Správa bytového domu – víte, co vše můžete požadovat?

Datum: 24.10.2016
obrázek
Při hledání správce majetku se vlastníci domů setkávají se dvěma pojmy: správa bytových domů a facility management. Ačkoliv většina vlastníků domů může považovat oba pojmy za totožné, není to pravda. Pokud firmy používají pojmy správně, vypovídají hodně o rozsahu jimi nabízených služeb.

Co patří pod pojem správa bytových domů?

 • ekonomická správa
 • technická správa
 • právní a administrativní podpora

Facility management bytových domů je širší pojem, který kromě standardních správních činností zahrnuje například:

 • organizační podporu pro vnitřní i vnější procesy (zastupování)
 • výběr a řízení navazujících přímých služeb a dodavatelů (úklid, odpad, havarijní služba, ostraha)
 • zajištění podpůrných činností (např. pojištění, bankovní služby …)
 • nabídku navazujících nepřímých služeb (datové služby, služby pro domácnost – úklid, donáška jídla ...)
 • poskytování benefitů (profit z koncentrace většího množství klientů)

Co můžeme očekávat?

Facility management zahrnuje tři základní oblasti s řadou činností:

Oblast ekonomické správy

 • Vedení účetnictví s garancí souladu s platnou legislativou
 • Zpracování účetních výkazů (účetní závěrka, výroční zpráva, daňové přiznání)
 • Zpracování daňových výkazů včetně podkladů pro daňové přiznání pro vlastníky (u SVJ), daňové přiznání
 • Zpracování mzdové agendy včetně příslušné komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, CČSÚ a dalšími dotčenými orgány (vypracování předepsaných výkazů a hlášení a zastupování klientů v procesu kontrolní činnosti)

Předpisy periodických plateb v odsouhlasené struktuře, zpravidla měsíční předpis plateb

Evidence plateb a nedoplatků s periodickými výstupy podle potřeb klienta

 • Rozúčtování nákladů často prováděno trřetí osobou (rozúčtovatelem), zpravidla dodavatelem měření
 • Vyúčtování zálohových plateb včetně komunikace a řešení reklamací
 • Vedení účtů a platebního styku s garancí odpovědnosti za veškeré provedené operace
 • Správa cizích zdrojů (úvěrů) včetně jejich optimalizace/refinancování

Oblast technické správy

 • Provoz domu - smluvní vztahy s dodavateli, kontrola dodávek a služeb
 • Revize a prohlídky odborným specialistou, garance souladu s právními a technickými předpisy
 • Beěžná údržba v rámci vlastní činnosti nebo třetí osobou
 • Havarijní služba - zpravidla třetí osobou, monitoring komunikace i zásahu
 • Opravy, rekonstrukce, modernizace - zajištění podkladů, příprava a technická podpora, kontrola a koordinace
 • Měření spotřeb energií a médií - spolupráce s dodavateli energií a médií a dodavateli jejich měření
 • Rozúčtování nákladů na služby, energie a média - komunikace s třetí osobou (rozúčtovatelem), zpravidla dodavatelem měření, včetně komunikace s uživateli bytů a řešení reklamací
 • Energetický management - vyhodnocování potřeb domu, optimalizace spotřeby, alternativní zdroje/řešení
 • Pojištění včetně likvidace pojistných událostí a podpory pojistného makléře
 • Vedení dokumentace v dostupné podobě, dohledávání v archivech, pořizování chybějící či požadované dokumentace

Údržba budovy tvoří důležitou součást správy majetku. Informace z této oblasti a úzká spolupráce při řešení mají při péči o dům pro výbor zásadní význam. Kvalitní správa zajišťuje nižší poruchovost, prodlužuje životnost, snižuje provozní náklady a zvyšuje spokojenost uživatelů i hodnotu nemovitosti.

Oblast právní a administrativní podpory

 • Právní podpora - základní konzultace právních vztahů a právních předpisů
 • Legislativní podpora - sledování legislativních změn, prosazování společných zájmů

Smluvní vztahy - posuzování smluvních dokumentů, příprava smluvních vzorů

Interní dokumentace - příprava a konzultace základních dokumentů klienta (stanovy, vnitřní organizační předpisy, domovní řády)

 • Řešení pohledávek ad hoc podle pokynů klienta nebo pravidelně na základě domluvených parametrů pro řešení pohledávek
 • Evidence uživatelů v závislosti na typu klienta (SVJ nebo BD, případně obojí) a na rozsahu evidenčních povinností
 • Administrativní činnosti - kopírování, obálkování, distribuce, pořizování výpisů či informací
 • Archivace a skartování dokumentů

Co dalšího může dobrý správce bytových domů nabídnout?

 • Klientská podpora - organizační a administrativní podpora jednání orgánů, od zpracování pozvánky, návrhů usnesení, příprava prezenčních listin, zajištění jednací místnosti, notáře, vedení hlasovacího protokolu, moderování, zápis z jednání až po zápis potřebných skutečností do veřejných rejstříků
 • Zakládání Společenství vlastníků jednotek - zpracování prohlášení vlastníka (včetně případného zaměření jednotek), příprava stanov, vypořádání připomínek k dokumentům, založení SVJ včetně vedení schůze

Prohlášení vlastníka - zpracování prohlášení vlastníka (včetně případného zaměření jednotek) nebo změn prohlášení vlastníka, příprava stanov, vypořádání připomínek k dokumentům.

 • Výkon funkce statutárního orgánu SVJ s převzetím odpovědnosti za řádný výkon funkce s péčí řádného hospodáře
 • Výběrová řízení, organizace výběrových řízení, příprava a vedení související dokumentace. Údržbářské/domovnické práce, zajištění nebo provádění díla pro společné části domů nebo jednotlivé jednotky (domácnosti), domovní asistence

Rekonstrukce bytů, nabídka služeb a produktů pro dílčí či komplexní rekonstrukce bytů, včetně koordinace dodavatelů, příp. provádění díla.

Služby pro domácnost - úklid domácnosti, péče o seniory, hlídání domácích zvířat, donáška potravin a hotových jídel, praní a žehlení, péče o autopark atp.

Text: Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha

Foto: SBD Praha

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne