Pojištění domácnosti kryje živelní škody i škody z vloupání

Datum: 5.9.2016
obrázek
Požár, výbuch, řádění živlů, krádež, loupež i vandalizmus patří mezi častá rizika, proti kterým se můžeme zabezpečit sjednáním pojištění domácnosti. Jen za loňský rok vyplatily pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven svým klientům v rámci pojištění domácnosti bezmála sedm set milionů korun. Vhodně sjednané pojištění sice nemilé zkušenosti nezabrání, určitě však pomůže zmírnit vaši finanční újmu a umožní vám rychlý návrat k běžnému standardu.

Jak pojištění sjednat co nejlépe a na co vše myslet?

Pojištění je možné sjednat při osobní návštěvě na pobočce pojišťovny i po internetu. Zpravidla jsou nabízeny dvě až tři úrovně rozsahu krytých rizik, a můžete si tak vybrat, jestli si sjednáte produkt, který je sice levnější, ale kryje pouze omezený rozsah rizik, nebo zda si vyberete balíček veškerých pojistitelných rizik. Například riziko zatečení atmosférických srážek nepatří sice do základní nabídky, případy, kdy vichřice poškodí střechu a následný prudký liják poškodí výmalbu nebo drahý koberec, nelze rozhodně považovat za výjimečné.

„Před sjednáním se proto ujistěte, že je rozsah vybraného krytí dostatečný a odpovídá vaší představě. Zásadní význam při sjednání pojištění má správné určení pojistné částky. Ta představuje maximální možnou výši plnění za škodu při úplném zničení domácnosti, a proto by měla ve vašem vlastním zájmu odpovídat skutečné výši nákladů na znovupořízení vaší domácnosti,“ říká specialistka pro pojištění majetku České asociace pojišťoven Marcela Machová a pokračuje: „Pokud tuto hodnotu oproti skutečné hodnotě vašeho bytu snížíte, ušetříte sice pár desítek korun ročně, ale v případě škody je pojišťovna oprávněna snížit plnění v poměru odpovídajícímu podpojištění.“

Důležité je dobře pročíst pojistné podmínky, zaměřit se na definice rizik, zajímat se o výluky z pojištění nebo třeba o požadovaný způsob zabezpečení. Ten totiž může hrát zásadní roli v případě nečekané návštěvy zlodějů.

Pojistnou smlouvu je třeba pravidelně aktualizovat

Sjednáním pojistné smlouvy by vaše komunikace s pojišťovnou neměla končit. „Nechcete-li se dočkat nepříjemného překvapení, informujte svou pojišťovnu o změnách, které se týkají pojištěného majetku. Jestliže dovybavením zvýšíte hodnotu své domácnosti, měli byste zvýšit i pojistnou částku ve své smlouvě,“ upozorňuje Marcela Machová. Navýšení pojistné částky byste měli přibližně jednou za dva roky provést i z důvodu inflace, pokud vás pojišťovna s návrhem indexace (zvýšení pojistné částky) sama neosloví.

Aby vám bylo pojištění platné, splňte nároky pojišťovny na zabezpečení

Pojišťovny nabízející pojistnou ochranu majetku mají vždy zájem na minimalizaci možných škod. Proto u domácností vyžadují odpovídající zabezpečení proti vloupání. Nároky na zabezpečení se u různých pojišťoven liší, vždy ale vycházejí z hodnoty pojištěného majetku. Pro každé rozmezí pojistných hodnot stanovuje pojišťovna požadované zabezpečovací prvky a uvádí je v pojistných podmínkách. Při sjednání byste se s požadavky na zabezpečení měli seznámit a v případě nejasností si včas nechat vše vysvětlit. Fotodokumentace překonaných překážek je součástí policejního protokolu, a proto pojišťovna snadno porovná aktuální stav zabezpečení v době, ve které došlo k pojistné události, se zabezpečením, které požadovala. V případě, že nebyla zajištěna požadovaná ochrana, může pojišťovna výrazně snížit pojistné plnění.

Řešení pojistné události spojené s krádeží v praxi

Pokud dojde k neoprávněnému vniknutí do vaší domácnosti spojenému s krádeží či vandalizmem, přivolejte policii. Do jejího příjezdu s ničím nemanipulujte a neuklízejte následky, abyste neodstranili stopy. „Sepište seznam všeho, co bylo odcizeno a poškozeno. Pokud nejsou stopy po překonání překážky dostatečné, například rozbité okno, vypáčené dveře apod., trvejte na policejní expertíze. Ta je pro další postup pojišťovny velmi důležitá,“ radí Marcela Machová a zdůrazňuje: „Standardní podmínkou pojišťoven pro vyplacení škody způsobené vloupáním do objektu je právě překonání překážky. Pokud překonání není viditelné a není ani prokázané policejní expertízou, pojišťovna může plnění zamítnout“.

Jak postupovat v případě požáru nebo škod způsobených živly?

V případě působení živlů je třeba zamezit vzniku dalších škod a telefonicky, on-line nebo osobně nahlásit škodní událost své pojišťovně. Pro nahlášení pojistné události budete potřebovat znát číslo pojistné smlouvy nebo údaje o pojistníkovi, informace o tom, jak a kdy škoda nastala. Dále vyhotovte seznam zničených a poškozených věcí a jejich podrobnou fotodokumentaci a shromážděte doklady o jejich pořízení. Pokud to situace dovoluje, do příchodu likvidátora se poškozených předmětů nezbavujte. To ale neplatí, pokud uchování není možné z důvodů bezpečnostních, zdravotních nebo hygienických. O to větší pozornost pak ale věnujte dokumentaci. Nabízí-li vaše pojišťovna pomoc při odstraňování škod, neváhejte ji využít. Asistenční služby jsou již v dnešní době standardem i v pojištění domácnosti.

Uchovávání faktur a účtů nepodceňujte, pomůže přesněji prokázat výši škody

Výši pojistného plnění může negativně ovlivnit chybějící dokumentace k pojištěným předmětům. U zcela běžných součástí vybavení domácnosti, jejichž cena odpovídá průměru, nemusí být předložení účtenek a faktur zcela nezbytné, ale při likvidaci škod na věcech vyšší hodnoty pojišťovna na dodání dokladů obvykle trvá. Neprokázané nároky může pojišťovna snížit nebo zamítnout.

„Na předměty vysoké umělecké hodnoty mohou pojišťovny dokonce vyžadovat znalecké posudky, proto je pořiďte už v okamžiku jejich pořízení,“ uzavírá Marcela Machová.

Text: Jolana Ackermannová

Foto: ČAP a archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne