Co je to Energetická liga?

Datum: 24.10.2013
obrázek
Na počátku byl nápad, který vycházel z potřeby porovnat, kolik tepla spotřebují jednotlivé bytové objekty. K čemu je to dobré? Třeba jako vhodný argument pro to, aby společenství vlastníků jednotek rozhodla o opatřeních, kterými by snížila spotřebu energie – o výměně oken, zateplení, změně způsobu vytápění apod.

Právě tak vznikla Energetická liga, tedy přehled, který porovnává údaje za jedno rozúčtovací období. Ročník 2011 ve spolupráci se společností I.RTN získal podporu Družstevního marketingového sdružení ČR. Energetická liga má již také svého mediálního partnera a i některé státní instituce o tento projekt projevily zájem.

V tomto článku budeme uvádět čísla, týkající se pouze objektů ve správě Stavebního bytového družstva POKROK, které se zúčastnily porovnání za rozúčtovací období 2011. O účasti ale vážně uvažují další družstevní svazy a správci, kteří by se připojili následující rok.

Nevím, kolik z vás ví, že z celkového množství energie, které se v Evropě vyrobí, spotřebují budovy celých 40 %. To je víc než doprava (32 %) a průmysl (28 %). Nejvíce energie přitom spotřebuje naše bydlení a pracovní a kulturní prostředí.

U dopravy jsme na spotřebu pohonných hmot, tedy spotřebu energie, připraveni. Většina lidí zná spotřebu auta v litrech na 100 km. Ale jak je to u tepla? V naší Energetické lize máme velice obdobný parametr, a to je spotřeba tepla v kWh na m2 podlahové plochy.

Vyúčtování spotřeby

Je to přesně ta spotřeba, kterou platíme ve vyúčtování. Ale pozor – budeme-li u automobilu jezdit úsporně, můžeme mít spotřebu nižší, pojedeme-li způsobem brzda-plyn, budeme mít spotřebu podstatně vyšší. U vytápění bytu je to stejné. Pokud se budeme chovat střídmě a udržovat teplotu maximálně do 22 °C a rozumně větrat, můžeme mít spotřebu nižší. Pokud nastavíme termoregulátory radiátoru naplno, rozpálíme je a ještě budeme mít trvale otevřenou okenní ventilaci, můžeme mít spotřebu několikanásobně vyšší.

Zatímco u auta víme, jaká je rozumná spotřeba, u bytového domu to asi není každému tak jasné. Proto jsme v rámci Energetické ligy pro orientaci vlastníků a uživatelů bytů tyto hodnoty parametrizovali.

Úspory objektů

Ale teď už přejdeme k tomu cennému, co nám Energetická liga přináší, a to jsou informace založené na dostatečně velkém počtu hodnot, aby se z nich dalo vycházet v úvahách pro další úspory.

V hlavní tabulce objektů jsou uvedeny hodnoty za rok 2011 a rok 2010. Snad s výjimkou jednoho objektu došlo u všech ke zlepšení. Ale neradujme se zbytečně. Až na výjimky byla nižší spotřeba tepla způsobena mírnou zimou v roce 2011. V průměru došlo ke snížení o 18 kWh/m2, což bylo zlepšení o 23 %. Pochopitelně se na snížení spotřeby tepla projevily i výsledky objektů, které provedly úsporná opatření, jako např. objekt Šmolíkova 901-903. Vliv na celkovém objemu vyhodnocovaných objektů však není vyšší než několik procent.

Srovnání jednotlivých ročníků

Porovnáme-li tabulku ročníku 2010 Stavebního bytového družstva POKROK s ročníkem 2011, v obou případech je vítězem SVJ Bellušova 1858-1861. Troufnu si říci, že to není náhoda. Srovnáme-li i další objekty z první desítky, vidíme, že většina z nich se umístila do desátého místa, pouze si trochu vyměnila pořadí.

Podle toho je vidět, že jejich výborné hodnoty nejsou náhodou. Výjimkou je SVJ Šmolíkova, které se z 63. místa propracovalo na 7. místo a se zlepšením 65 % se jednoznačně stalo „skokanem roku“. Proč tak prudké zlepšení? Odpověď je jednoduchá – SVJ provedlo komplexní zateplení a společně s předchozí výměnou oken a s dlouhodobě prováděným měřením a rozúčtováním se katapultovalo do ligy nízkoenergetických domů. Takový přístup si zaslouží potlesk.

Informace o spotřebě

Kdokoliv z nás si může z ceny tepla vypočítat průměrné náklady na svůj dům a troufnu si říci, že objekty s hodnotou vyšší než 100 kWh/m2 v průměru na jeden byt protopí dovolenou pro jednu osobu, oproti objektům na počátku tabulky. Jednoho dne se rozdíl projeví i na tržní hodnotě bytu a podle nového zákona, který platí od letošního roku, je každý, kdo byt pronajímá nebo prodává, povinen poskytnout informace o spotřebě energií zájemci o byt.

Cesta k pasivnímu domu

Objekty, které ještě neprošly čtyřmi stupni k úsporám tepla, vědí, co mají dělat. Určitě to nebude za tak výhodných podmínek, za jakých to šlo dříve. Na druhou stranu budou poučenější a mohou se vyvarovat chyb svých předchůdců a využít nové technologie a materiály, které mají lepší parametry a které v minulosti nebyly k dispozici.

Naopak objekty, které již prošly těmito čtyřmi stupni a chtějí dál zlepšovat tepelné parametry svého domu, by již musely přistoupit k poslednímu kroku úspor. Tím je strojní větrání s rekuperací, které je zatím u nás u rekonstruovaných domů v plenkách. Nejde o nic jiného, než o to, že obyvatelé objektu nevětrají okny, ale vzduchotechnika obměňuje vydýchaný (a ohřátý) vzduch, který na odchodu do ovzduší předehřívá čerstvý vháněný (studený) vzduch do objektu. Zavedení strojního větrání s rekuperací je již cesta od nízkoenergetického k pasivnímu domu.

Podmínky pro získání nových dotací

Velkou bariérou uvedeného opatření je kromě financí i nechuť a nedůvěra majitelů bytů. Navíc by to mohlo znamenat i zásah do právě dokončené fasády, což by určitě nebylo žádoucí. Osobně jsem velmi zvědav, jak rychle se prolomí společenská neakceptovatelnost tohoto opatření. Jisté je, že nové bytové domy se bez toho již brzy nebudou moci stavět, a je také pravděpodobné, že takový požadavek bude uveden v podmínkách pro získání nových dotací.

To znamená, že pokud budou chtít objekty z čela tabulky, které mají splněno v úsporách, dále šetřit náklady, budou muset přejít k výrobě vlastní energie. Ta jim bude pokrývat část jejich potřeby. A to ať už jde o solární energii, nebo energii z tepelných čerpadel.

Text: Ing. Dušan Balaja, I.RTN s.r.o.

Foto a tabulky: autor a archiv SBD Pokrok


Fotografie vítěze Energetické ligy, bytového domu SVJ Bellušova 1858-1861.

Na prvním místě byl i v prvním ročníku.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne