Moderní trendy ve sběru náměrů

Datum: 11.12.2015
obrázek
V současné době již nikdo nepochybuje o přínosu měření při motivaci uživatelů bytů na úsporách nákladů na vytápění a dodávky vody. Nově se zavádí indikátory topných nákladů a vodoměry, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. To přináší snazší kontrolu spotřeby jednotlivých domácností bez narušení soukromí jednotlivých uživatelů bytů.

S potřebou odečtu všech energetických veličin se do popředí dostávají systémy používající otevřené standardy a protokoly, před systémy proprietárními a uzavřenými, bez možnosti snadné kombinace zařízení různých výrobců.

Wireless M-Bus + OMS

Převážná část moderních zařízení začíná používat otevřený standard radiové komunikace Wireless M-Bus. Nově se začíná prosazovat datový standard OMS (Open Metering System), který integruje všechna média (elektřina, plyn, teplo a voda) do jednoho systému. Byl vyvinut pro zajištění komunikačního standardu prosazujícího spolupráci mezi všemi měřenými produkty.

Přínos použití otevřených systémů a protokolů spočívá v integraci do již instalovaných systémů AMR (Automatic meter reading) a možnosti bezproblémové volby různých dodavatelů měřících zařízení a zároveň volby při ukládání a vizualizaci naměřených dat. Díky tomu je možno vybrat přesně takové řešení, které plně pokryje požadavky uživatelů. Od jednoduchého zobrazení naměřených hodnot po sofistikované systémy pro vyhodnocování spotřeby a vyhledávání úspor.

Nový záznamník pulsů

Ve společnosti VIPA CZ s.r.o. neustává vývoj nových prvků, které je možno zapojit do systému radiového sběru dat. V současnosti se k indikátorům topných nákladů VIPA EC Radio Plus a radiomodulu na vodoměry Sensus Residia VIPA VM S Plus přidává záznamník pulsů (datalogger) VIPA IC4 Plus s odečtem pomocí Wireless M-Bus s datovou komunikací dle standardu OMS kompatibilní. Ke „sběru“ pulsů jsou k dispozici čtyři konfigurovatelné vstupy, na které lze připojit běžný spínaný beznapěťový výstup označovaný jako S0 či Reedův kontakt.

Indikátory VIPA poskytují jedinečný způsob rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Všechny prvky nabízí snadnou implementaci do systémů AMR i plnohodnotný a levný pochůzkový sběr dat. Zákazník není vázán na nabídku pouze jednoho dodavatele odečtové infrastruktury.

Vhodnou kombinací jednotlivých prvků jsou vzdálené odečty snadným úkolem, s optimálním poměrem užitné hodnoty a nákladů.

Více informací naleznete také na http://www.vipa.cz/indikatory_topnych_nakladu.php.

Text: Josef Patočka

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne