Pojistná ochrana před živly by měla být samozřejmostí

Datum: 1.7.2014
obrázek
Příroda si každoročně s majetkem lidí zahrává. Českou republiku nevyjímaje. Vichřice, záplavy či opakované povodně již nejsou ničím mimořádným a téměř každoročně a bez varování útočí napříč všemi regiony. To je důvod, proč se tradiční únorová komunikační kampaň České asociace pojišťoven (ČAP) v letošním roce zaměřila právě na problematiku živlů. Podíl výše pojištěných škod na celkové výši katastrofických škod je v České republice stále 50:50.

Postavit se přírodě zatím není v lidských silách, je však možné se proti následkům živlů zabezpečit správně nastavenou pojistnou ochranou, která škodu zmírní. „V rámci kampaně, pomocí které jsme se snažili tuto problematiku veřejnosti detailně představit, jsme zrealizovali průzkum veřejnosti. Jeho cílem bylo zmapovat přístup lidí k pojištění živelních škod a nalézt rezervy, které ve znalostech mají, a na ty se postupně zaměřit. Zajímaly nás konkrétní obavy obyvatel, jejich teoretické povědomí i praktické zkušenosti se živelními škodami a v neposlední řadě i jejich motivace k pojištění,“ vysvětluje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Zkušenost Čechů se živelními škodami

Průzkum přinesl nejedno zajímavé zjištění. Že se skutečně nejedná o nahodilé události, potvrdilo 79 % Čechů, kteří mají zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly. „Největší strach mají lidé z požáru (72 %), téměř polovina se obává škod způsobených úderem blesku a vichřicí (44 %). Třetí nejobávanější škodou je pak krupobití (41 %),“ popisuje Marcela Kotyrová a upozorňuje: „Ve skutečnosti je však výskyt požáru až na posledním místě z pohledu četnosti výskytu škod, kde jednoznačně vedou povodně.“

Co ukázal test pojistné gramotnosti?

Test pojistné gramotnosti, který byl součástí průzkumu, odhalil, že více než 40 % majitelů pojistek nezná základní termíny, jakými jsou například „Pojistná částka“, „Časová cena“ nebo „Indexace“. Tato neznalost ve svém důsledku znamená, že lidé mívají pojištění sjednané na nízké pojistné částky nebo své smlouvy neaktualizují s ohledem na nárůst cen a inflaci, a jsou tak často výrazně podpojištěni. Více než třetina Čechů, která má pojištění sjednané, nevnímá rozdíly mezi základním pojištěním a připojištěním, což vede k tomu, že nemusí mít dostatečně pokryta všechna rizika. Proto je rozumné si všechny neznámé termíny vysvětlit již při sjednávání pojištění.

Není riziko jako riziko

Je dobré vědět, že riziko záplavy není to samé jako riziko povodně. Tato nebezpečí přitom zaměňuje 49 % dotazovaných. „Pojišťovny již v současné době sjednávají pojištění na obě dvě varianty dohromady. U starších smluv může být ještě riziko rozlišeno a pojistná smlouva může pokrývat jen jedno z nich. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno například jen riziko povodně a ve skutečnosti dojde k záplavě, kterou se rozumí zaplavení způsobené nedostatečným odtokem atmosférických srážek nebo přívalem vody způsobeným deštěm, budou se muset poškození se škodou vypořádat sami, přestože poctivě platí pojistné,“ upozorňuje Marcela Kotyrová.

Celých 30 % respondentů se mylně domnívá, že riziko úderu blesku kryje i škody na elektrospotřebičích, ke kterým došlo v důsledku zakolísání napětí v síti. „Tyto škody ve skutečnosti kryje riziko nepřímého úderu blesku (často nazývané přepětí v síti), které pojišťovny zpravidla nabízejí ve svých rozšířených nabídkách, případně jej připojišťují jen samostatně,“ pokračuje Marcela Kotyrová. Také v tzv. zimních rizicích se ve znalostech respondentů objevily nedostatky. Tání sněhu a jeho zatékání do interiéru totiž kryje riziko zatečení atmosférických srážek, nikoli riziko tíhy sněhu. Z rizika tíhy sněhu by byla škoda způsobená zatečením kryta jen za předpokladu, že byla tíhou sněhu střecha poškozena, a takto poškozenou střechou zateklo do domu.

Sjednané pojištění je třeba aktualizovat

Živelní rizika, s výjimkou pojištění povodně a záplavy, kde se výše pojistného odvíjí od rizikovosti lokality, bývají většinou sdružena již v základních nabídkách pojištění. Sjednat lze i pojištění s rozšířenou pojistnou ochranou, kde je myšleno na všechna rizika. Přesto mnoho pojistek neplní v případě škody svou funkci. Kde může být případná příčina zklamání, pokud dojde na škodní událost? Více než třetina těch, kteří mají pojištění sjednané, nepovažuje za nutné upravit pojistnou částku ve své smlouvě v případě rozšíření domu nebo vybavení bytu a pojistné plnění pak není dostatečné. Celých 30 % respondentů necítí potřebu aktualizovat smlouvu při úmrtí pojistníka. Neví totiž, že smrtí původního pojistníka pojistná smlouva zaniká. Přestože tedy pojistné po jeho smrti pravidelně platí, může v případě škody pojišťovna výplatu pojistného plnění odmítnout. Více než polovina Čechů (51 %) neuchovává pořizovací doklady k cenným předmětům a 12 % dokonce nepovažuje za nutné, škodu zdokumentovat, to může výplatu pojistného plnění zásadně komplikovat.

Na co si dát pozor při sjednání pojištění, během jeho trvání nebo při škodní události?

  • Před uzavíráním pojistné smlouvy se dobře zamyslete nad skutečnou celkovou hodnotou svého majetku. Té by měla odpovídat tzv. „pojistná částka“, na kterou majetek pojistíte. Pokud ji úmyslně snížíte, získáte sice nižší pojistné, ale zároveň budete mít svůj majetek podpojištěný. Pokud se vám stane škoda, peníze, které získáte od pojišťovny, vám neposkytnou potřebnou náhradu.
  • Při sjednávání pojistné smlouvy se zaměřte zejména na rozsah pojištěných rizik a pojistného krytí.
  • Informujte se předem o výši limitů pojistného plnění a o výlukách z pojištění. Výrazy, jež neznáte, a informace, kterým nerozumíte, si nechte předem vysvětlit.
  • Mějte na paměti, že smlouva zaniká výpovědí nebo dohodou, nikoli přerušením placení pojistného. V případě, že dojde k úmrtí původního pojištěného, informujte se, je-li smlouva platná a do kdy.
  • Pojistnou smlouvu aktualizujte vždy při větších investicích do nového vybavení bytu/domu, popřípadě při rekonstrukci objektu.
  • Pečlivě uchovávejte pořizovací doklady k cennějším předmětům.
  • Pokud vás postihne živelní pohroma, pečlivě zdokumentujte napáchané škody například natočením videa a vytvořte seznam zničených a poškozených věcí. Usnadníte tím plynulost vyřízení vaší škody.

Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v listopadu 2013

Země:                          Česká republika

Metoda:                        on-line průzkum

Cílová populace:            18-50 let – reprezentativní vzorek populace

Vzorek populace:            podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště

Vzorek:                          ČR: 1016 respondentů

Text: Jolana Ackermannová

Grafy: Česká asociace pojišťoven

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne