Přesné měření spotřeb energií podle Dánského receptu

Datum: 29.7.2016
obrázek
Kamstrup A/S se dlouhodobě orientuje na přesná měřidla energií, má dlouholetou tradici s vlastním vývojem těchto přístrojů a zaměřuje se na komplexní řešení. Díky neustálým inovacím je technologickým lídrem v této oblasti.

V poslední době se stále častěji setkáváme s požadavky na přesné měření spotřeb energií a to nejen v teplárenství nebo u dodavatelů pitné vody. Měřit spotřebu energií s maximální přesností je klíčové i v mnoha jiných oblastech, například v obchodních centrech, průmyslových podnicích, bytových družstvech nebo SVJ.

V současné době nabízí výrobce, kromě zavedeného portfolia pro teplárenství a vodárenství, rovněž nové produkty, vhodné právě pro výše zmíněné aplikace. Díky tomu se stávají tyto špičkové technologie dostupné i pro ně.

Domníváte se, že vaše spotřeba energií nebo vody je nereálně vysoká? Stalo se vám, že únik vody jste odhalili třeba až po několika týdnech? Řešíte ztráty, které pravděpodobně vznikají nepřesným měřením, ale nedokážete objevit, kde přesně je chyba? Máte zkušenost s tím, že mechanický vodoměr měřil nepřesně, respektive, že naměřil více, než byla vaše reálná spotřeba? Nemůžete se dopočítat při rozúčtování nákladů tepla? To vše jsou situace, které v bytových domech nastávají relativně často. Přinášejí s sebou zbytečné finanční ztráty i neméně zbytečné zhoršení vztahů mezi jednotlivými nájemníky. Díky moderním technologiím se ale podobným potížím dá snadno předejít.

Účinnou zbraní proti výše popsaným problémům je nejen přesné a spolehlivé měření, ale i možnost dálkového odečítání ať už tzv. pochůzkou nebo online řešením, připravené přímo na míru. Data o spotřebách tak máte stále pod kontrolou a můžete včas zasáhnout, pokud dojde k jakýmkoli neočekávaným poruchám nebo anomáliím.

Uveďme alespoň jeden příklad, kdy vám moderní měřidlo ve spojení s inteligentním software dokáže ušetřit peníze. Víte například, že spotřeba vody vám může narůstat i kvůli tomu, že v nočních hodinách se zvyšuje tlak ve vodárenské síti? V řadě domácností dojde v důsledku tohoto zvýšení tlaku k protékání nádržky toalety. Dochází k němu jen v noci, většinou jej tedy nikdo neodhalí – a spotřeba vody zbytečně narůstá, stejně jako faktura za vodné. Měřidlo tyto spotřeby změří a software umí odhalit, zda se tato situace týká i vašeho odběrného místa. Základní myšlenkou zkrátka je, že se o každém problému dozvíte včas.

Aby to celé fungovalo, musí být vše realizováno s využitím těch nejlepších komponentů. Odečítat a vyhodnocovat data je jen jedna strana mince. Klíčové ale je mít data co nejpřesnější. Základním kamenem řešení jsou proto perfektní měřidla. Jen tento komplexní přístup vám opravdu zajistí rychlou návratnost investice.

Pro účely velmi přesného měření spotřeby vody nabízí výrobce špičkové ultrazvukové vodoměry MULTICAL® 21 či flowIQ® 3100 a ultrazvukové měřiče tepla MULTICAL® 302. Na rozdíl od standardních mechanických měřidel nemají žádné tyto přístroje pohyblivé části, nepodléhají opotřebení a jejich přesnost nesnižují nečistoty, obsažené ve vodě.Vodoměry MULTICAL® 21

nabízejí vysokou a stálou přesnost ve všech instalačních polohách, pro jejich využití tedy není třeba řešit nákladné rekonstrukce vodovodních rozvodů. Díky unikátní ultrazvukové technologii změří i velmi malé průtoky, protože vodoměr registruje průtok již od 2 l/hod. Tyto vodoměry dále monitorují netěsnosti a poruchy sítě. Snadno tak zjistíte i nepatrný nebo naopak velmi vysoký průtok a můžete zjednat včas nápravu a tak snížit možné ztráty a samozřejmě i finanční dopady. MULTICAL® 21 je rovněž odolný proti ovlivňování měření magnetem nebo jiné nezákonné manipulaci či pokusům o odtáčení. Naměřené hodnoty a stavová hlášení jsou ukládána do registrů. Není tak problém kdykoli zjistit z datového záznamu (460 denních, 36 měsíčních hodnot) historii k danému odběrnému místu. Tyto vodoměry jsou vybaveny rádiovou komunikací, můžete je tak snadno odečítat bez nutnosti přístupu k samotnému zařízení. Protože se jedná o kompaktní provedení, je komunikace integrální součástí vodoměru. Tím je zajištěna naprostá shoda mezi hodnotou naměřenou (zobrazenou na displeji) a hodnotou, která je dostupná v rádiové komunikaci. Na rozdíl od systémů, které mají oddělitelnou rádiovou hlavu, nemůže dojít k tomu, že vodoměr jinou hodnotu naměří a jinou hodnotu vy potom odečtete dálkovým odečtem. Další příjemnou přidanou hodnotou může být i měření teploty samotného vodoměru a protékající vody.

Vodoměr je napájen baterií s životností přesahující 16 let a je hermeticky uzavřený. Může tak být dočasně nebo i trvale zaplaven, aniž by došlo k jeho poškození nebo zničení.

MULTICAL® 21 je stanoveným měřidlem – tedy fakturačním, odpovídá požadavkům OIML R49 a je ve shodě se směrnicí MID.

Vodoměry Kamstrup ale velmi dobře slouží i jako kontrolní vodoměry. MULTICAL® 21 zajistí spolehlivé měření pro jednotlivá odběrná místa, tedy například byty (bytové vodoměry) nebo i samostatně stojící domy (domovní vodoměry). Abychom dokázali vyhodnotit celkové ztráty, je zapotřebí ale znát ještě jednu hodnotu a tou je celková spotřeba domu. Zde je prostor pro kompaktní ultrazvukový vodoměr flowIQ® 3100. Jde o robustní provedení, určené pro průtoky od 1,6 do 40 m3/hod. (DN15 – DN80). Princip měření, vyhodnocení, komunikace a celkové konstrukce je totožný s vodoměrem MULTICAL® 21. Porovnáním hodnoty naměřené tímto vodoměrem a součtem naměřených spotřeb bytových vodoměrů získáme celkový obrázek o technickém stavu rozvodů v domě nebo o ztrátách zapříčiněných technickou závadou atp.

Měřiče tepla MULTICAL®

Pro měření spotřeb tepla a chladu nabízí výrobce ucelenou typovou řadu měřičů tepla MULTICAL®.

MULTICAL® 302 je kompaktní ultrazvukový měřič s možností instalace na přívod nebo vrat. Skládá se z kalkulátoru, ultrazvukového průtokoměru a dvou teplotních snímačů. Kalkulátor zaujme zcela novým, kompaktním designem s nízkým profilem. Ten zajišťuje snadnou instalaci i ve stísněných podmínkách. Díky klenutému profilu jej navíc lze snadno natočit, čímž se usnadní jeho obsluha. Stejně jako většina dalších měřidel společnosti Kamstrup, i MULTICAL® 302 pracuje s využitím vysoce přesné ultrazvukové technologie měření. Ultrazvukový průtokoměr je zcela nové konstrukce. MULTICAL® 302 tak nabízí optimalizovaný dynamický rozsah (qp:qi) 100:1, díky čemuž je vysoká přesnost měření zajištěna i při minimálních průtocích vody.

Průtokoměr je určen pro nominální průtoky qp 0,6 – 2,5 m³/h (DN15 a DN20), přičemž teplota média v průtokoměru může být v rozmezí 2 až 130 °C (schválený teplotní rozsah činí 2 až 180 °C). Tlakové ztráty dosahují velmi nízkých hodnot, u některých nominálních průtoků činí tlaková ztráta jen jednotky kPa, což je hluboko pod požadovanou hranicí 25 kPa. Průtokoměr je možno namontovat na přívodní nebo vratné potrubí v jakékoliv poloze; a to i díky faktu, že délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem je 1,2 m. Průtokoměr je samozřejmě vysoce odolný vůči mechanickým nečistotám či magnetitu.

Teplotní snímače jsou typu Pt500, dvouvodičové přímé pro instalaci do toku a průtokoměru nebo jímkové s kabely délky 1,5 m.

Datový záznamník nabízí záznam 15 ročních, 24 měsíčních, 460 denních a 960 hodinových záznamů. Přístroj je možné dodat rovněž s komunikací rádiovou nebo pro odečet pomocí sběrnice M-Bus. Měřič kromě energie tepla (nebo chladu) měří i řadu dalších parametrů a nabízí tak zobrazení průtoku, obou teplot nebo minimálních a maximálních hodnot energie.

Napájení zajistí baterie s životností 6 nebo 12 let, a to bez ohledu na zvolený typ datové komunikace. Spotřeba tohoto měřiče je mimořádně nízká.

Nastavení parametrů přístroje (např. rozlišení, používané jednotky, volba mezi instalací do přívodu či do vratného potrubí) je možné provést až po dodání, a to velmi jednoduše, pomocí přehledného displeje a tlačítek na čelním panelu. MULTICAL® 302 odpovídá požadavkům EN 1434-4:2007 a EN 1434-4:2015 a je ve shodě se směrnicí MID.

Tradičním plusem výrobků společnosti Kamstrup je jejich vysoká uživatelská přívětivost. To platí i v případě těchto měřidel. Jejich instalace je velmi jednoduchá. Díky konstrukci jsou takřka bezúdržbové a pracují naprosto nezávisle na obsluze. Návratnost investice je tak velmi rychlá.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Kamstrup nabízí nejenom jednotlivé komponenty, ale i komplexní řešení, která umožní zákazníkům data spolehlivě odečítat a dále zpracovat. Nabízí rovněž množství odečtových platforem, kabelových nebo bezdrátových. Platformy lze kombinovat a naplno tak např. využít rádiovou síť v místech, kde není k dispozici kabelová infrastruktura. Lze odečítat tzv. obchůzkou nebo naopak vybudovat kabelou sběrnici M-Bus. Tyto platformy je možné vzájemně kombinovat, doplňovat nebo postupně přecházet z jedné na druhou (např. z pochůzkového odečítání na automatický on-line odečtový systém).

Nyní si představíme některá řešení a jejich základní funkce.

USB Meter Reader je jednoduché řešení pro odečty pomocí bezdrátové USB čtečky. Tento rádiový odečet nabízí jednoduché řešení tam, kde není k dispozici vhodná infrastruktura pro automatický odečet nebo by její výstavba byla ekonomicky nezajímavá. Odečítat tak lze snadno, bez dalších vícenákladů spojených s nutnou výstavbou odečtové sítě. SW je možné doplnit o násuvný modul pro odečet sběrnice M-Bus. To pro případ, že měřidla požadujete odečítat tímto způsobem. Data tak získáte doslova od stolu, aniž byste museli kamkoli odejít. Toto řešení ocení i ti, kteří dávají přednost jednoduchému a zároveň spolehlivému řešení, bez nároků na automatické provozní režimy.

READy Suite – komplexní řešení pro vaše aplikace

Odečtový systém READy Suite je moderním nástrojem pro dálkový odečet inteligentních měřidel Kamstrup. Kromě ultrazvukových vodoměrů MULTICAL® a flowIQ® mezi ně patří i měřiče tepla MULTICAL® nebo tlakový vysílač „PressureSensor“. Díky své flexibilní koncepci je snadné kombinovat odečty pochůzkou/průjezdem s pevnou rádiovou nebo kabelovou sítí a tak využít potenciál tohoto modulového systému.

Zatímco odečet obchůzkou/průjezdem nabízí nejjednodušší způsob, jak rychle a efektivně odečítat měřidla, pevné sítě naopak nabídnou on-line dohled nad celou aplikací. Tam, kde je k dispozici kabelová infrastruktura, lze použít sběrnici M-Bus, například pro komunikaci s měřiči tepla MULTICAL®. V jiných místech lze zase vybudovat pevnou rádiovou síť.

Způsoby odečítání a jednotlivé platformy lze vzájemně kombinovat, podle aktuálních možností a potřeby.

Jak tedy odečítat?

READy nabízí dva způsoby odečítání.

  • odečítání pochůzkou/průjezdem (Drive by) nebo v pevné síti. Tento způsob odečtu je rychlý a efektivní a je vhodný pro malé i velké aplikace. Pro odečítání se používá mobilní zařízení, nejčastěji chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android. Odečtená data jsou odeslána přímo během obchůzky, není tak potřebné synchronizovat data pomocí dokovací stanice, která je připojená k počítači, anebo sériovým portem. Za zmínku určitě stojí i způsob konfigurace a spárování s READy Managerem v klientské stanici. Stačí „oskenovat“ QR kód na monitoru. Jednoduché, rychlé a spolehlivé. Samotné odečítání je rovněž snadné, READy používá uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní, které navíc většina uživatelů zná. Odečtovým terminálem je totiž vlastní mobilní telefon.
  • odečítání v pevné síti (Fix network). Jde o výkonné řešení, pro online odečet v rámci vybudované rádiové sítě. Díky tomu jsou spotřeby, provozní stavy a technologické informace neustále pod kontrolou. Pevná síť je buď bezdrátová, rádiová, která používá moderní platformu wireless M-Bus anebo kabelová, využívající sběrnici M-Bus.

READy Suite nabízí i tzv. násuvné moduly, kterými je možné toto moderní řešení dále rozšiřovat a doplňovat o nové funkce.

Měřidly Kamstrup je ale možné odečítat i produkty třetích stran a to díky tomu, že používáme komunikaci splňující požadavky platných norem. Některá tato řešení již naše měřidla s velkým úspěchem používají. Mezi ně patří např. on-line odečtový systém společnosti SGE Stavební.Věříme, že nabízíme komplexní řešení, které umožní bytovým družstvům, společenstvím vlastníků a dalším přesně a spolehlivě měřit spotřeby a jednoduše data o spotřebách odečítat. Máme praxí ověřené, že dostatek přesných dat nejen v potřebné míře eliminuje závady a poruchy, resp. pomůže s jejich včasným odhalením, ale mnohdy dodá i potřebnou jistotu při další prezentaci dat. Naší vizí je nabízet smysluplná řešení, která pomáhají snižovat ztráty a zabraňují zbytečnému plýtvání energiemi, jako je pitná voda nebo teplo.

Text a foto: Kamstrup A/S

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne