Dobře sjednané pojištění zmírní finanční dopady

Datum: 31.3.2017
obrázek
Veškerý náš majetek je trvale vystaven mnoha rizikům. Újmu může způsobit havárie vody, požár, ničivá vichřice, silné krupobití i působení zlodějů či vandalů. Pokud nemáme sjednané pojištění majetku nebo dostatečnou finanční rezervu, může taková škoda nepříjemně zatížit náš domácí rozpočet na dlouhé roky. Jen v loňském roce pojišťovny pomohly se škodami bezmála 60 tisícům domácností.

Pojištění domácnosti, nebo samotného bytu?

Pokud chcete pojistit svůj movitý majetek, sáhněte po pojištění domácnosti. V rámci něho je pojištěno veškeré vybavení (např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika a další), osobní věci ve vlastnictví členů domácnosti nebo věci cizí, které členové domácnosti oprávněně používají.

Máte-li byt v soukromém vlastnictví, je vhodné jej mít pojištěn i jako bytovou jednotku. Optimální pojistnou ochranu vám zajistí sjednání obou typů pojištění současně. A jak pojištění vybírat? „Jestliže si v první fází porovnáváte více nabídek, nepoměřujte pouze cenu, kterou za pojištění zaplatíte, ale především rozsah pojistného krytí, limity pojistného plnění, spoluúčast, frekvenci plateb a další kritéria. Zaměřit se jen na výši pojistného s cílem za každou cenu ušetřit by se nemuselo vyplatit,“ vysvětluje Marcela Machová, specialistka pojištění majetku a odpovědnosti z České asociace pojišťoven.

Základní a připojistitelná rizika

Při samotném sjednání pojištění myslete na všechna rizika. Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalizmu, odcizení věcí krádeží vloupáním a dalších rizik. Připojistit lze také povodeň a záplavu, znečištění kouřem, vystoupnutí vody z kanalizace nebo nepřímý úder blesku. „Vyplatí se vám prostudovat pojistné podmínky a vedle definic krytých rizik si zjistit také požadovaný způsob zabezpečení nebo výluky z pojistného plnění,“ říká Marcela Machová a radí: „Před podpisem pojistné smlouvy zvažte, zda nabízené pojištění skutečně vyhovuje vašim požadavkům.“

Pojistná částka by měla vždy odpovídat hodnotě pojištěného majetku

Pro správné sjednání pojistné smlouvy je naprosto zásadní tzv. pojistná částka, která definuje maximální možnou výši plnění a měla by odpovídat nákladům na znovupořízení daného objektu u pojištění stavby či veškerých předmětů, které obsahuje vaše domácnost u pojištění domácnosti. Pokud je výše pojistné částky výrazně nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěného majetku, nepokryje vyplacené pojistné plnění vzniklou škodu v plné výši. Některé pojišťovny vám při sjednání pojistné smlouvy podle zjištěných parametrů vašeho majetku samy navrhnou přiměřenou výši pojistné částky, některé ji nechávají zcela na rozhodnutí klienta. V obou případech je ale za její správnou výši odpovědný klient. Pokud je hodnota majetku vyšší, než je stanovená pojistná částka, dochází k takzvanému podpojištění a pojistné plnění je sníženo ve stejném poměru, v jakém je poměr pojistné částky a skutečné pojistné hodnoty. Se stanovením orientační výše pojistné hodnoty domácnosti a stavby vám mohou pomoci kalkulačky na www.cap.cz v sekci „kalkulačky a aplikace“.

Pojistnou smlouvu je třeba pravidelně aktualizovat

Sjednáním pojistné smlouvy by vaše komunikace s pojišťovnou neměla končit. „Nechcete-li se dočkat problémů při uplatnění škody, informujte svou pojišťovnu o změnách, které se týkají pojištěného majetku. Jestliže dovybavením či rekonstrukcí zvýšíte hodnotu své domácnosti nebo domu, měli byste zvýšit i pojistnou částku ve své smlouvě,“ upozorňuje Marcela Machová. Navýšení pojistné částky byste měli přibližně jednou za dva roky provést i z důvodu inflace, pokud vás pojišťovna s návrhem na indexaci (zvýšení pojistné částky) sama neosloví.

Provádět aktualizaci pojistné smlouvy je ale nezbytné i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy. Přesná definice zániku pojištění je vždy uvedena v pojistných podmínkách, jež jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Nebojte se využívat asistenční služby

Asistenční služby již zdaleka nejsou výsadou jen pojištění vozidel. Velice často se objevují i v pojištění majetku a mohou spočívat např. ve vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění v případě havarijní situace. Jestliže pojišťovna nabízí nějakou formu pomoci při odstraňování škod nebo v dalších složitých situacích, není důvod ji nevyužít. Asistenční služby mohou pomoci při banálních problémech, jako jsou zabouchnuté dveře, mohou však zahrnovat třeba vysoušení objektu zaplaveného přívalovým deštěm nebo povodní.

Spolu se svým majetkem si pojistěte i škody, které nechtěně způsobíte druhým

Každý odpovídá za následky své neopatrnosti a ze zákona je povinen poškozenému způsobené škody nahradit. Pojištění odpovědnosti oceníte v případě nechtěně vytopené koupelny souseda, nebo když se vašemu potomkovi podaří v zápalu hry poškodit cizí majetek. Pojištění občanské odpovědnosti se nejčastěji sjednává spolu s pojištěním domácnosti. V rámci jedné smlouvy jsou tak obvykle pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, včetně dětí a domácích mazlíčků. Cena za tuto pojistnou ochranu je relativně nízká. „Výše pojistného se odvíjí od nastavených pojistných limitů, případně sublimitů pro škody na zdraví a na majetku. Ty se pohybují řádově v milionech korun,“ upozorňuje Marcela Machová a uzavírá: „Limity pojistného plnění je i u tohoto typu pojištění užitečné před sjednáním zvážit a neřídit se jen cenou pojistného.“

Text: Jolana Ackermannová

Foto: ČAP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne