Panelák roku 2016

Datum: 26.6.2017
obrázek
Do soutěže Panelák roku 2016 přihlásila bytová družstva a společenství vlastníků celkem 40 objektů, které prošly regenerací v období let 2014 – 2016.

Hodnocení předložených žádostí provedla odborná komise, kterou tvořili zástupci SČMBD a partnerů soutěže.

Složení komise

 • Vít Špaňhel – Družstevní bydlení a správa domů
 • Mgr. Jan Chára – PANEL PLUS
 • Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s.
 • Ing. Andrea Manová, SČMBD
 • Ing. Martin Hanák – SČMBD

Předsedou komise byl zvolen Ing. Ladislav Koucký.

Postup hodnocení

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů. Posuzovány byly tedy především následující parametry:

 • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
 • Doba realizace
 • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
 • Dosažená úspora spotřeby energie (rozdíl spotřeby energie v % před a po rekonstrukci)
 • Zlepšení součinitele prostupu tepla obvodového pláště (v % před a po rekonstrukci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 28 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kritérií seřazeny do průběžného pořadí (max. počet přidělených bodů byl 21).

V druhém kole hodnotila komise „umělecký dojem“ z realizovaných objektů. Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval při jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Celkově body za „efekt“ ze 40 objektů získalo 23 objektů. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet 38 bodů. Vítěz soutěže získal 26 bodů.

Výsledky soutěže

Komise se shodla na tom, že všechny přihlášené objekty jsou uznáníhodné. Samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílily energetických úspor v mnoha případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bylo předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2016.


Ocenění TOP 10

Tato ocenění soutěže Panelák roku 2016 byla udělena objektům, které byly hodnoceny na 4. – 10. místě celkového pořadí. Jedná se o následující objekty:

 • Javorová č. p. 3096-3109, Most, vlastník SVJ bl. 525, č. p. 3096-3109, Javorová, Most
 • J. Ševčíka 937-943, Most, vlastník SVJ bl. 717, č. p. 937, 938, 939, 940, 941, 942, ulice J. Ševčíka, Most
 • Jezdecká 321/13, Děčín, vlastník SBD Děčín, Zelená 382/40, Děčín III
 • Náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice, vlastník SBD Zábřeh, Havlíčkova 523/20, Zábřeh
 • Hromůvka 1887-1889 Hranice I, vlastník SVJ pro dům Hromůvka č. p. 1887-1888-1889 v Hranicích
 • Jaroslava Misky 76/10, 77/12, 78/14, Ostrava Dubina, vlastník SBD Vítkovice, Daliborova 54, Ostrava - Mariánské Hory
 • Kubištova 1099/2, Praha 4, vlastník SV Kubištova 1099, Praha

Na základě výše popsaného hodnocení komise vybrala tři nejzdařilejší realizace v následujícím pořadí:

 • 3. místo - vlastník: OSBD Česká Lípa, adresa objektu: Hradecká 2658-2659, Česká Lípa; projektant: Vladimír Křivánek, zhotovitel: Aulický Invest s.r.o.
 • 2. místo - vlastník: SBD Vsetín, adresa objektu: Hošťálkova 559, 560, Vsetín; projektant: IPR spol. s r. o., zhotovitel: Stavitelství Vsetín, s.r.o.
 • 1. místo a titul PANELÁK ROKU 2016 - vlastník: SVJ Nerudova 1268, 1269 Třešt, adresa objektu: Nerudova 1268/14 a 1269/16 Třešť; projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol. s r. o., Ing. Arch. Vácha, zhotovitel: MG REAL s.r.o.

U příležitosti 24. valné hromady SČMBD byla dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu vybranou v anketě čtenářů, ve které je jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování proběhlo na www.scmbd.cz.

Cena časopisu PANEL PLUS

Vlastník: Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20 Zábřeh, adresa objektu: ul. náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice; projektant: Ing. Ondřej Bija, Olomouc, zhotovitel: Lanex Olomouc s.r.o.


Partneři soutěže Panelák roku 2016


Jménem SČMBD a všech členů poroty gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.

Text: Ladislav Koucký, předseda poroty, Martin Hanák, SČMBD, foto: archiv SČMBD


1. místo a titul Panelák roku 2016

vlastník: SVJ Nerudova 1268, 1269 Třešť

adresa: Nerudova 1268/14 a 1269/16 Třešť

2. místo

vlastník: SBD Vsetín

adresa: Hošťálkova 559, 560, Vsetín

3. místo

vlastník: OSBD Česká Lípa

adresa: Hradecká 2658-2659, Česká Lípa

Cena časopisu PANEL PLUS

vlastník: Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20 Zábřeh

adresa: ul. náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice

4. místo

Javorová č. p. 3096-3109, Most

vlastník SVJ bl. 525, č. p. 3096-3109, Javorová, Most

5. místo

J. Ševčíka 937-943, Most

vlastník SVJ bl. 717, č. p. 937, 938, 939, 940, 941, 942, ulice J. Ševčíka, Most

6. místo

Jezdecká 321/13, Děčín

vlastník SBD Děčín, Zelená 382/40, Děčín III

7. místo

Náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice

vlastník SBD Zábřeh, Havlíčkova 523/20, Zábřeh

8. místo

Hromůvka 1887-1889 Hranice I

vlastník SVJ pro dům Hromůvka č. p. 1887-1888-1889 v Hranicích

9. místo

Jaroslava Misky 76/10, 77/12, 78/14, Ostrava Dubina

vlastník SBD Vítkovice, Daliborova 54, Ostrava - Mariánské Hory

10. místo

Kubištova 1099/2, Praha 4

vlastník SV Kubištova 1099, Praha


 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne