Stavba roku Středočeského kraje 2013

Datum: 4.2.2014
obrázek
Do druhého ročníku této soutěže bylo přihlášeno celkem patnáct staveb, které porota osobně navštívila. Dne 5. září 2013 bylo na tiskové konferenci vyhlášeno pět staveb, které byly nominovány na Titul Stavba roku Středočeského kraje 2013. Od 6. září 2013 do 30. října 2013 byla možnost hlasování o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz.

Hlavní ceny a Zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním večeru 31. 10. 2013 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Zvláštní ceny jsou navrhovány porotou a nejsou vázány na nominované stavby na titul.

Organizátoři soutěže

Vypisovateli soutěže jsou Krajský úřad Středočeského kraje, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ČKAIT oblast Praha a Středočeský kraj, ČSSI oblast Praha a Středočeský kraj, ČKA, Regionální stavební společnost pro Prahu a střední Čechy, Obec architektů a Krajská hospodářská komora střední Čechy.

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Organizuje ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Jedním z mediálních partnerů byl také PANEL PLUS PRESS s.r.o.

Cíl soutěže

Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělila rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Kritéria hodnocení

Jednotlivé stavby byly posuzovány podle těchto kritérií: kvalita investičního záměru, začlenění stavby do okolí, architektonická kvalita stavby, to je kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost, kvalita stavebních a řemeslných prací, hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti, spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností, další kritéria dle uvážení poroty.

Členy poroty byli Mgr. Klára Zubíková, Ing. Milan Komínek, Ing. Bohuslav Štancl, MBA, Ing. Kamil Štrobl, PhD., Ing. arch. Josef Vrana, Ing. Jan Veselý a Ing. Daniel Havlík.

TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

za rozsáhlou kultivaci veřejného městského prostoru a kvalitu architektonického a funkčního řešení stavby – Revitalizace městského jádra ve Mšeně

 • autoři: Ing. arch. Marek Prchal, Ing. Markéta Pešičková, Ing. Jitka Trevisan
 • projektant: CR Project s.r.o.
 • dodavatel: H-INTES s.r.o.
 • stavbyvedoucí: H-INTES s.r.o.
 • vedoucí projektant: Jan Horák
 • investor: Město Mšeno, zastoupené starostou ing. Martinem Machem

Středočeský kraj

Revitalizace městského jádra je založena na maximálním respektování památkových hodnot města se zřetelem k využití nově vzniklých odpočinkových zón. Stavba představuje dobře řešené spojení architektonického výrazu s funkčností. Střídmost architektonického pojetí nechává vyniknout stavebním a památkovým dominantám prostoru. Stavba revitalizace městského jádra ve Mšeně prezentuje významný počin města, jehož výsledkem je důstojné řešení centrálního veřejného městského prostoru.

cena hejtmana

za rekonstrukci kulturní památky a modernizaci veřejné občanské vybavenosti v oblasti zdravotnictví - rekonstrukce Niederleho pavilonu v oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje

 • dodavatel: POHL CZ, a.s.
 • stavbyvedoucí: Ing. Karel Biskup
 • vedoucí projektant: iNPRO Kladno, s.r.o.
 • přihlašovatel: POHL CZ, a.s.
 • investor: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Rekonstrukce rozsáhlé kulturní památky – secesního Niederleho pavilonu Kladenské nemocnice pro účely administrativy kladenské nemocnice je příkladnou ukázkou nakládání s památkovým fondem i počinem v modernizaci veřejné občanské vybavenosti v oblasti zdravotnictví.  Rekonstrukce maximálně respektuje původní stavebně-architektonické řešení pavilonu, je tak provedená v souladu s památkovými hodnotami objektu. Obnova objektu přispěla i k  oživení prostoru areálu nemocnice. Realizace stavby rekonstrukce tak celkově přispívá i ke zkvalitnění provozu zdravotní péče.

cena veřejnosti

rodinný dům Amonit

 • autor: Akad. arch. Petr Fuchs, FUXTEAM, v.o.s.
 • projektant: Statický Servis s.r.o. - projekt konstrukčního řešení
 • dodavatel: STINGS 96, spol. s r.o.
 • stavbyvedoucí: Martin Rašplička
 • přihlašovatel: MC VELOX Praha, s.r.o.

Celkem hlasující v soutěži udělili 29247 hlasů. Vítězná stavba získala 17967 hlasů.

ZVLÁŠTNÍ CENY

Cena za nejlepší rekonstrukci

památkového objektu, za rozsáhlou obnovu kulturní památky a nalezení jejího vhodného funkčního využití - Spolkový dům

 • autor: Miloslav Chlumský
 • projektant: Kutnohorská stavební s.r.o.
 • dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
 • stavbyvedoucí: Josef Patočka
 • vedoucí projektant: Ing. Jaroslav Hádek
 • přihlašovatel: Město Kutná Hora
 • investor: Město Kutná Hora

Cena za stavbu

která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby za rozvoj moderních služeb v oblasti turismu ve spojení s ochranou i rozvojem kulturních hodnot krajiny - rekonstrukce hotelu Montana, Monínec

 • autor: Ing. Daniel Smitka
 • projektant: Eliška Kuklová, Trigema Building a.s.
 • dodavatel: Trigema Building a.s.
 • stavbyvedoucí: Ondřej Pína, Trigema Building a.s.
 • přihlašovatel: Trigema a.s.
 • investor: MONÍNEC s.r.o.

Cena za energetickou úspornost

za využívání ekologicky úsporných a zároveň přírodních materiálů ve stavebnictví - rodinný dům Amonit

 • autor: akad. arch. Petr Fuchs, FUXTEAM, v.o.s.
 • projektant: Statický Servis s.r.o. - projekt konstrukčního řešení
 • dodavatel: STINGS 96, spol. s r.o.
 • stavbyvedoucí: Martin Rašplička
 • přihlašovatel: MC VELOX Praha, s.r.o.

Cena poroty

za podnikatelskou statečnost za realizaci architektonicky kvalitního objektu v rámci podnikatelského záměru střední firmy - provozní areál firmy Norwit

 • autor: Ing. arch. Milan Matyáš
 • projektant: Ing. arch. Milan Matyáš
 • dodavatel: Ing. Jaromír Knotek
 • stavbyvedoucí: Norbert Jensen
 • vedoucí projektant: Ing. arch. Milan Matyáš
 • přihlašovatel: NorWit s.r.o.
 • investor: NorWit s.r.o.

Cena za dopravní infrastrukturu

za rozvoj dopravní infrastruktury v obci a konstrukční řešení novostavby mostního díla - III/3281 Libice nad Cidlinou, most ev. č. 3281-4

 • projektant: CR PROJECT s.r.o. - generální projektant PONTEX s.r.o., projektant mostu Ing. Václav Kvasnička, Ing. Pavel Němec
 • dodavatel: JHP spol. s r.o.
 • stavbyvedoucí: Přemysl Paulenka
 • přihlašovatel: JHP spol. s r.o.
 • investor: Středočeský kraj

Cena za rekonstrukci industriálního objektu

a uplatnění výrazného architektonického řešení - Uhelný mlýn

 • autor: Atelier Hoffman - Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. arch. Marcela Jirásková, Ing. arch. Pavel Hitz, Ing. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Partik Hoffman
 • dodavatel: Hefaistos spol. s r.o.
 • vedoucí projektant: Ing. arch. Partik Hoffman
 • přihlašovatel: Atelier Hoffman - Ing. arch. Patrik Hoffman
 • investor: Atelier Hoffman - Ing. arch. Patrik Hoffman, LUGI s.r.o.

Cena za nejlepší investiční záměr

za příkladné investování veřejných financí do rozvoje občanské vybavenosti v oblasti školství á zároveň v oblasti sociálních služeb - mateřská škola Stašov

 • autor: Družstvo REAL design, Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. Jan Tomášek
 • dodavatel: PP 53,a.s.
 • stavbyvedoucí: Pavel Hornsteiner
 • vedoucí projektant: Ing. Jan Tomášek
 • přihlašovatel: PP 53,a.s.
 • investor: obec Stašov

Text: Pavla Klocová, manažerka soutěže, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne