Měření a rozúčtování nákladů: ideální je kompletní servis

Datum: 15.5.2015
obrázek
Každá domácnost má jiný standard, jiné nároky, zvyklosti, odlišný počet členů. Jedno ale mají společné: všichni chtějí zaplatit jen za tolik tepla a vody, kolik spotřebují. K tomu může pomoci zavedení speciální měřicí techniky a také využití profesionálních služeb při rozúčtování těchto nákladů.

Většinou neexistují žádná univerzální řešení vhodná pro všechny. Důležité je proto hledat takovou firmu, která je schopna nabídnout služby v oblasti měřicích zařízení nebo způsob odečtů a rozúčtování zmíněných nákladů přesně podle individuálních potřeb každého zákazníka. Podle čeho takovou firmu vybrat?

Servis v oblasti měření a rozúčtování nákladů na teplo a vodu by měl obsahovat:

  • analýzu objektu – díky ní lze dobře posoudit, jaká měřicí zařízení či způsob rozúčtování vzniklých nákladů jsou optimální;
  • dodávku a montáž měřicích přístrojů vybraných podle potřeb zákazníka;
  • odečty a rozúčtování na základě skutečné spotřeby vody a tepla;
  • možnost volby metody rozúčtování;
  • tisk a předání vyúčtování;
  • možnost vše spravovat pohodlně z domova nebo kanceláře;
  • schopnost řešit jakýkoli problém či otázku zákazníka týkající se měření/rozúčtování.

Řešení šité na míru

A jak vypadá postup v praxi? Nejprve si vyberete firmu, která vám vaši spotřebu bude měřit. Ta by měla být schopna provést všechny potřebné kroky spojené nejen s měřením, ale také odečtem a následným rozúčtováním nákladů.

Výběr měřičů

V prvním kroku je nutné zvolit typ měřičů. Systémová technika a přístroje mohou být různé: mechanické, elektronické, může jít o rozdělovače topných nákladů, vodoměry nebo měřiče tepla určené pro různé typy použití. Jaké přístroje doopravdy potřebujete, totiž závisí na tom, jak je váš objekt vybaven z hlediska zásobování a také jak je využíván.

Asi nikdo nechce platit více, než skutečně protočí vody a protopí energie. Řešením je individuální rozúčtování podle spotřeby, což umožní moderní měřicí a rozdělovací přístroje s vysokou spolehlivostí a přesností měření. Jejich nabídka je opravdu široká a řešení lze připravit každému zákazníkovi podle jeho požadavků.

Odečty: jaký typ zvolit?

Po montáži zvolených měřičů tepla a vody, resp. po naměření hodnot za příslušné období následuje odečet. Měřiče a rozdělovače topných nákladů odečítají spotřebu různým způsobem. Aby byl odečet skutečně správný, musí být dokonalá i jejich funkčnost. To ale bývá často kámen úrazu. Často se kontrolují až po několika letech od instalace – porucha měřiče nebo nepřesné měření tak může být odhaleno až po dlouhých měsících chybného sběru dat.

Fyzické odečty dat probíhají zpravidla jednou ročně ve formě návštěvy „odčítače“ – člověka, který spotřebu uvedenou na daném měřidle sám odečte a zapíše. Nevýhoda tohoto postupu je zřejmá na první pohled – prostory, kde se měřiče nacházejí, musí být fyzicky dostupné, navíc se jejich případná nefunkčnost takto zjistí až po již zmíněné delší době. Vzhledem k tomu, že jde o sběr velkého množství dat z měřicích míst, která jsou často veřejně nepřístupná, nejde vždy o snadný úkol. Obtížnost tohoto požadavku umocňuje fakt, že tento sběr dat nelze provádět nezávisle na uživatelích bytů – jejich osobní součinnost je nepostradatelná.

Rádiové odečty: pohodlné a přesné

Tyto potíže lze eliminovat využitím měřením na dálku, tzv. rádiovými odečty. Ty mají hned několik výhod: neustálou možnost kontroly aktuálních náměrů připojených měřičů, libovolnou četnost odečtů a archivaci sesbíraných dat, odpadá nutnost fyzické přítomnosti uživatele bytu. Dalšími nespornými plusy jsou vysoká spolehlivost přenosu dat. Novinkou posledních let jsou tzv. portálové služby, kdy zákazník, ať již vlastník domu, správce nebo přímo uživatel bytu může průběžně kontrolovat skutečnou spotřebu tepla a vody, funkčnost jednotlivých měřicích přístrojů, nebo například i protékání vody v jednotlivých bytech.

Služby jako nedílná součást servisu

Po odečtu dat, ať už jakýmkoli způsobem, přichází na řadu samotné rozúčtování nákladů. A zde by příslušná firma měla být schopna nabídnout služby od přípravy měřicích přístrojů až po vystavení rozúčtování. Například u společnosti ista je tento proces rozdělen do různých modulů. Každý modul sestává z přístrojové a servisní komponenty, které lze mezi sebou individuálně kombinovat. Z čeho se bude skládat váš osobní modul, bude záviset jen na vašich specifických potřebách.

Analýza objektu: zdroj informací

Jaká metoda rozúčtování je pro vás nejlepší? Jaké zařízení k tomu budete potřebovat? Na tyto otázky by měla odpovědět analýza vašeho objektu, zajištěná opět měřicí a rozúčtovací firmou. Aktuální informace jsou totiž základem přesného rozúčtování. Firma, která měření a rozúčtování provádí, by proto měla vědět, jakou strukturu uživatelských jednotek a strukturu zásobování objektu máte, a také zohlednit všechny změny (změny ve způsobu užívání, změna nájemníků, přestavba atd.).

Spravedlivé rozúčtování nákladů

Je nanejvýš důležité, aby všechny údaje o spotřebě a uživatelích stoprocentně odpovídaly skutečnosti. Proto je nutné, aby firma před každým rozúčtováním zákazníkovi poskytla přehledné podklady. Ten nejprve aktualizuje údaje o nákladech a uživatelích a firma následně propočte celkové náklady, které je třeba rozdělit. Skutečné rozdělení spotřebních nákladů potom závisí na mnoha faktorech. Rozlišují se podle skupin uživatelů a měřicích klíčů. Samozřejmě jsou zohledněny zaplacené zálohy a rozdělení nákladů na uživatele při jejich stěhování. Na závěr zákazník obdrží celkové vyúčtování a individuální rozúčtování na uživatele – transparentní, přehledné a v plném souladu s platnou legislativou. Mělo by být poskytováno pro všechny náklady na teplo, teplou a studenou vodu, elektřinu společných prostor, úklidové služby, společnou anténu a další náklady, které je třeba rozúčtovat. Samozřejmostí by měla být možnost zvolit si mezi různými datovými nosiči a způsoby předávání těchto výsledků.

Text a foto: ista Česká republika s. r. o.

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne