Amsterdam, park i větrné mlýny

Datum: 14.5.2014
obrázek
Jules Verne měl nejspíš to štěstí, že nežil v tak uspěchané době, jakou známe z dnešních časů, a tak mohl svým románovým hrdinům naplánovat skvělou cestu kolem světa. Co naplat, času málo. O osmdesáti dnech volna na cestu kolem světa si můžeme nechat jen zdát. Co však může za pouhé tři dny stihnout cestovatel, jehož vášní je cyklistika, turistika a zároveň odpočinek v kvetoucí přírodě nebo uklidňující pohled do tichounce šplouchající vody? Zkusili jsme navštívit holandský Amsterdam i s jeho okouzlujícím okolím.

A tak jsme se během jednoho jarního prodlouženého víkendu vydali do Holandska, alespoň letem si prohlédnout Amsterdam, tolik pověstný četnými muzei, galeriemi, květinovou tržnicí, romantickými nábřežími, ale i mnohými příležitostmi k zábavě.

Co bychom to ale byli za cestovatele, kdybychom si nezaskočili do největšího květinového parku v Evropě, kterým je Keukenhof. A k tomu jsme ještě stihli navštívit skanzen s větrnými mlýny Zaanse Schan, projít se starou rybářskou vesničkou a shlédnout ukázky ruční výroby dřeváků a porcelánu. Nezapomněli jsme ani na prohlídku jedné z nejstarších brusíren diamantů na světě Coster Diamonds v Amsterdamu. V podvečer, když už naše nadšené poznávací pobíhání nabralo tempo hlemýždí, absolvovali jsme romantickou projížďku lodí po amsterdamských plavebních kanálech (grachtech).

Zcela naplnění dojmy jsme se po třech dnech vydali na zpáteční cestu, ale stále ještě plní nádherné květinové vůně, kterou jsme posbírali v květinovém parku Keukenhof.

Nejkrásnější květinový park Evropy

Keukenhof nese hrdě označení největší květinový park Evropy. Vždyť jeho rozloha čítá 32 hektarů a projít si zde můžete úžasných 15 km chodníčků a cest. Kdo by tak náročnou trasu parkem nezvládl, k odpočinku se mu nabízí velké množství laviček s možností uklidňujícího pohledu na tiché fontány a vonící záhony s mozaikou narcisů, tulipánů, krokusů, hyacintů, modřenců, lilií i statných pestrobarevných řebčíků. A že jsme v zemi nejen tulipánů, dřeváků, ale i sýrů nám prozrazují pestré skulptury ve tvaru obřích barevných kraviček nesoucích na zádech sýrová kola, pokukující na nás během procházky parkem. Sousoší ryb bylo sice vytvořeno z plastových víček, kupodivu však do přírodního rázu parku dobře zapadlo, stejně jako vzhled stánků s občerstvením a skleníků nenarušoval příjemný pocit z čisté přírody. Již krátce po vstupu jsme narazili na veliký „orchestrion“, obsluha zde přehrávala množství písní zpříjemňujících procházku parkem.

Ani špatné počasí tu návštěvníka nezaskočí, neboť v parku je možnost navštívit několik interiérových výstav zaměřených zejména na orchideje a lilie, kterým mohou směle konkurovat nádherné hvězdníky. Uvnitř výstavního skleníku nás velmi zaujala zvýšená vyhlídka, na které se nacházel rozcestník určující směry ke známým světovým velkoměstům, například New York, Paříž, Moskva. Každá ze zde naaranžovaných figurín znázorňovala právě některé z těchto měst. Zajímavou zvláštností bylo aranžmá z orchidejí umístěných v „zrcadlových krabicích“, což vytvářelo efekt záplavy květů. V dalším z výstavních skleníků jsme se mohli pokochat nádhernými květy obrovského množství cibulovitých rostlin, zejména tulipánů, jejich cibule zde bylo možné i zakoupit. Ve venkovních prostorách parku stálo zato navštívit i funkční mlýn s vyhlídkou, nebo se projít po kulatých stupních umístěných uprostřed květinami pestře lemovaného rybníčku a získat tak pocit chůze po vodní hladině.

Již v 15. století sloužil tento dnešní park jako užitková zahrada pro pěstování zeleniny, zásobující kuchyni blízkého zámku. K proměně užitkové zahrady v okrasný park došlo až v roce 1840 podle plánu zahradních architektů. O více jak sto let později bylo severní území parku využito k výstavě cibulovitých květin a pro veřejnost byla tato výstava zpřístupněna v roce 1950. V dnešní době je park pro veřejnost otevřen v období od dubna do září, avšak pro jeho návštěvu osobně doporučujeme měsíc květen, kdy veškeré venkovní zde pěstované rostliny jsou již v plném květu a ze všech romantických zákoutí parku se line jejich omamná vůně. Pro zpestření pobytu v parku probíhají květinové show a zábavu si zde dopřejí i děti na různých atrakcích.

Skanzen s větrnými mlýny

Historická vesnice Zaanse Schans byla přebudována na skanzen, který nám dává nahlédnout na tuto vesnici přesně tak, jak vypadala v 17. a 18. století. Typické zelenobílé obytné a hospodářské stavby nás vtáhnou do historie jedné z nejstarších průmyslových oblastí v Evropě. Kamkoliv se podíváte, zahlédnete větrné mlýny s původními dílnami na výrobu dřeváků i ukázku výroby v původní sýrárně.

Hospodářský význam území kolem řeky Zaan, kde se nachází i tato historická vesnice, má své kořeny již ve středověku. Kam až dohlédnete, rozkládá se rovina s bažinatou půdou a na každém kroku zde návštěvníka provází drobný i silnější vítr. Již ve středověku místní obyvatelé přišli na možnost využití větrné síly a započali se stavbami pil poháněných větrnými mlýny. Během jejich prohlídky jsme se dozvěděli, že v okolí vesničky stávalo velké množství větrných mlýnů, které po dobu dvou set let zásobovaly ekologickou energií okolní regiony a vznikla tak první průmyslová plocha v Evropě. Zdejší větrné mlýny našly i další využití pro mletí obilnin.

K rekonstrukci původní hospodářsky významné vesnice Zaanse Schans a její přeměně na skanzen došlo po roce 1945 a byly zde citlivě zachovány původní významné stavby, jako jsou například pekárna nebo mlýn na lisování oleje či mlýn na tření barev.

Čas na nás neúprosně tlačil a tak jsme se vypravili na další cestu – směr Amsterdam. Vydejte se s námi na chvíli do města květin i umění, kde pěší dávají přednost cyklistům.

Amsterdam – multikulturní centrum umění i zábavy

Hlavním městem Holandska (jinak řečeno Nizozemí) se počátkem 19. století stal Amsterdam. Zde však nesídlí ani královská rodina, vláda či parlament, ale jedná se o největší nizozemské město, jakési kulturní i finanční centrum země. Amsterdam je nazýván multikulturním centrem, neboť zde žijí obyvatelé hlásící se ke 177 různým národnostem. Nacházejí se zde dvě významné památky ze světového kulturního dědictví UNESCO, a to amsterdamské vodní kanály pocházející již ze 17. století a amsterdamská obranná linie vybudovaná kolem městské zástavby na přelomu 19. a 20. století.

Samotná historie města je však mnohem starší. Během jeho prohlídky se od průvodce dozvídáme, že již kolem roku 1000 byly v této původně zcela bažinaté oblasti kopány odvodňovací kanály, které zde udržovaly nízkou hladinu vody pomocí přehrad. Hospodářský význam města začal vzrůstat zejména od 14. a 15. století díky rozmachu obchodu s hanzovními městy, jako je německý Hamburk. Hanza (hanzovní města) původně znamenala svazek německých obchodních měst, která provozovala svůj dálkový obchod se zahraničím. V té době město hospodářsky vzkvétalo, rozrůstala se jeho výstavba, ale vzhledem k tomu, že leží v bažinaté oblasti, docházelo ke stavbám dalších odvodňovacích kanálů a stavby nových domů se zakládaly na dřevěných pilotech. V Amsterdamu můžete spatřit mnoho domů stojících „nakřivo“ právě proto, že jsou postaveny na pilotech, které uhnívají. Domy jsou stavěny úzké, jelikož pozemky zde vždy byly hodně drahé. Na štítech domů jsou upevněny háky, které v minulosti sloužily na vytahování zboží do skladišť, jež byla umístěna v podkroví.

Na počátku 17. století se Amsterdam stal nejbohatším městem Evropy, odkud vyplouvaly lodě do Severní Ameriky, Afriky, Indonésie i Brazílie a město tak získalo statut nejdůležitějšího místa námořní přepravy zboží v Evropě. Zároveň se stalo i předním finančním centrem světa s pověstnou Amsterdamskou burzou, jež byla první na světě s nepřetržitým provozem.

Ve své dlouhé historii zažilo město i velmi zlé časy, a to zejména za 2. světové války, kdy bylo okupováno německými vojsky. Došlo k deportacím více než sta tisíc židovských obyvatel a tím byla vyhlazena téměř celá židovská komunita města. K nejznámějším z těchto židovských obyvatel patřila mladá německá dívka Anna Franková, která si za svého pobytu v Amsterdamu, kde se její rodina ukrývala po svém útěku před nacisty z Německa, psala deník. Po válce byl tento deník knižně vydán a stal se jednou z nejčtenějších knih na světě.

A proč je Amsterdam nazýván multikulturním městem? Již po staletí zde žijí obyvatelé různých národností od Francouzů, Židů, Skandinávců, imigranti z východních a mnoha dalších zemí až po údajně nejpočetnější skupinu imigrantů, kterou tvoří Němci. Významnou kulturní skupinu tvoří také čínští obyvatelé, kteří si ve městě počátkem minulého století založili čínskou čtvrť.

K nejstarším architektonickým památkám města se řadí dva původně gotické farní kostely (Oude a Nieuwe Kerk - Starý a Nový kostel) ze 14. století, které dnes slouží jako výstavní síně. Z 19. století pochází další kostely – jezuitský kostel sv. Františka Xaverského a katolický farní kostel sv. Mikuláše v novobarokním slohu. K ostatním významným necírkevním stavbám patří gotická obchodní Váha s věží pocházející ze 14. století, jež byla postupem doby přestavována k různým účelům využití.

V historickém centru města, zastavěném domy převážně ze 16. a 17. století, najdeme i tři nejznámější vodní kanály (Kanál pánů, císařů a princů). V době naší návštěvy města se na kanálech zvolna pohupovala spousta pěkných hausbótů, větších i menších loděk, kde jak mladí lidé, tak i rodiny s dětmi oslavovali státní svátek nebo prostě jen v poklidu na svěžím vzduchu obědvali.

Město Amsterdam je však proslaveno zejména svými četnými muzei a galeriemi. K nejznámějším, stojícím na Muzejním náměstí, patří muzeum Říšské, které je největším muzeem umění v Holandsku. Nachází se zde známé obrazy jako například Noční hlídka, nebo autoportréty malíře Rembrandta van Rijn. K dalším významným náleží muzeum Van Goghovo s největší světovou sbírkou obrazů tohoto malíře. Najdete zde i díla malířů Paula Gauguina, Claude Moneta, Pabla Picassa nebo Toulouse-Lautreca. Třetí nejvýznamnější muzeum s názvem Stedeliik museum vystavuje rozsáhlou sbírku moderního umění. K dalším patří muzeum Dům Anny Frankové s expozicí ze života její rodiny, z doby jejich skrývání před nacisty za 2. světové války.

Při procházce městem potkáte také židovské synagogy a Židovské historické muzeum. Prohlédnout si můžete i kopii jedné z námořních lodí v historii významné Východoindické námořní společnosti, která kotví před Námořním muzeem. V amsterdamském přístavu se jednou za pět let koná světová přehlídka lodí.

Ve městě je k vidění i Rembrandtův dům sloužící jako památník na slavného malíře s věrně rekonstruovanými interiéry z doby jeho života.

Nezapomeňte navštívit také náměstí Dam s Královským palácem pocházejícím ze 17. století a květinovou tržnici. Náměstí Dam se nachází v docházkové vzdálenosti od krásné budovy vlakového nádraží postavené v novorenesančním stylu (Amsterdam Centraal station je hlavní vlakové nádraží v Amsterdamu a je jedním z hlavních železničních uzlů Nizozemska.) Na náměstí Dam je rovněž k vidění Královský palác, sloužící jako sídlo krále v případě, že pobývá v Amsterdamu. V souvislosti s blížícím se státním svátkem a oslavou narozenin královny bylo náměstí zaplaveno četnými atrakcemi, kterým dominovalo obří ruské kolo.

A tak bychom mohli ve výčtu amsterdamských památek a zajímavostí pokračovat až třeba k faktu, že ve městě se nachází údajně na světě jediný azyl pro toulavé kočky umístěný v hausbótu na jednom z kanálů.

A naše osobní zkušenost z brouzdání po velice krásném městě Amsterdamu? Na každém kroku vás zde provází cyklisté, neboť kolo je tu snad nejrozšířenějším dopravním prostředkem a celé město je protkáno systémem cyklostezek.

Květinová tržnice a čtvrť červených luceren

Konečně jsme, během brouzdání Amsterdamem, dorazili na proslulou květinovou tržnici, kam se přímo z chodníku vchází do jednotlivých stánků umístěných již na jednom z amsterdamských kanálů. Odtud zřejmě pochází i název plovoucí květinová tržnice. K dostání jsou zde cibule nepřeberného množství tulipánů, ale i dalších cibulovin, stejně tak roztodivná semínka, například baobabu. Koupit si však můžete i semínka známých plodin, jako mrkve nebo okurek. Neodolali jsme a na památku si zakoupili růži z Jericha, směs cibulovitých rostlin a semínka banánovníku.

Poměrně známou turistickou atrakcí jsou amsterdamské uličky lásky v tzv. „čtvrti červených luceren“. Turisté sem často zavítají nikoliv za účelem vyhledání prostitutky, ale proto, aby tato místa mohli vidět na vlastní oči. „Zákoutí lásky“ se nacházejí přímo v centru města ve velmi pěkných udržovaných domech. Projdete zde i kolem několika sexshopů a peep show. O bezpečnost se nemusí nikdo bát díky nenápadné přítomnosti střežící policie. Jen dbejte zákazu fotografování, abyste se nedostali do konfliktů s některým z bodyguardů.

Během jediného prodlouženého víkendového výletu jsme tak posbírali spoustu zážitků, které se nám i po dlouhé době vybaví v mysli při vyslovení jména Amsterdam.

Text: Alexandra Hurtová

Foto: Jitka Doleželová

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne