Spolupráce, která se všem vyplácí

Datum: 6.12.2013
obrázek
Předsedou poroty třetího ročníku soutěže PANELÁK ROKU 2012 byl zvolen Ladislav Koucký, z Československé obchodní banky. Na závěr populární soutěže jsme ho požádali o rozhovor.

Můžete zhodnotit, jaký význam má pro ČSOB dlouholetá úzká spolupráce se Svazem českých a moravských bytových družstev?

Užší spolupráce mezi ČSOB a SČMBD započala již před deseti lety – tedy v době, kdy první vlastníci bytových domů (zejména velká bytová družstva) začínali realizovat investičně náročné komplexní rekonstrukce svých nemovitostí, na které potřebovali získat úvěrové prostředky nejen za přijatelnou cenu, ale zejména s možností jejich dlouhodobého splácení. V té době byla ČSOB jedinou bankou, která nejen detailně znala trh bytových družstev a SVJ, ale byla ochotná takové investice i úvěrově podporovat. Již tehdy vzájemná spolupráce přinášela prospěch oběma stranám, a to když ČSOB pozorně naslouchala potřebám zkušených předsedů družstev a v návaznosti na jejich požadavky přizpůsobila parametry svých úvěrů tak, aby maximálně vyhovovaly specifikům spojeným s družstevní či vlastnickou formou bydlení. Na druhé straně Svaz nechal na svých akcích svou členskou základnu seznamovat zástupci banky s produkty, které ČSOB na základě jejich doporučení speciálně pro tyto klienty vytvořila, a které v té době v nabídce většiny bank chyběly.

Velký význam při informovanosti vlastníků bytových domů v té době sehrály i některé projekty, které zástupci banky a Svazu společně realizovali. Jen pro připomenutí stojí za to zmínit dva nejvýznamnější – „Rating bytových družstev a SVJ“ za projekt „Náš dům, naše pýcha“. První projekt nabízel za minimální poplatek provedení nezávislého auditu hospodaření družstva či SVJ, jehož výstupem byla jak doporučení, která byla vhodná v dalším období realizovat (např. navýšit příděl do fondu oprav apod.), tak i stanovení bonity, kterou banka akceptovala a přihlédla k ní při případném jednání o poskytnutí úvěru. Druhý projekt byl ještě rozsáhlejší a ke spolupráci byla přizvána i Českomoravská záruční a rozvojová banka, jako poskytovatel dotací v rámci programu Panel. Jeho cílem bylo zejména klientům z řad SVJ ukázat, že je zde banka, která má zájem úvěrovat opravy jejich domů (ČMZRB) a profesionálové, kteří s opravami a rekonstrukcemi nemovitostí mají bohaté zkušenosti a jsou připraveni se o ně podělit (SČMBD). Když se ohlédneme zpět, musíme konstatovat, že tento projekt výraznou měrou přispěl k informovanosti vlastníků bytových domů o možnostech jejich revitalizací a pomohl tak nastartovat boom, který v této oblasti v následujících letech nastal.

Spolupráce Svazu a ČSOB se tak v konečném důsledku vyplatila zejména tisícům družstev a SVJ po celé republice. Není tedy divu, že když SČMBD přišel s myšlenkou uspořádat soutěž o Panelák roku, byla ČSOB okamžitě připravena nejen na této soutěži participovat jako partner, ale současně ji i finančně podpořit.

Třetí ročník soutěže PANELÁK ROKU, kterou vyhlašuje Svaz českých a moravských bytových družstev, proběhl za podpory ČSOB. Navíc jste v tomto ročníku byl zvolen předsedou poroty. Jak hodnotíte soutěž?

Protože ČSOB se na úvěrování oprav a rekonstrukcí bytových domů ve vlastnictví bytových družstev či ve správě SVJ trvale orientuje a v posledních deseti letech poskytla více než třetinu všech úvěrů určených na tento účel, je nasnadě, že jsme ani na okamžik neváhali takovou soutěž podpořit. Jako partner jsme se účastnili všech tří ročníků této soutěže. Není náhodou, že nejen řada soutěžících byla současně i našimi klienty, ale dokonce dva ze tří vítězů realizovali financování komplexní rekonstrukce svého domu právě s využitím úvěru od ČSOB. Na obrázcích opravených domů jsme také mohli posoudit, k jakému výsledku jsme tak trochu též přispěli. Nejvíce si ale osobně na této soutěži vážím toho, že nejde jen o to ohodnotit, který dům má nejhezčí fasádu. Větší část bodů je přidělována za to, jak komplexně byla rekonstrukce pojata a jaké úspory její realizace přinesla – a to je myslím to nejdůležitější, proč se obyvatelé domů do oprav pouští. Body za „umělecký dojem“ pak už jen rozhodují o konečném pořadí u srovnatelně opravených domů.

Podle mého názoru jsou však vítězi všichni ti, kteří svůj novotou zářící dům do soutěže přihlásili. Chápu, že jim ani nejde tak o nějaké finanční ocenění spojené s dobrým umístěním, ale že se zejména chtějí pochlubit tím, co se jim i přes různé překážky nakonec podařilo realizovat a na co mohou být právem hrdí. Navíc tím ukazují ostatním, že i panelový dům, díky komplexní opravě, může splňovat náročné požadavky na kvalitu a energetickou úspornost bydlení ve třetím tisíciletí.

A ještě jeden poznatek mě docela zaujal – ročník od ročníku přibývá počet SVJ, která se do soutěže přihlásila. Je to dokladem toho, že přestože má Svaz ve svém názvu zmíněna pouze bytová družstva, je dnes více než polovina jeho členů tvořena SVJ. Zájem nových SVJ o členství ve Svazu dokládá, že i v dnešní době jim členství přináší určitou přidanou hodnotu.

ČSOB je jedním z největších poskytovatelů úvěrů bytovým družstvům a SVJ, určeným především na revitalizaci domů. Můžete říci, jak velký objem úvěrů ČSOB těmto klientům již poskytla, a proč se na tyto klienty dlouhodobě orientuje?

V letošním roce jsme překročili hranici 40 miliard korun úvěrů, které jsme našim klientům poskytli na opravy a rekonstrukce bytových domů. Tato částka pomohla revitalizovat více než 10 500 bytových domů. Tato čísla považujeme za jednoznačný úspěch naší dlouholeté strategie nabízející družstvům a SVJ takové bankovní produkty a služby, které přesně vyhovují jejich specifickým potřebám, spojeným se správou bytového fondu. Pokud v současné době je v ČR přibližně 63 tisíc bytových družstev a SVJ, tak podle aktuálních čísel si více než třetina těchto subjektů, z pohledu vedení svého běžného účtu, zvolila ČSOB za svou mateřskou banku. To vše jsou důvody, proč bytová družstva a SVJ jsou a i nadále budou váženými klienty naší banky.

Závěrem musím konstatovat, že tito klienti zřejmě přístup banky rovněž oceňují, což se projevuje nejen věrností stávajících klientů, ale i skutečností, že počet nových klientů bance neustále narůstá.

Ptal se: Vít Spaňhel

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne