Fasáda roku 2014

Datum: 21.7.2014
obrázek
Letošní již čtrnáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své výsledky. Z celkových 192 přihlášených objektů bylo sedm přihlášek vyřazeno z posuzování poroty pro nesplnění podmínek soutěže. Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení tedy celkem 185 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Práce byly označeny pořadovými čísly v pořadí, v jakém byly předávány vyhlašovateli soutěže.

Odborná porota pracovala ve složení

prof. ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, FA ČVUT

doc. ing. Pavel Svoboda, CSc., Stavební fakulta ČVUT

doc. ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT Brno

Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT

Ing. Pavel Štěpán, ČSSI

doc. ing. arch. Václav Aulický, autorizovaný architekt

Ing. Pavel Med, Baumit, spol. s r.o.

Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení, a to v každé

kategorii soutěže:

• Novostavba rodinného domu  • Rekonstrukce rodinného domu • Novostavba bytového domu • Rekonstrukce bytového domu • Novostavba nebytového objektu • Sanace, renovace


Odborná porota dále hodnotila napříč všemi výše jmenovanými kategoriemi objekt, který je výjimečný a novátorský svým návrhem, způsobem provedení, uplatněním použitých materiálů či jejich kombinací, technickým řešením či dosaženými stavebně fyzikálními parametry a udělila Cenu za inovativní přístup.

Další zvláštní ocenění udělili i zástupci médií a ředitel Baumit, spol. s r.o., vyhlašovatelé soutěže.

Výsledky soutěže


Kategorie: Rodinný dům - novostavba


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla) a udělena 2 první místa:

 • 3/2014           Rodinný dům, Nad Rybníkem, Zahrádky u České Lípy
 • 9/2014           Rodinný dům, Sazovice
 • 140/2014        Vila Bubeneč, Praha 6

Vítěz kategorie Rodinný dům – novostavba I.

140/2014       Vila Bubeneč, Praha 6

Návrh reflektuje kontext místa i historii vzniku 20. a 30. let 20. století v rezidenční čtvrti Praha – Bubeneč. Fasáda ve svém materiálovém řešení respektuje hmotové členění objektu, které zřejmě respektuje i funkční a provozní uspořádání rodinného domu.

Vítěz kategorie Rodinný dům – novostavba II.

3/2014           Rodinný dům, Zahrádky u České Lípy

Objekt svým hmotovým řešením respektuje kontext vesnické zástavby. Vzniká na místě bývalé stodoly, kterou svojí formou do jisté míry kopíruje. Skromné řešení fasády obohacuje soustava venkovních teras ústících nad dramatický terén.


Kategorie: Rodinný dům - rekonstrukce


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 39/2014         Rodinný dům, Jaroměř
 • 86/2014         Rodinný dům, Lučany nad Nisou
 • 157/2014        Vila Hradec, Stříbrná Skalice

Vítěz kategorie Rodinný dům – rekonstrukce

157/2014       Vila Hradec, Stříbrná Skalice

Rekonstrukce ctí ve zpracování a materiálech záměr původního autora díla. Respektuje měřítko, členění i vztah k terénu. Provedení fasády vykazuje dobré řemeslné zpracování ve všech detailech.


Kategorie: Bytový dům - novostavba


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 58/2014 a 153/2014           Bytový dům Auto Jarov, Praha 3
 • 113/2014 a 155/2014         REZIDENCE ELIŠKA, Praha 9
 • 154/2014                           Vila AUGUSTUS, Praha 10

Vítěz kategorie Bytový dům - novostavba

154/2014       Vila AUGUSTUS, Praha 10

Porota udělila této stavbě nejvyšší ocenění za návrh celkového hmotového řešení, které respektuje okolní zástavbu. Úspěšné a přesvědčivé je řešení fasád, kombinující plné plochy zateplovacího systému Baumit, provětrávaného obkladu a velkoplošného zasklení. Celkový velmi dobrý dojem umocňuje nápadité umístění okenních otvorů včetně stínících prvků, kontrastujících s bílou plochou. Kvalitní izolační systém spolu s větráním využívajícím rekuperace tepla povyšuje kvalitu tohoto domu do nízkoenergetické kategorie.


Kategorie: Bytový dům - rekonstrukce


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 15/2014             Revitalizace panelového domu Boháčova ul., Praha 4
 • 80/2014             Rekonstrukce s dostavbou bytového domu Stallburg, Kyselka u Karl. Varů
 • 115/2014           Rekonstrukce bytového domu, Strakonice

Vítěz kategorie Bytový dům - rekonstrukce

80/2014       Rekonstrukce a dostavba bytového     domu Stallburg, Kyselka u Karl. Varů

Odborná porota ocenila celkový přístup investora ke komplexní rekonstrukci objektu s citlivým řešením barevnosti, výběrem použitých materiálů, podporující celkový příjemný výraz budovy. Dále ocenila profesionální přístup prováděcí firmy k řešení a provedení jednotlivých detailů. Výsledná realizace podtrhuje původní nadčasové a romantické umístění školy do terénu.


Kategorie: Nebytový objekt - novostavba


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 106/2014       Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod
 • 180/2014       Mateřská škola, Kamenný Újezd
 • 192/2014       Hotel Antonie, Frýdlant v Čechách

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

106/2014 Rekonstrukce a dostavba areálu             společnosti LEVEL Náchod                     

Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu, která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění fasády na jednotlivé hmoty kolemjdoucímu naznačuje funkční využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.


Kategorie: Sanace a renovace


V této kategorii byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 95/2014         Obnova a rozvoj nemovitosti v Pivovaru Rohozec
 • 124/2014       Zateplení objektu Domu kultury v Kyjově
 • 141/2014       Synagoga Nová Cerekev
 • 173/2014       ČVUT – rekonstrukce objektu A

Vítěz kategorie Sanace, rekonstrukce

173/2014       ČVUT – rekonstrukce objektu A, Praha 6

Zateplení železobetonových štítových stěn a výměna lehkého obvodového pláště je provedena s vysokou mírou respektu k původnímu architektonickému pojetí výškové budovy ČVUT, která tvoří dominantu celého areálu. Celková revitalizace této budovy a současná renovace fasád navazujících objektů tak spolu s novostavbou nové budovy Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií přináší novou kvalitu a soudobý výraz celému komplexu.CENA za inovativní přístup


Pro „Cenu za inovativní přístup“ byly nominovány tyto soutěžní práce (číslo soutěžní práce/název stavebního díla):

 • 161/2014       River Office House, Praha – Smíchov
 • 182/2014       Rodinná vila Chuchle, Praha
 • 183/2014       Protipovodňová stěna, přeložky IS, SV fasáda

Cena za inovativní přístup byla udělena objektu v kategorii Sanace, renovace

183/2014     Protipovodňová stěna, přeložky IS,                     SV fasáda

(Objekt slouží jako výrobní hala, zčásti mrazicí boxy.)

Porotu zaujal vtipný nápad pojetí v podstatě prozaické technologické stavby (protipovodňové stěny), která dává vzniknout „galerii pod širým nebem“. Výsledkem je výtvarný zážitek při denním i nočním osvětlení, a to nejen vlastního výrazu „oživlé“ stěny, která je součástí výrobní haly, ale také možnost veřejného vnímání výtvarných děl, která jsou její součástí.CENA mediálních partnerů


Zástupci médií, časopisu stavebnictví, Materiály pro stavbu, ASB, HOME a Můj dům udělili svou cenu přihlášenému dílu.

Cena mediálních partnerů byla udělena objektu v kategorii Bytový dům - novostavba

 • 58/2014 a
 • 153/2014  Bytový dům Auto Jarov, Praha 3

Porota ocenila inspirativní přístup autorů k návrhu domu pro bydlení. Díky zvolenému rastru otvorových výplní se podařilo sjednotit dva objemově rozdílné celky, čemuž také napomáhá střídmé barevné řešení fasády s důrazem na vertikální členění. Dům díky tomuto pojetí fasády získává charakter luxusního bydlení. Porota rovněž ocenila funkční využití kompletního fasádního systému Baumit včetně kreativních omítek v technologii pohledového betonu s metalickým nátěrem.CENA časopisu Panel Plus


 • 75/20914    Bytový dům, Praha 9 – Horní Počernice

Z přihlášených objektů získalo Cenu časopisu PANEL PLUS nápadité a střízlivé řešení fasády panelového domu v ulici Pavlišovská 2295 a 2296 v Praze 9 - Horních Počernicích. Zpracovateli, společnosti Kasten s.r.o., se ve spolupráci s architektem ing. Lubošem Káně z firmy Dektprojekt podařilo zrealizovat jednoduchou, ale přitom nápaditou fasádu, která vhodně rozčleňuje hmotu stavby panelového domu. Na velmi fádním objektu se tak podařilo vytvořit fasádu, která zaujme lehkým a zajímavým výrazem.CENA ředitele Baumit spol. s r.o.


 • 113/2014 a
 • 155/2014    Rezidence Eliška, Praha 9

Výškový bytový dům zaujme výrazným horizontálním a vertikálním členěním, které je ještě zdůrazněno kontrastním barevným řešením. Použití ortogonálních prvků se promítá i do řešení dílčích, ohraničených segmentů fasády. Řemeslné zpracování a velmi zdařile zvládnuté detaily celkový dojem umocňují.

Text: Jana Mikešová

Foto: Baumit

Další objekty nominované do soutěže Fasáda roku 2014

 

 

 

Rodinný dům Sazovice

Byt. dům Boháčova ul., Praha 4

Rodinný dům, Jaroměř

Rodinný dům, Lučany nad Nisou

Pivovar Rohozec, Malý Rohozec

Bytový dům, Strakonice

Dům kultury, Kyjov

synagoga

River Office House, Praha 5

Mateřská škola, Kamenný Újezd

Rodinné vily Chuchle

Hotel Antonie, Frýdlant v Čechách

 

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne