Nechte si poradit!

Datum: 8.7.2014
obrázek
Neplaťte škodu z vlastní kapsy! Rozšiřte své pojištění, ať vás nenachytá občanský zákoník. Víte, že nový občanský zákoník do značné míry rozšířil riziko odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám pro společenství vlastníků? Nechcete hradit takto vzniklé nemalé škody z vlastní kapsy?

Společenství vlastníků (SVJ) má možnost se proti takovým případům pojistit. Umožňuje to pojištění Náš dům od ČSOB Pojišťovny. Třetími osobami jsou nejen nájemníci nebo chodci, kteří váš dům míjí, ale i například jednotliví vlastníci bytů. Toto pojištění tedy uhradí např. škodu způsobenou v bytech jednotlivých vlastníků v důsledku úniku vody z prasklé stoupačky, za kterou bude odpovědné SV z titulu porušení povinností týkajících se údržby domu. Pojištění uhradí i škody vniklé například padlým sněhem nebo omítkou na střechu zaparkovaného auta u domu nebo újmu způsobenou jinému na zdraví, včetně náhrady za duševní útrapy.


Další důležité upozornění v souvislosti s novým občanským zákoníkem!

Statutárním orgánem SV je výbor nebo jeho předseda. Dle § 159 Nového občanského zákoníku každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře. V případě, že svým porušením povinností při výkonu funkce způsobí svému SV nějakou škodu, je povinen ji nahradit v plné výši a může přijít o svůj majetek.

I na takové případy pamatuje pojištění Náš dům od ČSOB Pojišťovny a v rozsahu pojištění odpovědnosti nabízí krytí finanční újmy způsobené členy výboru nebo předsedou výboru SV až do výše 1 mil. Kč. Uvedený limit je možné i navýšit.

Pojištění Náš dům pamatuje i na členy představenstva bytového družstva, členy kontrolní komise nebo předsedy bytových družstev a pojištění odpovědnosti uvedené výše pro členy orgánu SV se ve stejném rozsahu vztahuje i na ně.

Pojištění bytového domu Náš dům neřeší jen odpovědnost. Kryje také škody vzniklé například v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku nebo pádu letadla. Právě tyto škody jsou největší hrozbou pro bytový dům a jeho obyvatele. Náš dům automaticky garantuje vedle úhrady vzniklých škod i úhradu nákladů spojených s náhradním ubytováním obyvatel bytů, které se po pojistné události staly neobyvatelnými. Samozřejmostí jsou také asistenční služby, zařídí odstranění havarijního stavu ve společných prostorách domu i jednotlivých bytech a uhrazení nákladů s tím spojených. V praxi se může jednat o elektrikářské, pokrývačské, topenářské, zámečnické práce nebo například práce instalatéra při prasklém vodovodním potrubí.

Více informací lze získat na www.csobpoj.cz nebo na informační lince ČSOB pojišťovny 800 100 777.

Text: Petr Milata

Foto: archiv redakce časopisu PANEL PLUS

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne