Škody způsobené provozem domácnosti nás mohou přijít draho

Datum: 26.6.2015
obrázek
Každý občan odpovídá za následky své neopatrnosti a ze zákona je pak povinen poškozenému způsobené škody nahradit. Před finančními dopady se může chránit pojištěním odpovědnosti v občanském životě. To má ale sjednané jen necelá třetina obyvatel České republiky. Také si myslíte, že ho nepotřebujete? O škodách způsobených běžným provozem domácnosti si povídáme s Marcelou Machovou, specialistkou pojištění majetku a odpovědnosti z České asociace pojišťoven (ČAP).

Jaký podíl představují v celkovém objemu škody, které člověk způsobí při běžném provozu domácnosti?

Škody způsobené běžným provozem domácnosti patří v rámci odpovědnostních škod k těm nejčetnějším. Provoz domácnosti jejich vzniku otevírá poměrně široký prostor, od denní údržby domácnosti, obsluhy všech elektrospotřebičů a domácích pomocníků, až po kutilství, nebo například pěstování nejrůznějších koníčků.

Můžete uvést konkrétní situace?

Nejčastěji se jedná o škody, které způsobí voda přetékající z umyvadla nebo vany do bytu ležícího pod tím naším, časté jsou škody, způsobené starou a nefunkční hadicí u pračky nebo myčky na nádobí. Ke škodě související s údržbou bytu však nemusí docházet jen zanedbáním nebo nepozorností, svou roli může sehrát i náhoda. Časté jsou pády předmětu na cizí majetek, například při mytí oken nebo zahradničení na balkónech. Propálit čalounění nové sedačky nebo drahý koberec na návštěvě, nemusí nezbytně jen kuřáci, stačí chvilka nepozornosti při zapalování svíčky. Příliš rázným gestem můžeme na návštěvě shodit příteli jeho starožitnou vázu po babičce nebo přišlápnout kabel a strhnout ze stolu jeho notebook nebo tiskárnu.

Jaká je průměrná výše takových škod?

Průměrná škoda nejčastějších „vodovodních“ škod je 4 500 Kč. Každý případ je však jiný. Pokud voda prosákne lehce a je poškozená část malby v koupelně o patro níž, je škoda téměř zanedbatelná. Když se nám ale podaří doslova vyplavit hned několik domácností, může jít škoda do statisíců. Z průzkumu veřejnosti, který ČAP zrealizovala ke své kampani, vyplynulo, že nejčastěji se výše škody respondentů pohybovala v rozmezí 5 – 50 tisíc korun. Tři procenta dotazovaných řešila škodu od 50 do 200 tisíc korun, další tři procenta dokonce škody vyšší než je 200 tisíc korun. To ovšem souvisí i s tím, že tři procenta dotazovaných řešila v rámci odpovědnostního pojištění škodu na zdraví, kde výše škody bývá zpravidla podstatně vyšší, než je tomu u majetkových škod.

Je vůbec možné způsobit druhým běžným provozem domácnosti škodu na zdraví?

Nejen že je to možné, bohužel k takovým škodám také dochází, například při již zmíněném pádu předmětu z okna. Pokud z okna spadne květináč nebo kbelík s vodou a urazí zrcátko zaparkovaného auta, lze hovořit o štěstí. Může totiž spadnout i na chodce a způsobit mu škodu na zdraví, která se při vysoké závažnosti vyšplhá až do miliónů korun. Častou škodou na zdraví je opaření horkým nápojem, ať už návštěvy nebo kolegy na pracovišti. I tyto škody mohou narůst až do statisíců, v závislosti na rozsahu popálení. Některé představují „jen“ kratší pracovní neschopnost, některé si mohou vyžádat opakované plastické operace.

Jak postupovat dojde-li ke škodě?

Pokud dojde ke škodě na zdraví, je samozřejmě prioritou postarat se o zraněného, poskytnout mu první pomoc a přivolat lékařskou záchrannou službu. Jestliže to situace vyžaduje, je třeba provést opatření, která by zabránila zbytečnému zvyšování rozsahu škody. Zároveň je ale nezbytné zdokumentovat okolnosti vzniku škody a zjistit totožnost a kontaktní údaje případných svědků. Následně je nezbytné zjistit a zdokumentovat rozsah škody. Škoda by měla být ohlášena pojišťovně co nejdříve. Škodní událost oznamuje zpravidla pojišťovně ten, po kom je nárokována náhrada, nový občanský zákoník však připouští i nahlášení škody poškozenou stranou.

Máte informace o tom, že by klienti pojišťoven v hlášení škod nějak zásadně chybovali?

Klienti často hlásí škody, které způsobili sami sobě nebo osobě blízké, na ty se ale pojištění odpovědnosti nevztahuje. Mnohdy také nárokují škody, které jsou kryty jiným pojistným produktem, jako je například škoda způsobená zaměstnavateli při výkonu povolání. Tyto chyby jsou způsobeny nízkým povědomím o pojistných produktech. V případě, že oznamují škodu likvidní z pojištění odpovědnosti, uvádějí mnozí nepřesné nebo zkreslující informace, které mají vliv na posouzení odpovědnosti. Také zapomínají dostatečně zdokumentovat vznik a okolnosti škody. Podle fotky samotné poškozené věci pojišťovna nemůže objektivně vyhodnotit míru odpovědnosti. Proto doporučuji vždy pořídit dokumentaci co nejpřesněji, tak, aby z ní byl patrný nejen rozsah škody, ale i příčina.

Ptala se: Jolana Ackermannová

Grafy: archiv ČAPPříklady škod

Vodovodní škoda

Pojištěná spustila pračku a opustila byt. Zpuchřelá přívodní hadice praskla a způsobila únik většího množství vody, která protekla do dvou bytových jednotek o patro níže.

Uplatněná škoda

1. byt
poškozená výmalba 5 000 Kč
zničený televizor s domácím kinem 60 000 Kč
poškozená dřevěná podlaha 10 000 Kč
zničený obraz (originál s doloženým certifikátem pravosti díla) 300 000 Kč

2. byt
poškozená výmalba 3 000 Kč
poškozený koberec 5 000 Kč

Celková výše uplatněné škody: 383 000 Kč

Požár

Pojištěný nezajistil dostatečně adventní věnec nedaleko pootevřených balkonových dveří. Po jeho odchodu začalo hořet křeslo a záclona. Požár se rozšířil na okno a lodžii i na lodžii souseda, který nebyl doma. Do uhašení požáru nastala škoda na lodžii souseda i zde odložených věcí.

výmalba lodžie a obývacího pokoje souseda 7 000 Kč
záclony 1 500 Kč
jízdní kolo a zahradní nábytek uložený v lodžii 32 000 Kč
uskladněné potraviny 1 300 Kč

Celková výše uplatněné škody: 41 800 Kč

Škody na majetku třetích osob způsobené nepozorností

nebo nešťastnou náhodou

Uplatněné výše

pád starožitné vázy 3 800 Kč
polití koberce červeným vínem 5 000 Kč
propálení čalounění sedací soupravy 2 500 Kč
rozbitá vitráž starožitného skleníku 48 000 Kč
rozšlápnutí fotoaparátu 12 500 Kč
shození mobilního telefonu do bazénu 8 600 Kč
 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne