Výměna azbestových stoupaček a rozvodů klimatizace v panelových domech

Datum: 6.11.2019
obrázek
Azbest (česky osinek) má typické chemické a fyzikální vlastnosti, zejména je špatným tepelným vodičem. Jeho nehořlavosti a výrazné žáruvzdornosti se využívalo ve stavebnictví, zvláště při stavbě vícepodlažních budov bylo užíváno azbestových nástřiků nebo izolačních desek obsahujících azbest. Avšak používání azbestu je s ohledem na jeho nebezpečnost pro lidské zdraví v mnoha zemích zakázáno a v současnosti se pracuje na odstranění materiálů obsahujících azbest.

Brněnská společnost EKOLSAN.CZ s.r.o., věnující se ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel, ve stavebnictví působí již od roku 1996 a specializuje se na demolice a bourací práce, sanaci a likvidaci azbestu a dalších nebezpečných odpadů, předdemoliční průzkumy staveb na obsah azbestu, odstranění ekologických zátěží, čištění uzavřených nádob, nádrží a zásobníků a zajišťuje měření obsahu azbestu v ovzduší. Střediska má v Brně a Praze a působí po celém území republiky.

Azbestové rozvody v bytových domech

V panelových i zděných bytových domech je možné nalézt azbest nebo materiály s jeho obsahem především v azbestových stoupačkách, azbestových trubkách ventilačního systému nebo ve formě potrubí vodovodního a odpadního řadu. Také napojení a kryty stoupaček a jejich nátěry často obsahují azbest.

Průzkum na výskyt azbestu a jeho likvidace

Průzkum staveb na výskyt azbestu je ze zákona povinné provést před každou demolicí budovy nebo stavby a před větší přestavbou. Průzkum budovy je třeba provést ještě před vypracováním projektu na přestavbu, aby bylo možné do prací zařadit i sanace, které vyplynou z průzkumu stavby na přítomnost azbestu.

Měření obsahu polétavých respirabilních vláken azbestu v ovzduší provádějí specializované akreditované laboratoře, se kterými společnost EKOLSAN úzce spolupracuje.

Práce na likvidaci azbestu a materiálů s jeho obsahem je společnost EKOLSAN schopna v případě požadavku kompletně provést. Odstranění, likvidaci a ekologické uložení azbestu a materiálů s obsahem azbestu společnost provádí v souladu se všemi platnými zákonnými normami.

Odstranění a výměna stoupaček s obsahem azbestu

Jednou z častých prací při odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu v panelových a bytových domech je odstranění kanalizačních rozvodů (stoupaček) a rozvodů vzduchotechniky a klimatizace. Odstranění, výměnu a revitalizaci stoupaček s obsahem azbestu provádí společnost EKOLSAN kompletně „na klíč“, a to včetně administrativních úkonů spojených s nakládáním a uskladněním azbestu. Tato činnost zahrnuje demontáž starých azbestových stoupaček, jejich neutralizaci, převoz, likvidaci nebo uskladnění na skládkách určených a schválených pro skladování materiálů s obsahem azbestu. Současně EKOLSAN provádí montáž nových stoupaček z materiálů bez obsahu azbestu.

V případě, že plánujete výměnu stoupaček, pro nezávaznou cenovou kalkulaci a další informace je možno kontaktovat společnost EKOLSAN na e-mailové adrese brno@ekolsan.cz nebo praha@ekolsan.cz.

Dotazy, požadavky nebo zadání výběrových řízení či cenové nabídky týkající se odstranění nebo výměny azbestových stoupaček je možno směřovat na telefonní číslo společnosti EKOLSAN +420 775 705 447, e-mail matejka@ekolsan.cz nebo zaslat prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti EKOLSAN, www.ekolsan.cz/stoupacky.

Více na https://www.ekolsan.cz

Text: (ah), foto: EKOLSAN.CZ s.r.o.

 

 

 

Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 330 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne