Nová generace tepelných izolantů

Datum: 29.11.2013
obrázek
Fasádní zateplovací systémy ETICS se v průběhu posledních dvaceti let staly také v ČR nepostradatelné. Potřeba zateplení většiny stávajících staveb společně s novými požadavky na energeticky úsporné novostavby (nízkoenergetické a pasivní domy) způsobily, že se dnes běžně setkáváme na stěnách se systémy s tloušťkami izolantů 150 – 300 mm.

Stávající řešení zateplovacích systémů ETICS s izolanty z minerální vaty nebo pěnového polystyrenu EPS prokázala dlouhodobou spolehlivost a stále se zlepšující výkon. Nové požadavky zejména v oblasti zajištění požární bezpečnosti i pro systémy s velkou tloušťkou tepelné izolace způsobily, že na trh přicházejí nová řešení, která posouvají zateplování na novou kvalitativní úroveň, to vše při zachování jednoduché aplikace, vysoké spolehlivosti a celkové ekonomiky.

Co je Isover TWINNER?

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm. Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty včetně pasivních domů v běžných tloušťkách 100 – 300 mm.

Hlavní výhody nového izolantu Isover TWINNER

  • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
  • Výborné izolační vlastnosti (D=0,033 - 0,034 W/m.K)
  • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 (bez požárně dělících pásů MW)
  • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
  • Výborné mechanické vlastnosti
  • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
  • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS)

Zateplení ETICS s tepelným izolantem Isover TWINNER bylo ověřeno také na referenčních objektech. Ověření se týkalo zejména detailů vazby na rozích, návaznosti na sokl a řešení detailů špalet otvorů. Zde je třeba zajistit uzavření tepelné izolace EPS pod nehořlavou vrstvu MW. Pro další zjednodušení aplikace byly logicky do sortimentu zařazeny také dvě doplňkové desky – zakládací a rohová. Tyto jsou vždy z jednoho boku doplněny izolační deskou MW. Při aplikaci si tak firma může vybrat – použít již připravenou desku, nebo uzavírací desku MW nalepit přímo na stavbě.

Text: Ing. Pavel Rydlo, divize Isover Saint Gobain Construction Products

Foto: Saint Gobain Construction Products

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne