Zateplením ušetří majitel až 70 procent výdajů za energie

Datum: 6.10.2014
obrázek
Drtivá většina domácností každoročně významně pociťuje zvýšení cen energií, které rodinný rozpočet zatěžuje navíc o několik tisíc korun ročně. Největší podíl na celkových výdajích za energie tvoří náklady na vytápění. Přitom kvalitní zateplení rodinných a bytových domů poskytuje mnoho prostoru pro úspory.

Největší potenciál v této oblasti mají především objekty postavené do roku 1975. V porovnání s aktuálními požadavky pro ně totiž platily až pětinásobně horší parametry na energetickou náročnost.

Bezesporu největším benefitem zateplení je úspora nákladů na vytápění. Ty se v případě kvalitní a komplexní tepelné izolace mohou pohybovat ve výši až 70 %. Nezanedbatelným přínosem je dále zlepšení tepelné pohody a celkového komfortu obývání, prodloužení životnosti obvodových konstrukcí a eliminace přehřívání budovy v letních měsících.

Začít včas

„Nejvhodnějšími obdobími pro zateplení jakéhokoli objektu jsou měsíce, kdy teploty neklesnou pod 5 °C a nepřekročí 30 °C. Většinou zima je pak ideální dobou pro plánování a přípravu zateplení včetně výběru způsobu zateplení a dodavatele. To však neplatilo v letošním lednu, kdy zateplovací práce díky příznivému počasí pokračovaly i v tomto tradičním zimním měsíci,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Nepodceňujte fázi přípravy

Vlastnímu zateplování by mělo předcházet několik kroků. Nejprve by měl původní konstrukci posoudit statik, zda neobsahuje nežádoucí vlhkost, či není třeba nejdříve vyřešit nějaké statické poruchy. Následovat by měl energetický audit, jenž prozradí, jaký efekt budou mít jednotlivá opatření na snížení energetické náročnosti objektu. Dále je třeba zpracovat projekt na zateplení, bez kterého by bylo velmi obtížné kontrolovat správný postup prací. Nedílnou součástí projektu je také výběr materiálu a přesný časový rozpis prací. Projekt se hodí i u případné reklamace, neboť stanovuje, jaký má být výsledek. Při zadávání projektu je zároveň vhodné rovnou se dohodnout s projektantem, aby na celou stavbu dohlédl. Velmi důležitou etapou je pak samozřejmě výběr firmy, která požadované zateplení realizuje.

Zateplení nechte odborníkům

Pustit se do zateplování vlastními silami představuje značné riziko. Pokud si k zateplení objektu vyberete kvalitního dodavatele, máte záruku, že výsledek bude takový, jaký je potřeba a že zateplení vydrží několik desítek let. V případě neodborného provedení je pravděpodobné, že se práce budou muset po krátké době opravovat. Firmu proto vybírejte pečlivě a zvolte raději takovou, která má za sebou již bohaté zkušenosti.

Společností, které mohou tyto práce provádět, působí na českém trhu mnoho. I zde, stejně jako v jiných oborech, mezi nimi existují značné rozdíly jak v kvalitě konečného provedení, tak i jednání. Při výběru toho správného dodavatele určitě spolehlivě pomohou reference z již realizovaných zakázek. Vyšší záruku kvality práce pak má zadavatel také u firem, které na trhu působí již mnoho let. Seznam již vyzkoušených a prověřených podniků je dostupný například na stránkách Cechu pro zateplování budov, který tyto firmy sdružuje a provádí i certifikaci jejich odborné způsobilosti. Investoři mohou mimo jiné využít i kontakty Sdružení EPS ČR, které ve svých řadách sdružuje výrobce a zpracovatele pěnového polystyrenu. Ten se řadí k nejpoužívanějším izolantům v České republice. V loňském roce se ho spotřebovalo přes 61 000 tun. Z 88 % právě ve stavebnictví.

Při porovnávání nabídek jednotlivých firem by pak rozhodně neměla být jediným kritériem pořizovací cena. Přistoupit na podezřele nízkou cenovou nabídku, aniž byste měli na dodavatele dobré reference, se nemusí vyplatit.

Vybírejte jen kvalitní materiál

Použití nevhodných či dokonce nekvalitních materiálů může snížit účinnost zateplení. Je tedy nutné, aby si kupující kvalitu zateplovacího materiálu ohlídal. V České republice je k dispozici několik druhů systémů pro zateplení. Jako tepelná izolace se však nejčastěji používá pěnový polystyren (EPS), protože má dobré tepelně izolační vlastnosti, nízkou hmotnost a je ekologicky nezávadný.

Majitelé rodinných domů a bytů by se navíc určitě neměli ostýchat od firmy požadovat Certifikát na zateplovací systém a třeba i ukázky předchozích prací. Jedině tak je možné ověřit kvalitu požadovaného zateplovacího materiálu. Ke každé dodávce musí dodavatel předložit Prohlášení o shodě, aby majitel přesně věděl, že přebírá to, co objednal.

Šetřit na tloušťce izolantu se nevyplácí

Podle Sdružení EPS ČR je minimální doporučená tloušťka u pěnového polystyrenu pro zajištění požadované energetické náročnosti budovy alespoň 15 cm. To platí při uvažování současných investičních nákladů a změn cen energie. S ohledem na energetické požadavky domů reagující na pravděpodobný vývoj investičních nákladů a cen energie v příštích deseti letech je nákladově optimální tloušťka tepelné izolace cca 20 cm. Zjištění potvrdilo podezření výrobců a zpracovatelů této suroviny, že velká část provedených zateplení je v Česku stále nedostatečná. Náklady na energie, které kvalitní zateplení snižuje, přitom bývají jednou z největších položek domácích rozpočtů a jejich výše má také vliv na cenu nemovitosti.

„Zdrojem problémů s nedostatečnou tloušťkou pěnového polystyrenu bývá neznalost investorů, ale také nesprávná doporučení některých zateplovacích firem a projektantů. Snaha ušetřit na počátečních investicích je šetřením na nesprávném místě. Zvýšením tloušťky pěnového polystyrenu z 12 na 20 cm znamená u průměrného rodinného domu zvýšení dílčích nákladů na zateplení stěn zhruba o 3 až 4 %. Úspora nákladů na vytápění se ale navýšením tloušťky izolantu zvýší cca o 10 % ročně, což umožní při souběžném zlepšení izolace střechy a oken a využití tepla z odpadního vzduchu ušetřit dokonce 70 až 80 % výdajů za energie ročně oproti nezateplenému domu,“ říká odborník na zateplení Ing. Jiří Šála, CSc.

Nezapomínejte na okna

Hovoříme-li o komplexním snížení energetické spotřeby při vytápění rodinného domu nebo bytu, je velmi důležité neopomenout zateplení střech, potřebná opatření na otopné soustavě a také výměnu oken. Návrh projektu na zateplení totiž zahrnuje i nucenou regulovanou výměnu vzduchu, která vyhoví nejen požadavkům hygienika, ale zároveň minimalizuje tepelné ztráty větráním.

Text: Sdružení EPS ČR

Foto: EPS

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne