Výměna oken a paragrafy

Datum: 9.10.2013
obrázek
Jako vše v České republice, i výměna oken v bytovém či rodinném domě se řídí různými normami, zákony a vyhláškami. Jakožto koncový zákazníci nemusíme nutně myslet na všechny potřebné paragrafy, ale je potřeba zvolit kvalitního a ověřeného dodavatele, který zajistí, že nová okna budou vyrobena a instalována podle všech potřebných nařízení.

Pro výměnu oken platí řada norem. Nejdůležitější je ale určitě Tepelná ochrana budov ČSN 730540-2 a samozřejmě hodně důležitý je i stavební zákon. Ten například definuje, kdy je potřeba žádat o stavební povolení a kdy stačí podat pouze ohlášení. „Pokud nedojde výměnou oken k výrazné změně původního vzhledu budovy, pak není stavební povolení od stavebního úřadu teoreticky potřeba nikdy. To znamená, pokud budete vyměňovat okno, které zůstane svým členěním a svou barvou naprosto stejné jako původní, tak stačí maximálně podat ohlášení. A v případě podání ohlášení nemusíte čekat na povolení.

Zabezpečit plnou funkčnost

„Stavební povolení je potřeba pouze tehdy, pokud se zcela mění členění oken, které změní vzhled fasády domu,“ uvádí Pavel Altman, zástupce obchodního ředitele DAFE-PLAST, tradičního výrobce plastových a hliníkových oken. Výměna oken se dále řídí specifickými montážními předpisy, které mají výrobci oken i montážní firmy své vlastní. „Dodavatelská firma, která vám okno namontuje, musí dodržovat mnoho norem a předpisů, které zaručí, že okno bude správně a bezpečně namontováno a bude plně funkční. Tyto předpisy například určují, v jakém bodě od rohu se může instalovat první šroub a v jakých vzdálenostech pak šrouby další. Nedodržení těchto předpisů má pak za následek například svěšení rámu okna, nevyváženost či dokonce zborcení celého okna,“ varuje Pavel Altman.

Dohoda se zákazníkem

Z praxe vyplývá, že zákazníci se občas z důvodu snížení ceny nových oken snaží, ač nevědomky, donutit dodavatele k porušení či nedodržení určitých předpisů. „Občas se stane, že zákazník například nechce nainstalovat paropropustnou uzávěru, která zabraňuje tomu, aby se do montážní spáry dostávaly páry z interiéru. Vyhláška ale nařizuje, že tato uzávěra zde musí být. Samozřejmě existují i výjimečné případy, kdy z technických důvodů opravdu nelze paropropustnou uzávěru instalovat. V tomto případě je ale nutné tuto skutečnost uvést do smlouvy a zákazník svým podpisem stvrzuje, že toto bere na vědomí,“ pokračuje Pavel Altman.

Zdroje informací

Potřebné vyhlášky a normy by měly mít v malíčku především dodavatelské firmy. Koncový zákazník jakožto laik nepohybující se v oboru nemůže nikdy zcela obsáhnout a především pohlídat dodržení veškerých potřebných nařízení. Ovšem pokud chce být člověk přeci jenom informován, nejlepším zdrojem informací je internet, kde existuje mnoho diskusních fór a specializovaných stavebních serverů, kde lze vše potřebné najít.

Rodinný versus bytový dům?

Pokud se zaměříme na rozdíly pro výměnu oken v rodinném či bytovém domě, zjistíme, že z hlediska norem zde nejsou jiné požadavky na okna v bytovém a rodinném domě. Jedinou výjimkou jsou pasivní a nízkoenergetické standardy či dotace – zde jsou požadavky v případě rodinného domu přísnější než u domu bytového.

Dotační programy

Na snížení energetické náročnosti staveb, tedy na výměnu oken, zateplení fasády, střechy a sklepa, lze využít také dotačních programů. Od srpna 2013 byla spuštěna druhá vlna dotačního projektu Nová zelená úsporám. V této vlně se lehce změní dotační podmínky – zatímco v první vlně se dávaly finanční prostředky i na dílčí opatření (tedy například jen na výměnu oken, nebo zateplení), nyní se budou dotace rozdávat pouze za komplexní opatření. „To znamená, že zde bude přesně zadaný požadavek, o kolik procent je potřeba zlepšit energetickou bilanci budovy, například o 30, 40 nebo 50 % a bude jedno, jakým způsobem toho klient dosáhne. Zda této hranice dosáhne výměnou oken, zateplením fasády, střechy nebo sklepa. Důležitá bude výsledná hodnota, kterou zajistí tato komplexní opatření jako celek,“ informuje dále Pavel Altman.

Otázka projektu a výpočtů

Tlak tak bude vyvíjen především na co nejkvalitnější výrobky. „Pokud si do domu instalujete lepší okna, například s hodnotou tepelného prostupu Uw = 0,7 W/m2*K-1, tak je možné, že vám k dosažení výsledné hranice pro snížení energetické náročnosti budovy bude stačit pouze tato výměna oken a nebudete již muset zateplovat například střechu. Pokud si ale do bytu či domu instalujete okna s hodnotou například Uw = 1,1 W/m2*K-1, pak třeba bude potřeba zateplit ještě i střechu. Vždy je to tedy otázka projektu a výpočtů,“ vysvětluje podrobně Pavel Altman.

Je možné využít i regionálních fondů

Vyjma plánované Nové zelené úsporám ale v současné době dotační projekt pro výměnu oken do rodinných domů není žádný. „Pro bytové domy a panelové domy běží různé programy, například Panel+. Zde tedy možnosti stále existují. V případě bytových domů lze také využít dotací z různých regionálních fondů a podobně. Ale zde poté vždy záleží na otázkách – Kde ta stavba je? A o jakou nemovitost se jedná? Pokud by se například jedinec v panelovém domě rozhodl vyměnit ve svém bytě okna a zažádat o dotaci, tak bohužel žádnou dotaci nezíská, takto tento systém nefunguje,“ upozorňuje Pavel Altman.

Pokuty za nedodržení předpisů?

Pokud se rozhodnete využít dotační program, například Nová zelená úsporám, připravte se na možnou kontrolu správnosti provedení výměny oken i případného zateplení. Ostatně, jako v případě čerpání jakýchkoliv jiných dotací. Pokud si ale zajišťujete výměnu oken sami a sami si ji i financujete, kontrola na vás nepřijde. V tomto případě je tedy nutné buď si dodržení potřebných norem zajistit sám anebo si vybrat kvalitního dodavatele plastových, hliníkových či dřevěných oken.

Text: Marie Rychetská

Foto: archiv firmy DAFE-PLAST

TIP ODBORNÍKA

Pokud rekonstruujete nebo stavíte nový dům, je dobré mít stavební dozor. Spousta stavitelů toto podceňuje a to je špatně. Stavební dozor vykonává člověk, který se v oboru stavebnictví vyzná, a tedy ví, na co všechno si má dát pozor. Pokud je člověk nezkušený, může se dopustit mnoha chyb, které mohou mít dalekosáhlé důsledky. Pavel Altman, zástupce obchodního ředitele DAFE-PLAST

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne