Jednoduše. V moderním duchu.

Datum: 23.5.2016
obrázek
Manželé Květa a Libor si se svými dvěma malými syny pořídili větší byt. Původní 1+1 vyměnili za 2+1. Nový byt byl po částečné rekonstrukci, bylo ale třeba před samotným stěhováním kompletně zrekonstruovat bytové jádro s kuchyní a předsíní.

Požadavkem investora bylo zároveň zvětšit co možná nejvíce koupelnu, jednak na úkor předsíně a také spojením s toaletou.

Kompletní architektonický návrh

Investor si najal bytovou architektku, která na základě velice jasného zadání vypracovala v krátkém čase kompletní architektonický návrh interiéru. Stávající koupelna byla propojena s toaletou a protažena v části do prostoru předsíně, čímž vznikla velice prostorná sprchová nika uzavřená posuvnými prosklenými dveřmi.

Řešení koupelny

Při vstupu do koupelny tedy vidíme nejprve umyvadlo, které je také nejlépe přístupné, dále v ní máme toaletu, která je ale v pravém zákrytu a nakonec se objeví sprchová nika. I přes zredukování podlahové plochy předsíně se podařilo zachovat její parametry pro prostorné vestavěné skříně.

Zateplení a výměna oken

Byt je situován v cihlovém bytovém domě v pražských Vokovicích. Dům byl postaven v šedesátých letech minulého století, kromě zateplení obvodového pláště a výměny původních dřevěných oken za plastová neprodělal žádné renovace.

Rekonstrukce obytných místností

Na druhé straně předmětná bytová jednotka prodělala v minulosti rekonstrukci obytných místností. Ta se netýkala koupelny, kuchyně ani rozvodů instalací. Ty byly v původním stavu a již vykazovaly známky notného opotřebení. Podlahy byly řešeny pouze v koupelně a kuchyni. Povedlo se je napojit ve stejné úrovni se stávající laminátovou podlahou v předsíni a obytných místnostech.

Výběrové řízení na realizaci díla

Investor žádnou zkušenost s rekonstrukcí neměl, rozhodl se oslovit několik stavebních společností. Podle projektu od renomované architektky zahájil výběrové řízení na realizaci díla. Nakonec dal důvěru stavební společnosti s bohatou realizační minulostí a výbornými referencemi, které byly příslibem serióznosti, profesionality a kvality. Se zástupcem firmy konzultoval stavební zásah do bytu a nechal si od něho zpracovat nabídku na realizaci díla.

Spolupráce realizační firmy s architektkou

Zástupce firmy Nabastav ing. arch. Jakub Acsay v rámci přípravy zakázky na základě návrhu interiéru objednal veškeré zařizovací předměty a obklady. Poté započala rekonstrukce přesně podle vypracovaného projektu a plánovaných termínů. Zástupce stavební společnosti prováděl během realizace dozor a kontrolu stavby. Stavbu koordinoval zároveň s architektkou investora, která též stavbu dozorovala po stránce autorské a technické.

Původní dispozice částečně pozměněna

Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží cihlového domu. Původní dispozice bytu byla částečně pozměněna. Původní interiérové příčky bytu jsou cihelné. Koupelna a WC tvoří samostatné jádro dispozice a spolu s kuchyní je přímo napojené na průběžný světlík a instalační šachtu domu.

Vana nahrazena sprchovou nikou

Samostatná kuchyně byla dispozičně zachována, pouze se renovovala a byly provedeny nové instalace. Koupelna byla propojena s toaletou a částečně vysunuta do prostoru předsíně. V nice naproti vchodu do prostoru vyniká pracovní deska se zapuštěným umyvadlem a pračkou. Původní vana byla nahrazena prostornou sprchovou nikou. Ve sprchovacím prostoru je umístěna přizdívka, která funguje jako odkládací plocha. Toaleta je nově závěsná se zabudovaným splachovacím systémem.

Obklady v šedobílé kombinaci

Investor vybral obklady v šedobílé kombinaci ve formátu 20x40 cm s dekoračním pásem po obvodu koupelny a také ve svislé poloze za toaletou. Dlažba je navržena rovněž šedá formátu 33x33 cm.

Plochy obkladů rozděleny dekoračním pásem

Plochy obkladů jsou horizontálně protnuty a rozděleny dekoračním pásem. Ten samý prvek pak svisle probíhá za toaletou jako její osa symetrie. Horní část koupelny v bílé barvě tak prostor velice prosvětluje a rozšiřuje, to je docíleno rovněž velikým zrcadlem vloženým do niky za umyvadlem.

Sádrokartonové podhledy s bodovými světly

Dlažba je jednolitá a svou barvou přesně odpovídá dolní polovině obkladu stěn. V koupelně a na WC byly provedeny sádrokartonové podhledy s bodovými světly, které propůjčují prostoru svěží a moderní design a poskytují příjemné rozptýlené světlo. Podhledy byly využity rovněž k vedení elektroinstalace.

Rozsah rekonstrukčních prací

Byt před rekonstrukcí byl obýván nájemníky. Nebylo tak možné udělat důkladný stavební průzkum, který by byl zaveden do projektu. Přestože zástupce firmy udělal jen zběžnou prohlídku stávajícího stavu bytu, dospěl k poměrně přesnému určení rozsahu rekonstrukčních prací a tedy i ceně. Veškeré stávající rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace byly nahrazeny novými.

Dveře s laminátovým povrchem v dřevěném dekoru

Podlahy a stěny vykazovaly značné nerovnosti. Bylo nutno odstranit staré nátěry, obklady, místy i omítky, a dokonce vybourat části cihelných příček i v místech, kde to nebylo podmíněno dispozičním řešením. Byly provedeny štuky v předsíni a části koupelny. Na stropech byly v předsíni a koupelně provedeny SDK podhledy. Původní zárubně do koupelny byly vybourány a otvory byly začištěny a připraveny pro nové obložkové zárubně a dveře s laminátovým povrchem v dřevěném dekoru. Dveře byly dodány jiným dodavatelem.

Průběh stavby bez komplikací

Vzhledem k detailní přípravě, včasnému objednání veškerých materiálů, přítomnosti dozoru, koordinace jednotlivých profesí byl průběh stavby bez komplikací. Ve společných prostorách domu probíhal úklid, tak aby ostatní nájemníci byli probíhající rekonstrukcí obtěžováni co možná nejméně. Díky ohleduplnosti pracovníků firmy se předešlo zbytečnému poškození povrchů ve společných prostorách domu při přesunu stavebních materiálů a suti. Kabina výtahu v domě byla při manipulaci ochráněna obalovým materiálem.

Jednoduše a v moderním duchu

V průběhu stavby byl veden stavební deník a byly prováděny kontroly prací stavebním dozorem realizační firmy, stavebníkem a jeho architektkou. To všechno přispělo k tomu, že došlo k hladkému předání hotového díla. "Celý výraz interiéru je v moderním duchu a jednoduchosti, přesně tak, jak jsme si to přáli," poznamenávají s úsměvem majitelé bytu."Dobrá věc se podařila a dík patří architektce i realizační firmě. Všichni se zhostili náročného úkolu na výbornou."

Text: Jan Chára

Foto a plánky: NabastavNabastav s.r.o.

Specialista na rekonstrukce bytových jader a bytů. Zkušenost je jedním z hlavních pilířů úspěchu v jakémkoliv oboru. Rekonstrukcím se naši pracovníci věnují nezávisle více než 12 let. Pokud se k tomu přidá zájem, vstřícnost a zápal, pokud je práce koníčkem, máte vyhráno. Výsledky práce pak vždy mluví za vše.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne