Panelák roku 2014

Datum: 21.7.2015
obrázek
Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energeticky vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování stávajících standardů a sociálního smíru v oblasti bydlení.

Současně svaz věří, že související projekční, montážní a stavební činnosti hrají důležitou roli při boji s dopady ekonomické krize a při zajištění stávající úrovně zaměstnanosti. Dosahované energetické úspory svaz považuje za nosný prvek státní koncepce úspor energií.

Ve snaze podpořit zájem bytových družstev, společenství vlastníků a konečných uživatelů bytů o modernizaci bytových domů SČMBD vyhlásil pro bytová družstva a společenství vlastníků soutěž o nejlepší PANELÁK ROKU 2014.

Přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 20 družstev či společenství, s celkovým počtem 29 přihlášených objektů. Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenováni zástupci SČMBD a partnerů soutěže.

Složení komise

 • Vít Špaňhel – Družstevní bydlení a správa domů
 • Mgr. Jan Chára – PANEL PLUS, šéfredaktor
 • Ing. Tomáš Fendrych – CERPAD, president
 • Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s.
 • Ing. Martin Hanák – SČMBD, ředitel metodického odboru
 • Ing. Zdeněk Strnad – SČMBD

Předsedou komise byl zvolen ing. Ladislav Koucký. Porota za jeho předsednictví vybrala deset nejlepších, z nichž vzešel i vítěz soutěže. Počet přihlášených v tomto ročníku soutěže byl nižší, než v minulých letech. Důvod je nasnadě. Většina bytových domů byla zrekonstruována již před rokem 2014. To svědčí o dobrém hospodaření bytových družstev sdružených v SČMBD. Aby do dalších ročníků soutěže Panelák roku mohly být přihlášeny i domy, které byly zrekonstruovány v minulých letech, budou pravidla soutěže upravena a hodnotící kritéria rozšířena o další položky, které toto umožní.

Řazení jednotlivých domů z TOP 10 je zcela náhodné a nijak neodpovídá pořadí v soutěži. Vítěze najdete až za tímto přehledem.

Postup hodnocení

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů.

Posuzovány byly tedy především následující parametry:

 • rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
 • doba realizace
 • rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
 • dosažená úspora spotřeby energie (rozdíl spotřeby energie v % před a po rekonstrukci)
 • zlepšení součinitele prostupu tepla obvodového pláště (v % před a po rekonstrukci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 31 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kritérií seřazeny do průběžného pořadí (max. počet přidělených bodů byl 24).

V druhém kole hodnotila komise „umělecký dojem“ z realizovaných objektů. Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval při jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Celkově body za „efekt“ z 29 objektů získalo 26 objektů. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet 41 bodů. Vítěz soutěže získal 30 bodů.

Výsledky soutěže

Komise se shodla na tom, že soutěž Panelák roku 2014 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílily energetických úspor v mnoha případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2014.

Na základě výše popsaného hodnocení komise vybrala tři nejzdařilejší realizace v následujícím pořadí:

1. místo a titul PANELÁK ROKU 2014

vlastník: SVJ domu 1301, Milevsko

adresa objektu: Písecké předměstí 1301, Milevsko

projektant: Ing. Radek Černý, Milevsko

zhotovitel: Izogarant s.r.o., Praha, Výtahy s.r.o., Velké Meziříčí

 

2. místo

vlastník: SBD Havířov, Havířov

adresa objektu: Gen. Svobody 265/13, Havířov

projektant: INGESTA s.r.o., Ostrava

zhotovitel: FATRA s.r.o., Orlová

 

3. místo

vlastník: SBD Vítkovice, Ostrava

adresa objektu: Zdeňka Bára 2, Ostrava

projektant: ASA Expert a.s., Ostrava

zhotovitel: Stavební společnost Šurík

U příležitosti 22. valné hromady SČMBD byla dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu udělenou v anketě čtenářů, ve které je jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování na www.scmbd.cz.

Cena časopisu PANEL PLUS

vlastník: SVJ domu čp. 486, Příbram

adresa objektu: Jana Drdy čp. 486, Příbram

projektant: Termo + holding,a. s., Ústí nad Labem, Ing. Kába, Příbram

zhotovitel: Termocon s. r. o., Novosedlice, Výtahy Příbram, s.r.o., Příbram

 

Ostatní soutěžící v TOP 10 Panelák roku 2014

SBD Obzor, Dlouhá 783-4, Slavičín

SBD Přerov, Dvořákova 22, Přerov (po revitalizaci)

SBD Pelhřimov, Kaliště 10, Pelhřimov

SBD Přerov, Kabelíkova 11, Přerov

SBD Pelhřimov, Střítěž 40, Pelhřimov

SBD Pelhřimov, Kaliště 11, Pelhřimov


Partneři soutěže Panelák roku 2014

 

 

 

 

 

 

Jménem SČMBD a všech členů poroty gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.

Text: Martin Hanák, foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne