Čerpat dotace z NZÚ na bytové domy na území Prahy se vyplatí

Datum: 22.2.2017
obrázek
Vlastníci bytových domů na území Prahy mohou čerpat dotace na energeticky úsporná opatření z programu Nová zelená úsporám. Majitelům bytových domů mimo Prahu dotace nabízí Integrovaný regionální operační program.

„Novinkou v aktuální výzvě na předkládání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám je nejen vyšší maximální míra dotace, ale také možnost podávat žádosti průběžně až do roku 2021,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. A nejenom to.

Vlastníci bytových domů na území hlavního města Prahy mohou od půlky března 2016 podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření v takzvané kontinuální výzvě programu Nová zelená úsporám. Kontinuální výzva jim umožňuje podat žádost o dotaci kdykoli do konce roku 2021, kdy skončí současná podoba programu Nová zelená úsporám. O tom, zda se vyplatí si zažádat o dotaci, jsme mluvili s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem Valdmanem.

Na co všechno mohou majitelé bytových domů na území Prahy získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Peníze mohou získat na zateplení a výměnu oken i dveří, ale také na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu, zajištění energetického hodnocení a technického dozoru. Velkou výhodou je, že díky takzvané kontinuální výzvě si o dotaci mohou zažádat kdykoli se to hodí jim, zejména s ohledem na jejich aktuální finanční možnosti. Nejsou svázáni pevně danými termíny, od kdy do kdy mohou dotaci podat. Záleží to čistě na nich. Podle mého názoru se čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám na bytové domy na území Prahy jednoznačně vyplatí.

Kolik činí maximální možná výše dotace pro majitelé bytových domů na území Prahy?

Kontinuální výzva pro pražské bytové domy nově nabízí podporu až do výše 30 procent způsobilých výdajů projektu. Výše dotace se pak také odvíjí od dosažených energetických úspor. Obecně platí, čím větší energetické úspory je dosaženo, tím vyšší je dotace. Někomu se může zdát maximální výše dotace 30 procent málo, je třeba ale říci, že jsme ji v aktuální kontinuální výzvě navýšili z 20 na 30 procent způsobilých výdajů. Orientační výši dotace si může navíc každý majitel bytového domu dopředu spočítat, a to prostřednictvím tzv. „Kalkulačky“, která je právě pro tyto účely k dispozici na stránkách programu.

Jaká podporovaná opatření byste v případě NZÚ a bytových domů vyzdvihl?

Pro majitele domů je jistě zajímavá možnost požádat si o podporu na fotovoltaické systémy, což může významně snížit náklady na elektrickou energii jak v jednotlivých bytech, tak ve společných prostorách bytových domů. Obnovitelné zdroje jsou navíc nově podporovány i samostatně bez přímé vazby na realizaci zateplení.

Které typy žadatelů mohou žádat o dotace na bytové domy z programu Nová zelená úsporám?

Oprávněnými žadateli jsou společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, fyzické a právnické osoby, včetně městských částí. Zažádat o dotaci můžou před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.

Jak to myslíte s těmi měsíci a daty?

Jde o to, že o dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné zažádat i zpětně. Tedy v momentě, kdy vlastník bytového domu na území Prahy již nízkoenergetická opatření realizoval. Avšak musel je udělat po začátku roku 2015, anebo pak, jak program bude postupovat v čase, vždy dva roky před podáním žádostí. To, že je možné žádat zpětně o dotaci je velká výhoda celého programu.

Má zpětné čerpání i nějaká omezení?

Jediným omezením je, že provedení nízkoenergetických opatření musí být v souladu s takovými postupy, které žadatele opravňují získat dotaci z programu. Tedy realizovaný projekt musí mít takové technické parametry, které jsou v programu podporovány možností získání dotace.

Jak dlouho trvá, než majitel bytového domu na území Prahy získá dotaci z NZÚ?

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí ČR garantuje proplacení dotace do šesti týdnů od doložení realizace. Žádosti lze podávat elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách programu Nová zelená úsporám. Následně je zapotřebí na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR dodat v listinné podobě všechny požadované přílohy. Konkrétně projektovou dokumentaci, energetické hodnocení, krycí list technických parametrů, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, včetně podepsaného formuláře žádosti, což je podepsaný výtisk elektronické žádosti.

Na jaké největší problémy při vyřizování žádostí narážíte, v čem dělají žadatelé nejčastěji chyby?

Největším problémem bývá obvykle nedostatečné seznámení žadatelů s podmínkami programu a výzvy. Mezi nejčastější chyby, se kterými se v žádostech setkáváme, patří nedodržení některých závazných lhůt (například lhůty pro předložení žádosti v listinné podobě, pro dokončení realizace podporovaných opatření nebo pro odstranění nedostatků v žádosti), absence některých povinných příloh požadovaných k žádosti. Pokud zjistíme, že žádost či projekt má nedostatky bránící administraci, má žadatel dostatek času k tomu, aby je napravil. V případě, že si žadatelé nejsou jisti správností jejich žádosti, doporučuji, aby se obrátili na pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR, kteří jsou jim k dispozici k telefonickým, e-mailovým i osobním konzultacím nebo na tzv. bezplatnou zelenou linku. Spoustu praktických informací se navíc mohou dozvědět na celé řadě seminářů, které pro žadatele pořádáme.

Jak hodnotíte dosavadní zájem o dotace na energetické úspory bytových domův Praze?

V aktuální kontinuální výzvě evidujeme 215 žádostí o dotaci za více než 167 milionů korun, z toho 156 žádostí za téměř 115 milionů již bylo schváleno. Na účty žadatelů jsme od poloviny března 2016 (tzn. od zahájení příjmu žádostí) odeslali přes 14,8 milionů korun. Největší zájem zaznamenáváme o dotace na zateplení bytových domů v oblasti A.1 – takzvané mělké komplexní renovace. Osvědčuje se nám princip kontinuálních výzev, příjem žádostí pokračuje plynule bez velikých výkyvů a neobsahuje výrazné špičky (množství žádostí v jeden okamžik), které byly dříve obvyklé v období zahájení nebo ukončení příjmu žádostí. Žadatelé mají díky kontinuální výzvě dostatek času na komunikaci s auditory, s projektanty, mohou si v klidu připravit kvalitní projekt a bez jakéhokoliv spěchu podat žádost.

Text: Lucie Frublingová

Foto: SFŽP

Dotace z NZÚ pro bytové domy

Podporovaná opatření pro bytové domy na území Prahy jsou v kontinuální výzvě programu Nová zelená úsporám děleny do dvou skupin. Níže je uveden přehled, na co všechno je možné získat dotaci.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů:

Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

B. Efektivní využití zdrojů energie:

Na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahujícího parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje. Dotaci je možné získat na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla, na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů a instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne