Revitalizace na etapy

Datum: 10.5.2017
obrázek
Revitalizace „salámovou metodou“, jak bývá revitalizace domu po částech často nazývána, není nejefektivnějším způsobem modernizace bytových domů. V případě domu na třídě Václava Klementa 336 v Mladé Boleslavi se však jedná o výjimku, která pravidlo víceméně nepotvrzuje. Možná proto, že tým vedoucího projektu Jana Kuchaře, mistra Tomáše Jansy a přípraváře stavby Emy Havelkové odvedl pečlivou práci, za kterou zůstala skvělá stavba.

Dům o 126 bytových jednotkách, postavený v roce 1968, revitalizovala neratovická společnost KASTEN na zadání od Společenství vlastníků. Práce byly zahájeny na podzim 2010 výměnou oken a obnovou střešního pláště.

Nová plastová okna

Pro vyšší ochranu proti hluku z nedaleké frekventované komunikace byla osazena nová plastová okna s izolačním dvojsklem U=1,1 s mezi skelním rámečkem TGI-W. Při opravě střechy byl obnoven podklad, vyspádování střešní roviny, zateplení deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S stabil tloušťkou 80 mm a položena nová hydroizolace z podkladních a kompletačních thermoaktivních pásů PLURA THERMO AD P 2,5 mm a modifikovaných krycích asfaltových pásů Pluvitec TECH 5000 PA 5,0.

Ventilační turbíny Lomanco

Ve strojovně výtahu se vzduchotechnikou byly demontovány stávající rozvody vzduchotechniky a nahrazeny novými ventilačními turbínami Lomanco BIB 14. Pro zateplení obvodových stěn domu včetně soklu byl použit tepelně izolační systém STOMIX THERM ALFA s tepelnou izolací EPS F a tepelnou izolací z minerální vlny TF tl. 140 mm.

Z tuctového paneláku úsporný dům

Klempířské prvky na obvodovém plášti budovy, střeše a lodžiích byly nahrazeny novými, při sanaci lodžií byla původní podlahová souvrství vyměněna za nová, stejně jako zábradlí a byly provedeny drobné statické úpravy včetně reprofilací železobetonových konstrukcí. Upraven byl také okapový chodník včetně obnovy svislé hydroizolace. Z tuctového paneláku se stal pohledný a z hlediska spotřeby tepla (v roce 2010 1945 GJ, v roce 2014 už „jen“ 1133 GJ) úsporný dům s podstatně vyšším komfortem bydlení. K úspěšnému ukončení prví etapy revitalizace přispělo i to, že kvalitní pečlivá práce při realizaci byla i kvalitně připravena. Mj. stavebně technickým posouzením, intenzivní spoluprací při řešení zajištění financování a z toho vyplývající možnosti čerpat dotace z programu Zelená úsporám. Jejich celková výše činila 5,4 mil. Kč.

Druhá etapa

V roce 2014 oslovili zástupci Společenství vlastníků KASTEN znovu. S požadavkem výměny veškeré elektroinstalace v interiéru domu a v rámci rekonstrukce elektrických rozvodů individuálně opravit i rozvody v některých bytových jednotkách. Společnost KASTEN připravila pro tento záměr projektovou dokumentaci a zabezpečila její projednání s dotčenými orgány státní správy. Opravou a modernizací domu se významně snížila energetická náročnost domu, prodloužila jeho životnost, zvýšila jeho hodnota a podstatně se zvýšil komfort a pohoda bydlení. Nové barevné řešení přispělo i ke zlepšení a zatraktivnění veřejného prostoru v místě.

  Lokalita:   Tř. Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
  Investor:

  SVJ pro dům Tř. Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

  Termín:   11/2010-10/2014
  Vedoucí projektu:   Jan Kuchař
  Investiční náklady:   11,116 mil. Kč

Text: Václav Chaloupecký

Foto: Kasten


KASTEN, spol. s r.o.

Je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS. V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje. V roce 2013 získala v rámci CZECH TOP 100 ČEKIA Stability Award 2013 cenu s hodnocením AA (vynikající).

KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice, tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152, e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz


 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne