Dveře bez požárních certifikátů vás mohou dostat do problémů

Datum: 14.7.2017
obrázek
Pokud ve svém bytě vyměníte vstupní dveře za nové, můžete se dostat do pěkných problémů. Proč? Když se totiž necháte některým prodejcem přesvědčit k nákupu obyčejných dveří bez požárního certifikátu, ohrožujete tak bezpečnost svou, ale i ostatních obyvatel bytového domu a jejich majetku. A za škody pak nesete odpovědnost. Téměř každý druhý požár přitom vzniká právě v bytech, odkud se dále šíří. A když není oddělen správnými dveřmi, ohrožuje únikovou cestu.

Jak poznám požární dveře?

Základním údajem je požární odolnost. Ta představuje dobu, po kterou dokážou dveře vzdorovat plamenům či vysokým teplotám. Tento údaj se udává v minutách a základními třídami jsou 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. Dalším důležitým údajem je u požárních dveří rozdělení do tříd EI a EW. Tyto třídy se liší místem, kde se měří teplota sálající ze dveří na straně odvrácené od plamenů: u třídy EW se měří teplo vycházející ze dveří, naopak u EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Další důležitou hodnotou je takzvaná kouřotěsnost (označení SC). Ta udává, zda protipožární dveře propouští kouř ze strany napadené požárem.

Pokud se chystáte vyměnit stávající dveře za nové, pak touto výměnou nesmí být sníženy požadavky na dveře vyplývající z požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace. Na základě této dokumentace vydal stavební úřad kolaudační rozhodnutí, případně kolaudační souhlas či povolení k užívání dané stavby.

„Faktem je, že dle platných předpisů byt v bytovém domě musí tvořit samostatný požární úsek, který je ohraničen od ostatních částí objektu požárně dělicími konstrukcemi. Otvory v těchto konstrukcích, jako jsou například dveře, jsou požárními uzávěry, které musí být navrženy s požární odolností podle požárního rizika daného požárního úseku,“ vysvětluje Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení nemovitostí.

Co říká zákon?

Dle stanoviska Ministerstva vnitra (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) je každý byt považován za požární úsek a vstupní protipožární dveře chrání nejen vás, ale zejména únikovou cestu ostatních obyvatel domu. Proto se musí jednat o certifikované požární dveře. Od prodejce tedy vyžadujte požární certifikát EI 30, platný z obou stran požárních dveří.

Text: Vendula Řehounková

Foto: Next

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne