Motivací k úsporám

Datum: 21.10.2013
obrázek
V současné době již nikdo nepochybuje o přínosu instalace poměrového měření spotřeby tepla na snížení celkových nákladů na vytápění. Dlouhodobě ověřená úspora celkových nákladů je v rozmezí 10 až 30 %. Motivace konkrétního uživatele centrálně vytápěného objektu je jediný prvek ze všech možných úsporných opatření, který vede uživatele k hospodárnému chování a tedy k úsporám nákladů. Poměrové měření tepla obecně má dokonce z těchto všech možných opatření nejrychlejší návratnost. Již v prvním roce je zde viditelná úspora pro každého konkrétního uživatele.

Moderní elektronické indikátory přinesly nové problémy, ale také nové možnosti. O problémech se bohužel všeobecně mlčí. Zásadním problémem dvoučidlových indikátorů (splňujících normu ČSN EN 834) je nejasnost ohledně přímého měření teploty místnosti. Indikátor umístěný přímo na otopném tělese nemůže spoléhat na měření této teploty, protože teplota snímače je uživatelem bytu ovlivnitelná oběma směry. Druhým zásadním problémem jsou v současné době nulové náměry způsobené vysokou spouštěcí teplotou ve spojení s prováděním energeticky úsporných opatření v objektu, zejména po výměně oken a celkovém zateplení pláště. Mezi nejdůležitější přínosy lze zařadit bezdrátovou komunikaci. Ta umožňuje provádění odečtů bez přítomnosti uživatelů a bez vstupu do bytu. V případě obousměrné komunikace lze indikátory vzdáleně nastavovat při změně některých parametrů např. změna účtovaného období.

Cíl poměrového měření

Pod záplavou různých technických parametrů přístrojů se občas ztrácí hlavní cíl poměrového měření tepla. Tímto hlavním cílem je úspora celkových nákladů pro konečného uživatele a předání přehledného a fyzikálně zdůvodnitelného vyúčtování. Systém měření a poměrového rozúčtování nákladů na vytápění VIPA byl vyvinut pro technické a legislativní podmínky našeho státu, a tudíž při výpočtu nemůže dojít ke znevýhodnění okrajových bytů. Rozúčtování nákladů na vytápění je prováděno podle dosahované teploty jednotlivých místností získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou.

Vzdálený odečet údajů?

V současnosti se nejčastěji vyskytují nabídky na dodání indikátorů topných nákladů a vodoměrů s rádiovým odečtem dat. Bohužel ve většině případů se jedná pouze o nabídku odečtu a nikoliv o nabídku komplexního systému. V případě, kdy odběratel zjistí, že není zcela spokojen se stávajícím dodavatelem rozúčtovacích služeb, najednou není přechod k jinému tak snadný. Většina dodavatelů rádiových odečtů odběratelům vůbec neumožní odkup vlastního zařízení pro provádění odečtů. Uživatelé jsou tak vlastně v područí konkrétního dodavatele až do konce životnosti koncových zařízení. Při výběru dodavatele jak vodoměrů, tak indikátorů topných nákladů je třeba hledět nejen na cenu jednotlivých komponent, ale také na nabídku možnosti zakoupení celého systému sběru dat.

Text: Petr Patočka

Foto: archiv časopisu PANEL PLUS

Kontakt: VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec 15

tel.: +420 482 750 457, email: vipa@vipa.cz, web: www.vipa.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne