti z řad bytových družstev a SVJ zafixují pevnou úrokovou sazbu minimálně na 10 let, automaticky jim po celou dobu splácení úvěru nebude banka účtovat měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. Navíc pouze ČSOB je schopna nabídnout ještě další výhodu – formou dotace vrátit 1 % z výše čerpaného úvěru na účet klienta! Umožňuje to její Program energetických úspor, ze kterého jsou dotace vypláceny. Podmínkou získání takové dotace je, že úvěr byl použit na finanční pokrytí investice, která přinese prokazatelnou úsporu energií. Důležité je, že žádost o příspěvek není byrokraticky náročná! Obejde se bez energetického auditu a dalších expertních posudků. Navíc touto dotací je možné podpořit i úvěr na rekonstrukci nepanelových domů a lze jej současně kombinovat s dotacemi z programů NZÚ či IROP. Žádost o dotaci se ČSOB předkládá současně se žádostí o úvěr.

Refinancování úvěru stávajícího

V období, kdy úrokové sazby z úvěrů jsou na svém minimu, však neroste jen zájem bytových družstev a SVJ o úvěry na revitalizace, ale ČSOB se stále častěji setkává s požadavkem na poskytnutí nového úvěru, účelově určeného na refinancování úvěru stávajícího, který je ale úročen výrazně vyšší sazbou. Zatímco u bankovních úvěrů a překlenovacích úvěrů od stavebních spořitelen, úročených fixních sazbou, je jejich refinancování ve většině případů spojeno s poměrně vysokou finanční sankcí (a je otázkou počítání, zda se refinancování vyplatí), pak u klasických úvěrů ze stavebního spoření žádná taková sankce nehrozí. Již v loňském roce se ukázala správnost ekonomického myšlení členů řady výborů SVJ a představenstev BD, když se rozhodli využít situace na trhu a pokusili se pro svůj dům získat co nejvýhodnější úvěrové podmínky. Jen na ČSOB se obrátilo s žádostí o refinancování svého stávajícího úvěru několik desítek klientů stavebních spořitelen. Po té, co řadu let spláceli pouze úroky z překlenovacího úvěru a dospořovali, se dostali do fáze, kdy se jejich meziúvěr překlopil na klasický úvěr ze stavebního spoření. Přes to, že na tomto úvěru měli nižší sazbu, než jaká byla na úvěru překlenovacím, při srovnání se stávající úrovní úrokových sazeb bankovních úvěrů zjistili, že jejich úvěr je stále v průměru téměř o 2 % dražší. Díky refinancování pak získali úvěr nejen za výhodnějších úrokových podmínek, ale i při zachování dosavadní výše měsíčních splátek budou takový úvěr splácet kratší dobu než úvěr původní. Že se tak úspora celkových úrokových nákladů vlastně násobí, netřeba dodávat.

Text: Ladislav Koucký

Foto: archiv redakce

7 důvodů proč využít úvěr od ČSOB
pro financování rekonstrukce právě letos

  • rekordně nízká úroveň úrokových sazeb
  • dostupnost dotací ze státních podpůrných programů
  • mimořádná splátka úvěru z dotace bez hrozby sankce
  • do investice není nutné zapojit vlastní zdroje
  • při fixaci sazby min. na 10 let se neplatí měsíční poplatek
  • až 20 % objemu úvěru lze převést na běžný účet
  • jen u ČSOB lze navíc získat dotaci 1 % z objemu úvěru
 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne